DAGENS SPILL, mandag 30.3.

I dag får du et eksempel på at det som fort kan skje idet du skal spille en kontrakt og blindemann blir lagt opp: man blir "blind" idet man ser den første, opplagte muligheten.

Tipset blir: 

Ikke kjør i gang fordi du ser en soleklar og kanskje god sjanse. Ta alltid en liten tenkepause og vurder om det kanskje finnes en enda bedre spilleplan.

 

Vest spiller ut spar 9, “top of nothing”. Etter den metoden for utspill benekter et høyt kort honnør og nieren kan være fra flere småkort, men selvsagt også dobbelton.

Øst vinner med spar konge, tar for spar ess og spiller nok en spar hvorpå vest litt overraskende følger farge. Det var bra, for om han hadde trumfet ville du kun hatt en veldig liten sjanse, dobbeltfinessen i ruter måtte i så fall ha gått bra (K-J hos øst). For om du hadde tapt de tre første stikkene ville de jo vært kanten.

Nå har du gitt bort kun to stikk. Planlegg spilleføringen etter den starten.

Det er som nevnt i innledningen fort gjort å bli «blind» når man ser en meget god sjanse, og kanskje får man ikke med seg en enda bedre mulighet.

Her er det slik at det kun blir bet om det tapes to ruterstikk. Denne ruterkombinasjonen er en klassisk dobbeltfinesse. At en av to honnører sitter velplassert (her: enten knekten eller kongen plassert hos øst) gir 75% sjanse, en meget bra sjanse!

Det er når en ser en så god sjanse fort gjort å gå i fella og prøve den mens en enda bedre spilleføring oversees. I dette tilfellet kan det litt svake motspillet (se mot slutten av teksten) blendet de som tar dobbelfinessen og går bet i 25% av tilfellene (K-J i ruter bak) fordi de ikke oppdaget at kontrakten nå er 100% sikker selv om det sitter slik fra start:

Du stusser kanskje litt på valg av utspill? Mange ville kanskje ha spilt ut kløver. Sparutspillet gjorde egentlig ikke noe galt for forsvaret, men fortsettelsen ga spillefører en sjanse.

Du har kanskje gjenkjent mønsteret?

Her er kortene som skapt for eliminasjon og innspill. Mange trumf på hver side og sidefarger som kan elimineres for at motparten ikke skal ha kort å fri seg med idet de blir spilt inn.

I gårdagens «Dagens spill» var det et innspill hvor vi brukte en taper i en sidefarge til å spille inn den ufarlige motstanderen (han som ikke kan spille et kort gjennom den kritiske fargen, her ruter). I dette spillet er det litt annerledes, men det gjelder fortsatt å sette inn en motstander som ikke kan gjøre det ubehagelig for deg med hensyn til den kritiske fargen.

Etter å ha vunnet tredje stikk i spar spilles kløver ess og kløver til stjeling. Så trumf og nok en kløverstjeling fulgt av trumf til bordet (og en tredje runde trumf om den sitter 3-0. Sidefargene er eliminert, og det er fortsatt trumf på begge sider samt ruterfargen. Resten ser slik ut:

Du spiller nå ruter fra nord og legger tieren. Hvis den holder kan du spille inn nord igjen og ta nok en ruterfinesse for ett mulig overstikk om øst har K-J-x (x) fra start.

Her ryker imidlertid ruter 10 til knekten, men vest er innspilt. Enten må han spille ruter tilbake til din A-Q saks, eller kløver til dobbeltrenons som stjeles på den ene siden mens en ruter forsvinner fra den andre. Du taper kun to sparstikk og ett stikk i ruter.

Joda, du har rett hvis du nå sier kontrakten kunne/burde gått bet. Øst kunne skiftet til ruter i andre stikk. I så fall kan ikke kontrakten vinnes med denne sitsen.

Motspillet ble feil fordi Ø/V spilte med en etter min mening dårlig utspillsavtale, såkalt «top-of-nothing». Det er greit nok å bruke det mot grandkontrakter, men mot fargekontrakter er det viktig å skille tre-fire små i utspillsfargen fra dobbelton, evt. singelton. Hvis man bruker norske fordelingsutspill må man spille ut spar 4. Vi spiller jo det høyester kortet fra dobbelton. Med spar 4 i utspillvet øst at vest ikke har dobbelton, for her ser øst at spar 4 den minste sparen. Det kan i teorien være singelton spar, men i så fall har syd fem-korts spar.

Siden øst vet at den utspilte spar 4 ikke er fra dobbelton spar hos makkeren - de bruker norske fordelingsutspill - bør øst skifte farge, og da er ruterskift mot det bordet nokså opplagt. Samme hva spillefører gjør om det motspillet finnes er han sjanseløs, innspillet er forpurret.

Hvis man bruker fordelingsutspill er mitt tips å bruke det helt konsekvent i utspill mot fargekontrakter bortsett fra når en har sekvens. (jeg definerer sekvens som 10-9 eller høyere). Det vil bare gjøre det unøyaktig for utspillerens makker om du forsøker å kombinere invitt og fordeling.