KLAGENEMDA - en viktig gruppe

«Klagenemdas førstevoterende» var av og til starten på Arne Hofstads (AH) artikler i bridgespalten hans. AH var (i 38 år!) min forgjenger som bridgespaltist i Adresseavisen og var en glimrende bridgejournalist. Det han kalte klagenemda var de som kom inn med innspill etter en artikkel var publisert og et poeng i spillet muligens var oversett, eller "nemda" ønsket å utdype noe spesielt. Navnet på denne gruppen innsendere mente nok AH mest humoristisk, han var glad for tilbakemeldinger fra leserne sine.

Arne Hofstad (1922-2008) var en av tidenes beste norske bridgejournalister

De fleste bridgejournalister ikke bare tåler innspill fra leserne, men ønsker det! Det gjelder også når man kommenter slik som i overføringene fra bridgefestivalen. Det kom mange meldinger i chatten, og en aktiv chatt er i en sånn sammenheng kjempebra! Ferskere spillere kan spørre om forskjellige poeng og får som regel svar. Så er det «Klagenemda da» som typisk er eksperter som «ser» mange forskjellige mer skjulte poeng. Det er fint med innspill fra nemda også, men det som kommer fra dem er mer krevende å si så mye om da det fort blir lange forklaringer, og neste spill som kanskje også er interessant kan kanskje være godt i gang.

Å kommentere bridge innebærer mange utfordringer. Hvor mye dypsindig analyse skal man ta med? Tilskuerne er på forskjellige nivå. Hvilke tilskuere bør man sikte seg mest inn på? Det er en balansegang. Dessuten er det fare for at kommentatorene faller i den vanligste fella og "glemmer" at de vet alle kortene. Toppspillere må finne seg i at det blir nevnt hvis de gjør feil. De får jo skryt når de gjør noe bra. Men hvis en spiller gjør noe som ser dumt ut er det viktig at kommentatorene forsøker å sette seg inn i hvordan spilleren som ikke hadde åpne kort så det hele tenkte, og forsøke å forklare det. Hvis ikke kan det bli veldig urettferdig, og i noen tilfeller harselering.

Under siste dag av NM for mixpar kom et tilsynelatende vanlig spill, men det inneholdt mye interessant, og mer enn det man kunne ta med i sendingen, for spillerne går jo ganske raskt i gang med neste spill.

Da jeg tok en liten pause mot slutten av det spillet sa jeg til fruen at det er vel et mulig innspill i det spillet, men lenger kom jeg ikke, for da jeg var tilbake til skjermen var neste spill godt i gang. Og ikke lenge etter tikket meldinger inn både på messenger og i chatten på BBO fra de årvåkne i «klagenemda». "Dere har oversett poenget".

Javel.

Og de hadde rett i det meste de sa. Her er spillet:

Dette er en lang gjennomgang, for det er mye instruktivt her for spillere på flere nivå. Men for de som synes det blir for langt og omstendelig er det bare å "bla" videre til sportsidene...(et annet AH sitat).

Det var vanlig å spille 4 hjerter. Spar kom i utspill de fleste stedene.

Den «enkle» analysen

Det første du bør tenke på (som ble nevnt) er at det var tilsynelatende tre tapere, en i trumf og to i ruter. Alle som ser på innser raskt at kløveren ikke er et problem denne gangen, den gir jo fire stikk. Men det vet ikke den som spiller, og om det er bare tre kløverstikk må spillefører få gjort noe med sin fjerde kløver. Det går greit om man tar to store hjerter og spiller tre ganger kløver fra topp. Hvis ikke den fjerde kløveren gir stikk kan den trumfes hos nord.

Det kan være et lite poeng i hjerterfargen isolert sett hvis en ser kun på N/S. Det kan garderes mot Q-J fjerde hos øst ved å spille kongen, så liten mot hånden. Hvis øst hadde fulgt på med liten (i dette tilfellet kommer en honnør på) kan tieren legges. Skulle øst ha Q-J fjerde fra start løser det fargen med en taper, mens å spille A-K i så fall ville ført til to trumftapere. Og om vest i fargens andre runde kan stikke tieren sitter det 3-2 og den siste hjerteren kan tas ut med esset senere.

Dette var ikke noe poeng her, selvsagt. Og det er slik at noen ganger kan en sånn safespilling, eller gardering mot 4-1 sits koste stikk. Ikke i fargen, men pga. av noe annet. I dette tilfellet kunne (om øst har to små) en slik hjerterbehandling ført til at vest med Q-J-x vinner andre hjerter og spiller en trumf til. Da blir nord uten trumf, og hvis kløveren da ikke gir uttelling får spillefører en kløvertaper. Alt det der var kun teori slik det satt her, men en god spiller vil tenke på alt dette for å få med seg flest mulig sitser.

Den dypsindige analysen – "Klagenemda" sine kommentarer til spillet

Å ta de ti opplagte stikkene ga strø under middels, fordi det er en mulighet for et kanonspill her og ta elleve stikk. Noen fikk til det og noterte +35 (av 48 oppnåelige).

Det dreier seg om en slags PARTIELL ELIMINASJON.

Eliminasjon og innspill er jo at man trumfer ut og underveis eliminerer sidefarger. Så settes motparten inn og blir tvunget til å gi favør. En av deres muligheter er da å spille til dobbeltrenons som gir ett ekstra stikk til spillefører, eller de må spille den fargen spillefører ønsker hjelp i.

I dette spillet må innspillet skje idet den ene motspilleren fortsatt har igjen trumf. Den som spilles inn kan ikke være den som har den siste trumfen, for da kan han fri seg med det kortet.

Å få til dette i denne 4 hjerteren kan gjøres på forskjellige måter. Å eliminere sparen kan skje ved å trumfe to spar hos syd, men det kan blir nokså feil om trumfen sitter 4-1 da spillefører selv blir «kort og rar» i trumf. Det går imidlertid fint ved å trumfe kun en spar, for den tredje sparen hos nord kan kastes på det fjerde kløverstikket.

La oss si spillefører vinner med spar ess og spiller hjerter konge og hjerter til esset. Så kløver, og inne på kongen må en spar trumfes. Så mer kløver (tanken er å trumfe den fjerde om det sitter 4-2), og siden fargen gir fire stikk kan den fjerde kløveren spilles med sparavkast i denne situasjonen:

Kløver 9 spilles og spar 6 forsvinner. Hvis øst stjeler i det stikket kan han ikke spille spar da det i så fall trumfes hos nord, og en ruter forsvinner hos syd. Han må han spille ruter 10. Syd legger liten, og det gjør vest også. Esset vinner og nok en ruter spilles. Vest kommer inn og har kun spar igjen. Spar fra han er til dobbeltrenons, og det trumfes hos nord mens ruter knekt forsvinner fra syd – elleve stikk!

Idet øst spiller ruter 10 kan ikke vest legge på kongen, for da stikkes simpelthen med esset fulgt av liten ruter mot knekten som blir godspilt.

La oss si øst nekter å trumfe den fjerde kløveren, men kaster sin siste spar, eller en ruter. Da ser det slik ut med syd fortsatt inne:

Det spilles liten ruter til esset og mer ruter. Det samme skjer, vest blir innspilt på det som da er singel ruter konge og må gi spar til dobbeltrenons. Og igjen er det slik at det ikke hjelper forsvaret om vest (som sikkert ser innspillet komme) legger ruter konge under esset, for da spilles liten mot knekten og det blir kun en taper i fargen. Det er nok likevel beste motspill å legge ruter konge under esset, for da holdes kontrakten på ti stikk om øst har Q-J i ruter.

Forutsetningen for dette fine innspillet er at vest har honnør dobbel i ruter sammen med kun to trumf.

Der vi så på fikk ikke spillefører tak i dette veldig verdifulle overstikket i parturnering. Men varianten som ble prøvd ved det bordet kunne vært bra, og ville medført en god sjanse for overstikket hvis det ikke satt både ruterhonnør dobbel kun to trumf hos vest, men tre trumf. Sitter det slik kan det ikke vinnes elleve stikk for egen maskin, men en kan få spilt slik at en ikke usannsynlig feil i motspillet skjer.

(Diagrammet slik det satt)

Spillefører prøvde ganske tidlig liten ruter fra nord mot syd, den skjulte hånden. Hvis øst hadde hatt kongen fjerde i ruter (og vest damen dobbel), ville det ikke vært så enkelt for øst å vite hva som er riktig å gjøre, legge liten eller ta for kongen. Spillefører kan sett fra øst sitt synspunkt (hvis han har kongen fjerde) godt ha for eksempel damen dobbel i ruter, og i så fall må øst hoppe på med kongen for å få for den! La oss si spillet så slik ut:

På liten ruter fra nord må med slik sits øst ta for kongen, hvis ikke forærer han syd ett ekstra stikk. Men siden syd altså hadde knekten tredje i ruter ville det kostet ett stikk å stikke opp med ruter konge, for esset feller i så fall senere vest sin dame dobbel. Slik det satt hadde heller ikke øst kongen fjerde i ruter som ville gitt han et problem, og forsøket på å få tak i ett ekstra stikk på den måten falt i fisk.

PALLEN i årets siste festivalturnering

Medaljevinnerne i NM MIXPAR:

Fra venstre: Per Ove Grime, Tonje Brogeland (sølv), Sam Inge Høyland-Anna Maria Malinowskl (gull)

og Ingunn Uran-Jo Arne Ovesen (bronse)

 

VEL BLÅST, NBF!

Da er årest bridgefestival over.

Festivalen på Lillehammer ble en stor suksess og det er stort sett bare positive tilbakemeldinger fra deltakerne. All ære til NBF for å ha fått til dette under vanskelige forhold nå i coronoa-året 2020.

Ingen nevnt ingen glemt passer godt her, for det er mange som har bidratt til at dette ble en skikkelig bridgefest. Hele staben har vært fantastisk og jobbet knallhardt under ledelse av festivalgeneral Sven-Jarle Ludvigsen.

Her i bloggen har jeg allerede nevnt de gode bullinene som du kan finne her -  godt jobba!

Hvis jeg likevel begynner å nevne enkeltpersoner vil jeg sikker glemme noen som burde vært nevnt. Synes uansett Marcus Lund bør berømmes for hver dag å ha gjennomført noe helt nytt, "stream" med vidoeoverføring på youtube. Han organiserte ZOOM med et slags "studio" hvor kommentatorer fulgte begivenhetene. Det ble populært, og de fleste tilbakemeldingene var positive. Det var altså noe helt nytt. Et slikt opplegg har potensial og kan sikkert forbedres, men jeg synes Marcus gjorde en god jobb.

Lørdag var avslutningsdagen, og da ble NM FOR MIXPAR avgjort.

Anna Maria Malinowski og Sam Inge Høyland hadde siste del av turneringen ganske bra kontroll i teten. Men det var ikke større margin enn at flere andre par kunne kapre gull. Mot slutten slakket lederparet litt av, men holdt likevel greit unna.  

Medaljekampen ble tøff, og 10-15 par var i bildet. Sølv gikk til Tonje Brogeland-Per Ove Grime, mens Jo Arne Ovesen-Ingunn Uran ble nr. 3.

Her er listen for de ti beste, og hele resultatene og alle spill med scorene osv. kan du finne her.

 

MIX PAR - Det verdifulle ekstrastikket

Det går seg mot slutten av Bridgefestivalen. Fredag og lørdag spilles NM for mixpar. Der er stillingen slik i toppen før lørdagens avslutning:

Bak disse ligger en rekke med par nært nok til at vinnerparet langt fra sikkert er blant de som er nevnt her. Hele resultatlisten etter to av tre sesjoner finner du her.

I parturnering er et tilsynelatende uskyldig lite ekstrastikk utrolig viktig. Før overføringen på youtube startet snakket vi kommentatorene om hvor viktig det er å få med ekstrastikkene i parturnering, både som spillefører og motspiller. Det gjør turneringsformen veldig intens, alle spill teller like mye (fra 0 til 100%), mens i lagkamp teller de store spillene relativt sett mye mer.

Det gikk ikke mange spill før vi fikk se flere eksempler på dette. Her er det øst som avgjør hvor mange poeng havner.

UTSPILL?

Jeg er ess-utspiller mot slem, spesielt i parturnering, men må innrømme det ikke alltid blir riktig. Men ofte kan det være slik at det ene stikket forsvaret kan få forsvinner, og tolv eller tretten stikk utgjør som regel en stor forskjell. Også i lagkamp kan det være riktig å ta for esset sitt. Det hender av og til at de mangler ess-konge i fargen, eller at taperen i den fargen du har esset forsvinner, så viser det seg kanskje at makkeren har ett annet stikk han må få for - men det blir da forsvarets eneste.

Det er klart at dette ikke er en regel uten unntak. Å spille ut ett ess kan forære dem kontrakten også (favør, for eksempel esset sitter bak kongen). Men altså…

Slemmen var ikke meldt helt med kontroll der det gikk sånn som i vårt diagram. De manglet jo ett nøkkelkort, og kunne manglet trumfdamen og. Mer enn halvparten av N/S-parene stoppet i utgang. 

Det var lett å se for oss som ser alle kortene at utspillet var øst sin siste sjanse her.

I 6 hjerter (eller 6 grand/ruter) må spillefører tippe ruteren for å vinne kontrakten. Med ni ruter til sammen hvor kun damen mangler er valget mellom å slå esset (gardere seg mot damen singel bak) og senere ta finesse, eller toppe etter damen dobbel. Sistnevnte variant er marginalt bedre hvis man ikke har noen indikasjoner. Kun en spillefører bommet ruteren i 6 hjerter og gikk bet, 19 par vant slem.

Selv om en var uheldig og satt Ø/V mot slem som ble vunnet kunne mange matchpoints blitt berget hvis en fikk med seg stikket sitt. Hvis øst spiller ut kløver ess blir det kun tolv stikk.

Ø/V fikk for -1430 (tolv stikk) fortsatt et dårlig spill -19. Men å ikke få med seg esset (tretten stikk) ga hele -47. Forskjellen utgjorde 2,4% på parets sesjons-score, og for flere av dem som ga ut +1460 kostet dette alene mer enn ti plasser på resultatlisten!

Ved det bordet vi fulgte kom vest i normalkontrakten 3 grand.

Nord spilte ut spar 2 til damen som syd fikk for. Spar konge i neste stikk ble stukket med esset. En ruter ble spilt til kongen før hjerterfinessen ble tatt, men den røk til nords konge. Nå tok nord for spar knekt, men måtte innse at vest hadde en stopper med tieren. Da var de ved det kritiske punktet i motspillet. Både der vi så på og noen andre steder spilte nord mer spar for å godspille den femte sparen.

Da var det slutt.

Spillefører tok resten – ti stikk (2+3+5+0), og nord fikk aldri for kløveresset. At det var fare for at det kunne skje burde nok nord har forutsett selv om han ikke så vests hjerter. Motspilleren kan se østs ruter og det begynner å ligne svært på et sånt motspill hvor det haster.

Ni eller ti stikk ga disse resultatene:

+430 til Ø/V for ti stikk i 3NT som ga -35 til motspillerne

+400 til Ø/V for ni stikk i 3NT som ga +7 til motspillerne!

Forskjellen på å få med seg kløver ess, eller ikke (42 mathcpoeng) utgjorde ca- 3% på parets totalscore i sesjonen, og selvsagt en stor forskjell i plassering på resultatlisten.

Disse spillene viser med all mulig tydelighet hvor mange poeng det er å hente på å få med seg stikkene sine i parturnering. Det er oftere at store poengdifferenser avgjøres på grunn av slike «småting» enn et man får til en super spilleføring, eller et spektakulært motspill.

(En våken tilskuer nevnte at å spille kløver ess i den siste 3 granden kunne vært verd enda mer. De hadde jo tre stikk, og vest (den skjulte hånden) kunne hatt kun kløver knekt (da har han 15 poeng) slik at forsvaret kan få to kløverstikk og fem stikk i alt - en bet. Hvis vest har den hånden koster det to stikk å ikke legge ned kløver ess)

MIX MASTERS

Fornøyde vinnere av NM for mixlag: Helen Erichsen, Espen Erichsen,

Gunn Helness og Fredrik Helness

 

Er Fredrik uslåelig?

Det ble tre på rad for Fredrik Helness da han torsdag var på vinnerlaget i NM for mixlag sammen med mamma Gunn Helness og ekteparet Helen og Espen Erichsen. Etter at Fredrik var på vinnerlaget såvel i Patton og NM Monrad Lag tidligere i uken ble det gull til lag HELNESS i mix-lag.

Utover torsdgen var det mange gull-aspiranter, men med en storseier i tredje siste kamp og to solide kamper til slutt ristet HELNESS utfordrerne av seg og vant 15,5 VP foran lag TURBO (Gunn Tove Vist, Christian Bakke, Torild Heskje og Jon Egil Furunes). Bronse gikk til lag BJUDA PÅ (Jessica Larsson, Geir Helgemo, Per Tjelmeland og Marianne Harding). Hele resultatlisten finner du her.

Å vinne tre festivalturneringer på rad skjer ikke ofte hvis det i det hele tatt har skjedd før. Hvis Fredrik klatrer til topps på pallen også etter mix-par som avsluttes lørdag er det i alle fall historisk - en uslåelig norgesrekord og antagelig verdensrekord. Det har neppe skjedd før noe sted at en spiller har vunnet alle turneringene under en bridgfestival. Men de skal spilles to dager før det i så fall er et faktum. Prestasjonen så langt er uansett utrolig sterk. 

Lagkamp er team-work, og alle på laget som vinner har like mye ære for triumfen. Butleren betyr ikke noe i den sammenhengen, og butler er ikke alltid helt rettferdig. Det kan for eksempel være at det er ett par som får de største sjansene til store butler-runder, mens det andre paret sitter i mot og får minus-spill uten å ha gjort noe galt. Likevel ser vi alltid litt på butleren. I årets mix-lag hadde Fredrik og Gunn en utrolig flyt. De vant butlerutregningen med en langside eller to, og å score over +3 IMP per spill gjennom tolv kamper er veldig uvanlig.

Midtveis i turneringen møttes lag HELNESS og lag BJUDA PÅ, to av de store favorittlagene. Det var flere andre lag som var helt med på det tidspunktet, men kunne ett av de lagene få til en storseier ville mye vært gjort. Det skjedde ikke, og spenningen var fortsatt stor med mange lag involvert idet turneringen var halvspilt.

Her er kampens første spill:

Fredrik Helness og Geir Helgemo satt med disse kortene med ingen i sonen.

Vest var giver og åpnet med en sterk, kunstig 2 kløver. Hva ville du meldt?

Mot sterke kunstig åpninger er det spesielt viktig å sperremelde hvis man har kort til det, selv om det kanskje er såpass gode kort at man bare ville meldt inn på laveste trinn over for eksempel en minoråpning på ett-trinnet. Både Fredrik og Geir hoppet til 3 spar, ganske standard melding rundt omkring i salen, men mange meldte kun 2 spar også. Spillet ble imidlertid avgjort først og fremst av syds melding.

 

Gunn Helness sin 4 rutermelding kan sikkert diskuteres. Det er imidlertid ofte godt å få sagt fra om en bra sekskortsfarge. Hun tenkte nok at de kunne spille 4 spar doblet hvis ikke ruter passet så godt. Ankepunktet mot meldingen er at det ligner veldig på utspillsdirigerende, og om makker for eksempel spiller ut ruter ess med den sterk hånden hos vest behøver ikke være så bra. Her hadde vest ruter konge singel, men han kunne jo hatt konge dobbel.

Alt det der blir teori - "never argue with success"! 

Meldingen 4 ruter var blink, og Fredrik hadde ingen problemer med å si 5 ruter. Det presset Ø/V opp på femtrinnet hvor det ble en bet. Ved det andre bordet meldte ikke syd, greit nok vil jeg påstå, og da fikk vest spille 4 hjerter med ti stikk.

"First blood" til HELNESS, 10 IMP.

Gunn i flytsonen, det er fali' det

Resten av kampen forløp uten særlig utslag, med unntak av det fjerde spillet som var en utspillsprøve.

Gunn Helness og Jessica Larsson satt syd (ingen i sonen) med disse kortene og meldingene gikk:

Hva ville du spilt ut?

Et utspill er et utspill (er et utspill) heter det, og det henspeiler på det faktum at å finne utspillet er ofte veldig vanskelig. Utspillet er den delen av bridgen som er mest tilfeldig.

Å spille ut makkers farge er ofte det riktige. Her har dog makker kun åpnet med 1 ruter og behøver ikke ha så god farge. Men å gjette på en annen farge (i så fall blir det vel spar her) er bingo det og. 

Gunn valgte spar 2.

Jessica spilte ut makkers farge, ruter 3 (norsk fordeling).

For en gangs skyld i denne turneringen var det Gunn Helness som bommet. Sparutspillet ga Marianne Harding utgangen på et sølvfat, BJUDA PÅ +420.

Jessica sitt ruterutspill fungerte mye bedre. På liten fra blindemann la Geir Helgemo tieren. Merk at han i dette tilfellet egentlig ikke forærer spillefører noe ekstra stikk i ruter ved å ta for esset (ikke noe inntak til kongen), men spillefører ville fått seg inntak til vest ved å stikke over ruter dame senere. Dermed ville han fått spilt spar opp mot kongen og også notert ti stikk.

Siden nord la ruter 10 og øst vant færste stikk var blindemann blitt en øde ørken. Spillefører kan ikke annet enn å ta ut trumfen og spille noen runder av den før han forsøker å fri seg, men forsvaret presser simpelthen øst inn igjen ved å spille minorfarger. Til slutt må spillefører spille unna spar konge og taper to sparstikk - en bet.

Pluss 50 til BJUDA PÅ var verd 10 IMP, og de var like langt. (Kampen endte 12-10)

 

 

Jevnt i NM MIXLAG

Etter første dag i NM for mixlag er det jevnt i toppen. Lederlaget heter BJUDA PÅ og består av Jessica Larsson, Geir Helgemo, Marianne Harding og Per Tjelmeland. Bak dem er det tett som hagl og ikke mer enn ca. 10 VP ned til 12.plass! Det kan derfor bli en spennende avslutning av turneringen på torsdag. 

Resultatene så langt i NM for mixlag kan du finne her.

I runde fire kom et spill hvor det handlet om hvor optimisk man skulle være.

Det er en fin lilleslem, men med tolv sikre stikk (hvis ikke trumfen sitter 4-0) og muligheter for det trettende var det noen få som tok sjansen på storeslem. Det var mange flere som var kun i utgang.

Gunn Tove Vist og Christian Bakke (lag TURBO) luktet på storeslem. Som vi ser sa Vist på et tidspunkt 5NT som lover at makkerparet har alle nøkkelkortene og trumf dame, og når man melder slik så er det fordi det kan være storeslem. Det mest vanlige er at makkeren over 5NT viser en konge om han har det (melder den fargen, spesifikk kongevisning), eller slår av i lilleslem, eller hopper rett i storeslem med ekstra verdier (stikk-ressurser makkeren ikke vet om). Om nord hadde hatt kløver konge ville det vært det en helt kanon storeslem, og med AKJ sjette i den fargen ville det ikke overrasket meg om Bakke hadde sagt 7 hjerter direkte over 5NT. Selv om han med kløver konge hadde sagt "bare" 6 kløver (viser kongen) bør 7 hjerter meldes da syd kan se at spartaperen i så fall forsvinner på kløver.

Her manglet imidlertid kløver konge og 6 hjerter ble sluttbudet.

I lilleslem (eller utgang) er spillet over på sekunder. Vi ser jo at det går an å ta tretten stikk via en enkel kløverfinesse. Det kan man ikke gjøre i 6 hjerter etter spar konge i utspill da det blir bet i en opplagt kontrakt om kløverfinessen ryker (de får også ett sparstikk).

Mot 6 hjerter fikk Vist spar konge ut fra vest og stakk med esset før hun satte i gang med trumfene. Vest begynte å få litt pustebesvær ganske tidlig.

Etter alle trumfene fulgt av ruterstikkene blir det seende slik ut før den siste ruteren:

Det oppstår en såkalt show-up squeeze. Idet syd spiller ruter konge kan vest pakke sammen. Enten må han kaste spar dame (da tar spar knekt og kløver ess de to siste stikkene), eller kaste en kløver. Idet vest kaster kløver forsvinner spar knekt fra nord, og syd spiller kløver. Da kommer kongen på og A-Q tar de to siste stikkene.

Noen sier at for at vest skal bli skviset må han jo ha kongen som sitter i saks, og da kan man jo like gjerne ta finessen. Det er riktig at han må ha det kortet for å bli skviset. Men poenget er at hvis vest i tokorts-posisjonen følger med en mindre kløver vet spillefører at vest ikke kan ha kløver konge, for han har jo igjen spar dame (kun to kort). Dermed kan man i enkelte tilfeller på grunn av en sånn show-up situasjon unngå en mislykket finesse og av og til toppe ut den honnøren som ikke lenger kan sitte foran. 

Det var kun 15 par (av 50) som var i 6 hjerter, og en endeløs rekke med utganger med tolv og tretten stikk ble notert. I kampen vant faktisk lag Turbo 11 IMP da N/S ved det andre bordet spilte 4 hjerter. Mot tre andre motstanderlag ville imidlertid +1010 for 6 hjerter med tretten gitt 11 IMP ut! Det var nemlig tre par som meldte storeslem og vant den.

Er det helt opplagt å vinne tretten stikk?

Det er en alternativ spilleplan som godt kunne fungert med kløver konge hos øst, men blir fiasko her. Det er å forsøke godspilling av kløver dame ved å trumfe kløver hos syd. Ingen av dem som meldte 7 hjerter forsøkte seg på dette; Etter spar konge ut til esset ut går det an starte med en kløver til esset og stjele en kløver. Så trumfesset og trumf til nords konge fulgt av nok en kløverstjeling. Siden kongen ikke kommer på blir det kun tolv stikk, for nå er overgangen som er nødvendig for skvisen ødelagt. Med den spilleplanen vinnes om øst har kløver konge dobbel eller tredje. Hvis øst har kløver konge singel fra start vil den imidlertid elegant bli toppet ut til slutt hvis spillefører kjenner igjen show-up varianten.

Hvis det hadde vært grandkontrakt (unormalt) er det jo ingen slik stjelemulighet, og kløverfinessen ser først ut som beste sjanse. Men går den finessen kan man (bør) etter spar konge i utspill godt ta alle sidestikkene først og det blir automatisk tretten stikk siden vest blir skviset.   

 

 

GLIMRENDE BULLETINER!

Det legges hver dag ut en bulletin under Norsk Bridgefestival. Det er flere som bidrar med stoff der, men det er VEGAR NÆSS og ELISABETH GROSETH som har ansvaret for bulletinene.

Det er veldig fine, fyldige bulletiner. Mest bridgestoff selvsagt, men også endel annet. 

Alle bulletinene kan du finne her.

 

Norsk Bridgefestival, ONSDAG

NM MONRAD LAG

Lag C med Christian Bakke, Tor Eivind Grude, Fredrik Helness og Espen Erichsen vant NM Monrad Lag ganske komfortabelt. Med en god ledelse mot slutten var det nesten bare teori som kunne ta fra dem gullmedaljene. I et ganske flatt sett i siste runde ble det et knepent tap for vinnerlaget (mot lag Kultur), og om de som ble nummer 2 (Mr. Lee) hadde tatt full pott i sin kamp ville faktisk seieren røket for lag C.

Dermed har de tre førstnevnte vunnet begge turneringene under festivalen så langt.

Fredrik Helness på vinnerlaget nok en gang

I Patton spilte Fredrik med pappa Tor som vant bronse i Monraden hvor han han spilte på lag GRIME med Geir Helgemo og lagameratene Cato Sundeng-Per Grime. Mellom de to lagene på sølvplass finner vi lag Mr. Lee med Terje Lie, Nils Kåre Kvangraven, Bjørn Olav Ekren og Ole Berset. 

Espen Erichsen (t.v.), Tor Eivind Grude og Christian Bakke (til høyre) vant NM Monrad Lag. Bildet er fra da de samme tre var på vinnerlaget i en lagturnering i USA i fjor (nr. 2 fra venstre er Tony Leibowitz fra Australia)

Det deltok 50 lag, og alle resultatene finner du her.

Marcus Lund har ansvaret for youtube-overføringene fra festivalen og gjør en glimrende jobb. De som ser på følger en kamp som blir overført på BBO. Marcus og noen flere kommenterer det som skjer via Zoom så det nesten er som om de sitter i samme studio og prater. De som ser på kan komme med inspill til kommentatorene på chat. Dette er et nytt tilbud, og som Marcus sa mottas gjerne innspill både om spillene vi ser på og hvordan selve overføringene er slik at et artig tilbud kanskje kan forbedres videre til neste gang. Disse opptakene kan selvsagt sees i ettertid også hvis man ikke har tid til å følge med når det hele skjer.

Kjedelig uavgjort spill?

I går var jeg med i "studio" og fikk se mye bra bridge og flere interessante spill. Det fokuseres ofte på svingspill, men av og til er det mye interessant i spill som ender uavgjort i kampen. Vi tar med ett spill som ikke ga utslag i den kampen vi så på fra siste spilledag i "Monraden". I dette spillet fokuserte vi som kommenterte ikke godt nok på hvordan spillet ville gå hvis vest var spillefører fordi øst spilte ved det bordet vi fulgte, og han fikk et ganske gunstig utspill mot seg.

Ved det bordet vi fulgte satt Peter Marstrander øst og ble spillefører i 4 hjerter fordi vest hadde åpnet med 2 ruter - Multi. Syd spilte ut spar konge (umeldt farge), og det utnyttet Marstrander godt. Han vant med esset og spilte en spar 10 som syd dekket, trumf fra vest. Nå spilte han hjerter konge og hjerter til esset. Selv om trumfen satt 4-1 hadde han full kontroll fordi han hadde en stor spar og kunne sette opp resten av sparen med en stjeling til, og det var fortsatt to inntak til øst. Med fire sparstikk i alt ble det ti stikk, +620.

Vi som kommenterte mente (korrekt) at det er et godt resultat og antydet at det kunne bli vanskeligere med annet utspill. Og det er det, men Terje Lie vant også ta ti stikk selv om han spilte kontrakten som vest og fikk ruter ut til esset. Han tok for kløver ess, trumfet en ruter, trumfet en kløver og tok for trumfesset. Så måtte han trumfe seg hjem på hånden igjen. Hvis han nå hadde lagt ned trumfkongen ville det gått galt pga. 4-1 sitsen i trumf, men han spilte liten kløver og kongen kom på - behagelig for spillefører. Dette var igjen med nord inne:

Nord har altså nettopp fått stikk for kløver konge og er inne. Han spilte trumf, men da hadde Mr. Lee full kontroll. Han stakk med trumfkongen og spilte stående kløver, og tapte kun to trumfstikk i tillegg til det ene kløverstikket han allerede hadde gitt bort.

Hvis nord i stedet spiller ruter blir det vanskeligere. Vest trumfer og må lese sitsen godt, for om han tar for trumfkongen som er riktig spilt hvis trumfen sitter 3-2 (i så fall kan han etterpå bare presse ut den siste trumfen med kløverstikkene sine) går det galt. Hvis han i den situasjonen tar for trumfkongen idet han har kun to trumf igjen og nord har tre kan nord trumfe kløver dame og ta ut vest sin siste trumf før det spilles spar. Vest får ikke flere kløverstikk og må uten trumf igjen spille fra bordet med bet som resultat.

Det var altså riktig at denne kontrakten var veldig vanskelig med annet utspill enn spar konge som skjedde der hvor øst spilte kontrakten. I resultatene står det imidlertid +620 ved begge bord, et kjedelig uavgjort spill...

Hvis en tar en tid på hva som skjedde i dette spillet ved de andre bordene (alle bordene spiller jo samme spill) så bekreftes at +620 var et veldig godt resultat for Ø/V. Ved over halvparten av bordene ble det pluss-score N/S, de fleste hvor Ø/V gikk bet i 4 hjerter. Det var også noen delkontrakter Ø/V, og kun 14 av 50 Ø/V-par vant 4 hjerter. 

I går ettermiddag/kveld ble første dag av NM for mixlag spilt. Vi kommer tilbake med en rapport fra den turneringen i neste innlegg. 

 

 

Bridgefestivalen: Skal Bakke-Grude vinne alt?

På mandag vant Christian Bakke og Tor Eivind Grude årets Patton (med Helness-Helness) som de også vant i fjor. Første dag av NM Monrad Lag gikk også bra for dem, og laget deres leder etter første dag. Igjen har de Fredrik Helness på laget, denne gang spiller han med Espen Erichsen. Det gjenstår en spilledag, og mange sterke lag er ikke langt bak lederlaget.

Og svaret på spørsmålet i overskriften er nei, Bakke-Grude kommer uansett ikke til å vinne alt under denne festivalen. Det skal jo tross alt avsluttes med mix-par, og den turneringen vinner de ikke...

MELDESTIL

Her er det spill fra tirsdagens lagbridge hvor det handler litt om stil når det gjelder valg av åpning: 

Hva ville du åpnet med i første hånd, gunstig sone?

Det er tre alternativer som alle har noe for seg: en forsiktig 2 spar (svake 2), sperremelding 3 spar, elller oppvurdere til åpning 1 spar. 

Selv synes jeg hånden er for sterk for svake 2. En del sånne 6-4 hender er rett og slett for spillesterke. Hvis 2 spar viser 8-11 som mange bruker er det vel kanskje greit, men jeg er enig med Erik Berg (og andre) som åpnet med 1 spar. Å åpne med 3 spar kan også ha noe for seg. Slikt vet man selvsagt ikke, alt kan bli riktig og det er og blir et stilspørsmål. Hvis det viser seg at makker har gode kort er 1 spar helt greit. Om motparten i stedet har kortene vil det være best å klinke til med sperremelding med det samme. Her er hva som skjedde i kampen Sølvknekt 1 mot Lensmann. 

Etter Berg sin åpning på ett-trinnet var det enkelt å finne slem, og 6 spar var omtrent til å legge rett ned.

Ved det andre bordet fant Sølvknekts Thorfinsson-Mikkelsen også 6 spar etter 2 sparåpning - uavgjort spill.

Det var kun ca. 1/4 av Ø/V-parene som stoppet i utgang. Noen spilte 6 ruter som også vinnes enkelt. I den kontrakten kan det dog være litt sårbart om det sitter skjevt både i spar og trumf (hvis det altså er ruter).

SPILLEPRØVE

Hvordan spiller du kontrakten 6 ruter etter to ganger kløver fra forsvaret, den andre trumfet hos vest med ruter 8?

Slik det satt var det altså ingen problemer, tre runder trumf er nok og det er "claim". Men etter å ha brukt en trumf (ruter) hos vest i andre stikk kan det blir litt ekkelt hvis trumfen sitter 4-1. Den tredje kløveren kan kastes på en hjerterhonnør.

Men etter A-Q-J har jo en motstander en trumf igjen. Spillefører må komme seg over til øst for å få tatt den siste trumfen med ruter konge, og det er en slags blokkering i spar. Han vil jo ha tak i alle sparstikkene. Hvis det spilles spar ess og spar til øst risikeres at motstanderen med en trumf igjen stjeler!

Ser du løsningen på det problemet?

Etter tre runder trumf spilles hjerter ess med avkast av østs siste kløver. Så liten spar til østs tier! Sparfargen er da et øyeblikk blokkert, men det fikser du elegant ved å ta ut trumfen med ruter konge og kaste spar ess!

 

 

 

FESTIVALEN - Fin start!

Det ble en fin-fin start på Norsk Bridgefestival som startet på Lillehammer mandag. De første rapportene sier at alle storkoser seg!

PATTON

Første turnering var Patton, en krevende turneringsform som jeg mener favoriserer de beste kortspillerne. Feltet var som vanlig sterkt, og i denne turneringn kanskje sterkere enn tidligere år da det var eneste turnering på programmet mandag. Med så mange gode spillere på plass er det klart at det var haugevis med gode kortspillere nedover på listene og, men mange av favorittlagene var der oppe i toppen. Og det ble seier til et av favorittlagene, lag BAKKE med Christian Bakke, Tor Eivind Grude samt far og sønn Tor og Fredrik Helness. (Grude-Bakke var på vinnerlaget i denne turneringen i fjor også)

Hele resutlatlisten for de 50 lagene finner du her.

Tor Helness har tydeligvis funnet storformen!

Etter noen helsproblemer i det siste er tydeligvis Tor Helness tilbake i kanonform. I helgen var han også på vinnerlaget i et amerikansk mesterskap som ble utkjempet online. Der spilte han med sin faste makker Geir Helgemo.

TEKNOLOGI OG MORSOMME OVERFØRINGER

Under årets festival er det direkte overføringer av turneringene på Youtube. Det opplegget bør bli en hit! Der får du se alt som skjer, og det er dyktige, kvalifiserte kommentarer som du også får se (Zoom?), samt en chat hvor alle kan spørre, eller komme med innspill underveis. Jeg fulgte kun med i starten siden det nærmet seg natt her jeg er. Dette tror jeg virkelig blir populært selv om kanskje ikke så mange har oppdaget det så langt. Sendeskjemaet for youtube-overføringene finner du her. 

Kommentorene følger godt med. Fra topp: Fred A. Moen, Markus Lund og Svein Gunnar Karlberg.

I Patton var det Markus Lund, Fred A. Moen og Svein Gunnar Karlberg som kommenterte. Det gjorde det bra, og det hele fungerte godt (jeg fulgte kun med i starten), og kommentatorene visste hva de snakket om. Kanskje undervurderte de litt potenisalet i det aller første spillet som kom opp på skjermen, spill nr. 6 i første kamp:

Vi fulgte kampen mellom det to sterke lagene "God (Gammel) årgang" og "Steng Oslo" - og Elllingsen-Marstrander meldte seg opp i det som ser ut som den normale utgangen 4 hjerter. Det er vel endel som risikerer å havne i 4 spar med slikt etter starten 1 kløver-1 hjerter, 1 spar (eller 2 spar), men Ø/V ved dette bordet bruket overføringer over 1 kløver, og da øst etter 1 ruter sa 1 hjerter (trekorts hjerter) endte de etter litt om og men i 4 hjerter. Det er bedre i hjerterkontrakt her, men det bør bli de samme stikkene i sparkontrakt slik det sitter.

Pga. starten på meldingene skulle Marstrander (øst) spille utgangen og fikk ruter 3 i utspill.

Det ser unektelig ut som et plankespill, det bør bli kun to tapere i spar. Markus nevnte mulige problemer med 4-0 sitsen i trumf, og at det i dette tilfellet ikke bør by på problemer. Så spillet så litt kjedelig ut?

Vel, det gjør nok det for oss som ser alle kortene. For spillefører er det ikke så enkelt, og han har flere valg i hvordan legge opp spillet. Han vet jo ikke at spar ess sitter foran. Og dette dreide seg om PATTON hvor altse en stor del av vinnerpoengene avgjøres etter Board-A-Match beregning hvvor ett ekstra stikk i forhold til det andre bordet gir vunnet spill 2-0. Skulle man for eksempel ikke treffe i denne spilleføringen og ramle ned på ti stikk blir det ofte å bokføre 0-2, en stor margin i BAM, mens det i lagkamp eventuelt ville kun gitt 1 IMP.

Hvis man starter med å ta ut trumfen blir det slik det sitter også elleve stikk, selv for eksempel ved å starte sparspillingen fra vest. Men spilles spar fra øst tidlig vinner syd med damen og tar for esset før han gir nord en stjeling.

Det er klart bedre å spille spar fra øst også om spar skal angripes med det samme. Merk også at det kan være en variant (om en ikke ser sitsen) å forsøke å godspille kløverfargen som godt kan sitte snillere. Får man godspilt to kløverstikk (for eksempel KQ-tredje) gir det i så fall to sparavkast og da kan man kanskje spille for de andre overstikket (spar ess foran kongen). Men siden trumfen sitter 4-0 kan en slik start på spillet bli starten på trøbbel.

Marstrander vant med ruter ess og spilte spar til kongen med det samme. Det er antagelig riktig start da han også kan få med seg A-Q dobbel hos syd, og i så fall tape kun ett stikk i spar. Slik det satt tapte han kun to sparstikk og noterte de elleve stikkene kommentatorene hadde spådd med det samme.

Er dette nødvendigvis et plankespill? Det ser jo ganske greit ut å få elleve stikk i sparkontrakt også. Uavgjort spill, 1-1?

Nei, for det er for eksmepel en viss fare for å komme for høyt. Ved det andre bordet gjorde "Steng Oslo" sitt Ø/V-par - et sterkt par -  nettopp det. Etter samme start (1 kløver-1 ruter (=hjerter), 1 hjerter fra øst (= 3) hoppet vest ikke urimelig til 4 hjerter. Da gikk øst på mot slem. Jeg tror det var litt optimistisk selv om det selvsagt var fristende. Det var da heller ikke så langt unna en slem. Litt bedre spar hadde gitt brukbart spill for tolv stikk.

Etter overføringsstarten spiller de med XYZ, dvs. svareren kan i stedet for å hoppe til utgang kreve til utgang først og så sleminvitere, eller etter utgangskravet melde utgang for å vise mer verdier i form av honnørpoeng. Det direkte hoppet bør vise noe slikt som dette, eller til og med kanskje litt svakere kort med god fordeling? 

Der Marstrander-Ellingsen meldte 4 hjerter var de innom en god del meldinger som i hvertfall så ut som om de luktet på slem, men bremset. Dermed vant "God (gammel) årgang" spillet, og de vant også kampen, men kun med 11-9. De kom like foran "Sten Oslo" på resultatlisten til slutt (nr. 7 mens Oslo kom på 9.plass).

Det tilsynelatende spillet ga utslag i en rekke kamper. Av de 50 resultatene var det:

13 Ø/V-par som gikk bet i slem (og noen på femtrinnet).

Det var dessuten en god del som kom seg med i meldingene N/S og stampet i ruterkontrakter med fra +100 til +500 som var bra mot en "opplagt" +650 til Ø/V.

Det som kunne se ut som det mest opplagte resultatet, +650 til Ø/V forekom ved 24 av 50 bord.

Noen få fikk tak i tolv stikk i hjerterkontrakter. Det er egentlig umulig. Det må vel ha skjedd ved at syd hoppet på med spar ess etter liten fra øst, og at spillefører senere dro knekten og fikk fisket opp damen idet nords tier falt.

Toppresultatet Ø/V gikk til Hallgeir Holden-Hallvar Fallang (Hadeland) som noterte tolv stikk i 5 hjerter doblet, +1050

Tirsdag fortsetter bridgefestivalen med NM MONRAD LAG.

LYKKE TIL!

 

 

"On your marks" - festivalstart på Lillehammer!

Mandag morgen kl. 10 starter bridgefestivalen. Da er det blitt virkelighet, i et merkelig år hvor det verden over ser vanskelig ut å få organisert massemøsntringer har NBF klart å få det til og norske bridgespillere er så heldige at de får muligheten til å møtes i en ordentlig bridgefestival.

I tillegg til mestertskapene/turneringene er det et fyldig sosialt program som du kan lese mer om her.

Program for turneringene som skal spilles finner du her.

Her fra LANGT HOLD (New Zealand) vil undertegnede følge med så godt som mulig på hva som skjer på Lillehammer, og kommer til å rapportere en og annen historie. Det blir som vanlig bulletiner også som blir lagt ut på internett, og de finner du her (åpningsbulletinen er allerede lagt ut).

Like før det braker løs!

Festivalsiden med all informasjon on Norsk Bridgefestival 2020 er her.

LYKKE TIL!