5NT - Spesifikk konge ("Det tekniske hjørnet")

I en lagkamp denne uken kom et spill som kan bli løst litt med en god vurdering, og ved hjelp av en fornuftig systemavtale.

Du sitter øst og hører makker åpner med 1 hjerter, minst femkorts farge. Ofte gjentar jeg til ferske spillere anbefalingen om at når man vet om en 8+ korts tilpasning i major, så holder det. Men med tre-korts trumfstøtte og en hånd god nok til utgang må man først melde en farge før det meldes utgang senere (åpneren kan jo være sterk), eller starte med å melde en ny farge for i neste melderunde kreve (for eksempel med 4.farge) for å etablere utgangskrav og undersøke slemmuligheter.

Her er det uansett opplagt å svare 1 spar siden vi jo godt kan ha ti-korts trumftilpasning i spar og bare åtte-korts tilpasning i hjerter. Og det er faktisk akkurat slik det er, for over 1 spar hopper vest til 3 spar! Det viser fire-korts sparstøtte og en hånd verd ca. 16 poeng, «give and take», og øst ser at slem skal meldes.

Øst kan kanskje kontrollmelde nå, men det er helt utenkelig at åpneren kan ha fem små hjerter, så et direkte hopp til 4NT over 3 spar er fornuftig nok. Det er Key-Card Blackwood, og vest viser to nøkkelkort med spar som trumf (dvs. vest har hjerter ess og kløver ess).

Hva bør øst gjøre nå?

Det mangler et vitalt (normalt) kort, trumfdamen. Men hva gjør vel det?

Her bør øst tenke at trumfen er ok, vi har nemlig ti trumf til sammen med ess-konge i spissen. Da er det veldig lite sannsynlig at ikke trumfen er gående. Altså kan det stå storeslem. Men om vest har esset femte i hjerter og mange av poengene sine i minorfargene er ikke storeslem bra nok.

Øst fortsetter med 5NT, storeslemsinvitt. Det lover normalt at paret har alle nøkkelkortene samt trumf dame. Han bør «lyve» på seg det kortet selv om spar dame faktisk mangler, altså pga. at de har ti trumf og ess-konge i toppen.

Noen bruker 5NT som spørsmål om antall konger. De fleste ekspert-par bruker imidlertid meldingen som en generell storeslemsinvitt (makkeren kan hoppe til 7 med ekstra), og at det spør om spesifikk konge. Det er en nyttig variant.

Her viser vest hjerter konge med meldingen 6 hjerter. Da er det enkelt for øst, han kan telle minst tretten stikk: seks i spar, fem i hjerter og to minor-ess (+ kløver konge).

Vest hadde kanskje nesten til 4 ruter - Splinter - over 1 spar. Det viser enda sterkere kort enn hoppet til 3 spar. Hvis ruter dame hadde vært spar dame i stedet ville det etter min mening vært riktig å si 4 ruter.

Eneste forutsetning for storeslemmen er at AK-sjette mot fire små, eller som her AK10-sjette mot knekten fjerde ikke gir taper. Det er en så god sjanse at øst melder storeslemmen. At vest hadde spar knekt og ikke fire små gjorde storeslemmen enda bedre, for da kan spillefører takle den ene 3-0 sitsen hvor nord har damen tredje. Kun damen tredje i spar hos syd ødelegger festen.   

Øst teller altså tretten rene stikk og kan godt melde 7NT. I parturnering gir det det lille ekstra som gjør at du får topp (kanskje delt med noen få) i stedet for "kun" et bra spill for 7 spar. Dessuten kan det en sjelden gang komme hjerter ut til stjeling mot 7 spar (5-0 hjertersits).