DAGENS SPILL, onsdag 25.3

PLANLEGGING

Når det foreleses om spilleføring i bridge til ferske spillere anbefales de ofte å legge en spilleplan før de går i gang med spillet. Det er helt klart et veldig godt tips. Det er imidlertid ikke alltid så lett å planlegge, for spillet går som regel frem og tilbake. Det er uoversiktlig og mange ting kan skje. Motparten må slippes inn, og det blir forskjellige scenarier alt etter hva de da spiller tilbake/skifter til.

Derfor har jeg mange ganger hevdet at å spille lilleslem eller storeslem egentlig er enklere enn å spille delkontrakter og utganger. I en slem er det av og til kun en sjanse, andre ganger noen få muligheter til å få kontrakten. Det er ganske oversiktlig. Er det snakk om storeslem kan jo ikke motparten slippes inn i det hele tatt, og det er «bare» om å gjøre å finne ut hva slags sjanse(r) som foreligger for å kunne få fatt i kontraktstikket. I en delkontrakt (eller utgang) må vi nesten alltid slippe inn motparten, kanskje flere ganger for å få etablert stikkene våre. Derfor er det ikke så lett å legge en detaljert plan for hele spillet. Så stikk i strid med hva mange tenker er delkontrakter og utganger vanskeligere å spille en slemmer!

Mitt tips når det gjelder planlegging er å i alle fall tenke seg godt om før en starter å spille en kontrakt. Ikke start spillingen før du har en idé om hva du ønsker å gjøre; hvor du vil forsøke å få fatt i de nødvendige stikkene dine? Men, og det er et stort MEN:

Du kan ikke låse deg helt i den første planen!

Idet motparten slippes inn og det kommer et kort tilbake kan plan A vise seg å være håpløs. Eller idet du oppdager en litt uventet sits i en farge kan spillet bli helt annerledes enn du tenkte først. Du må derfor ha en plan B, eller i alle fall stoppe opp og tenke en gang til idet viktig og kanskje uventet informasjon kommer utover i spillet. Du må også justere planen din alt etter hva motspillerne finner på.

Det spillet du i dag får prøve deg på et godt eksempel på akkurat dette.

DAGENS SPILL

Vest spiller ut kløver 9, norsk fordeling. Du legger liten fra nord, og øst vinner første stikk for kløver 10 før han skifter til spar 3 til knekten, kongen og esset. Spilleplan?

Det ser veldig ut som om utspillet er fra nieren dobbel, og øst har i så fall AKJ10 i fargen. Du kan telle 1+6+2+0 stikk = 9. Hvor kan det tiende stikket komme fra?

Å godspille ruterfargen med ess-konge og en stjeling vil ikke fungere selv om fargen sitter 3-2. Det er ikke noe inntak til nord unntatt eventuelt i andre hjerterrunde. Da vil en motstander fortsatt ha igjen (minst) en trumf så en godspilt ruterfarge kan ikke utnyttes på den måten.

Det er en mulighet pga. nords trumfbeholding. Å stjele en taper på den «korte» trumfhånden gir jo ekstra stikk. Det er ikke ofte dobbelton trumf er et slikt potensiale, men her er det slik. Du kan kanskje få stjålet den fjerde kløveren!

Planen blir å gjøre det, og om du spiller kløver nå med det samme går dette bra om de vinner og spiller spar. Du spiller i tredje stikk en liten kløver fra nord. La oss si øst vinner stikket med knekten og spiller spar dame. Da trumfer syd og spiller nok en kløver. Senere trumfes den fjerde kløveren, og det ekstra trumfstikket blir det tiende stikket (syv trumtstikk i alt).

Du ser den gode planen og spiller kløver fra nord i tredje stikk. Men øst er dessverre en god motspiller og ser hva det er du prøver å få til. Han stikker med kløver knekt og spiller ikke spar, men skifter til trumf! Ouch…

Motspillet forpurrer plan A, for idet du stikker tilbakespillet i trumf og eventuelt spiller en tredje runde kløver til vinner øst og spiller enda en trumf. Da blir du hengende med den fjerde kløveren, og fire kløvertapere gir en bet.

Det er en liten sjanse for at øst som eventuelt kommer inn i tredje kløverrund har singelton trumf, men hvis ikke går dette galt for spilleføreren.

Har du en plan B?

Potensialet i ruterfargen må ikke helt glemmes. Merk at du nå har et godt bilde på kløversitsen, mest sannsynlig dobbelton hos vest fra start, og fire kløver hos øst. Det betyr at vest ikke har flere kløver nå. Merk også at øst passet i åpning og har vist 8 HP i kløver og trolig 2 HP i spar, for vest la i spar konge i andre stikk, og øst (som spilte spar 3) har trolig damen. Om han også har ruter dame blir det 12hp, og da ville han normal åpnet. Dette er ikke bombesikkert, men det ser veldig sånn ut.

Sjansen er at vest har ruter dame. Idet øst er så «frekk» at han finner trumf tilbake og ødelegger plan A skifter du fot! Trumfen tas ut i tre runder (vest har tre hjerter, øst to). Så spilles ruter knekt. Det er ikke en finesse, for du mangler jo tieren. Men vest må dekke, gjør han ikke det lar du knekten seile og tar elleve stikk (ruteren går i så fall om knekten vinner stikket) idet hele spillet ser slik ut fra start:

Vest dekker imidlertid ruter knekt med damen, og forsvaret har fortsatt en stopper. Men du har enda en joker i ermet, da lar du vest få for ruter dame! Han har jo ikke flere kløver igjen, og forsvaret kan ikke få tak i flere kløverstikk. Samme hva vest spiller nå har du nå en godspilt ruterfarge hos nord, og forsvaret får kun de to kløverstikkene de allerede har fått samt ett ruterstikk(!).

Spillet ble en fin fight mellom spillefører og øst, men syd vant til slutt fordi hun klarte å justere planen sin etter hvordan spillet utviklet seg.