Kvangraven vant i Tórshavn

Noen nordmenn tok turen til Tórshavn for å spille bridgefestivalen der. Det ble spilt Swiss Pairs med IMP beregning, og Hils Kåre Kvangraven gikk helt til topps sammen med færøyske Bogi Simonsen.

På andreplass i det 70 par store feltet kom Tom Anders Høiland, også han med færøysk makker (tror jeg), Arne Mikkelsen.

Det rapporteres om en fin festival og de som var der anbefaler flere nordmenn å ta turen til Torshavn for å delta i neste års festival.

Alle resultatene fra Torshavn Bridge Festival finner du her.

Vi tar med et spill fra turneringen hvor øst hadde fått utlevert en sjeldent sterk hånd. Dette er et spill som du godt kan diskutere med din faste makker for å sjekke om dere har avtalene i orden.

Vanligvis er de enkleste spillene å melde når man har to balanserte hender mot hverandre. Så snart en av dem får vist sitt grandintervall kan makkeren legge sammen sine poeng mot det han vet om han andre sine kort og konkludere. Selvsagt må man vurdere om majorkontrakt på 4-4 tilpasning kan være bedre enn grandkontrakt da en stjeling på den ene siden kan gi ett ekstra trumfstikk (fem trumtstikk for 4-4 tipassen) i stedet for kun fire stikk i fargen hvis det spilles grand.

Problemet her er at øst er så sterk at noen ikke har godt nok system til å få vist den korrekte styrken, 27 poeng. Det startes med 2 kløver fra øst etter tre passer, og for de fleste svarer man 2 ruter selv med positiv hånd når den er balansert. Det vil sjelden gi store problemer senere i meldingsforløpet. Her må øst hoppe til 3 grand andre gangen for å vise 25-27 poeng, hvis de ikke har andre avtaler som for eksempel KOKISH. Det er en konvensjon som dekker nettopp disse litt sjeldne hendene (25+ poeng, balansert). Den kan spesielt interesserte lese mer om her.

Så lenge vest får vite om østs 25+ poeng og balansert hånd går han i slem. Det er normalt litt for lite for storeslem.

Det spørs litt med hensyn til avtaler om vest kan bruke Stayman 4 kløver over et eventuelt hopp til 3 grand. Det er klart at hjerterkontrakt KAN være bedre enn grand, men vests hjerter er veldig tynn, og eventuell hjerterkontrakt kan noen ganger være sårbar hvis trumfen sitter skjevt. Det er vel ikke helt galt å bare hoppe til 6 grand heller.

Denne gangen var hjerterkontrakt best, og siden hjerteren satt 3-3 vinnes tretten stikk greit. En spar kan stjeles hos vest, og østs kløver dame kan kastes på vests fjerde ruter.

Vinnerparet var i 6 hjerter med tretten stikk, +1460, og fikk pluss-spill for det da nesten halvparten av Ø/V-parene stoppet i utgang. To par meldte 7 hjerter og fikk fet pluss for sin +2210. To andre par gikk bet i 7 grand og ett per hadde en misforståelse og spilte 7 spar med to bet.