Håper finessen ikke går...

I et spill fra en parturnering forrige helg var overskriften til denne artikkelen hva spillefører faktisk burde tenke mens han spilte, og det merkelige er at det faktisk var sånn i 7 grand hvor den første tanken er at det ser ut som om hjerterfinessen kanskje må gå. Men det gir høyere score hvis nøkkelkortet ikke sitter i saks, forutsatt at du ser riktig spilleplan. Først meldeproblemet noen fikk i det spillet. 


Vests 2 spar viser spar og en minor og under åpning, og siden du kjenner motspilleren på vests plass vet du at han ikke går av veien for å tråkke til med slike meldinger uten honnørpoeng, om han har fordeling. Aggressive meldinger får en si, syd sitter garantert med den klart beste hånden, men meldingene har kommet opp i 4 spar før det er hans tur! Makker på nords plass har dog doblet opplysende i faresonen. Så det får bli han du bør stole på. En dobling som forplikter oss til spill på tre-trinnet eller høyere er normalt ikke avgitt på 12-13 lusne poeng. Han må nesten ha alt du ikke har? Med A-Q i hjerter, ruter dame og kløver konge blir det bare 11 poeng, og trolig har han derfor ruter knekt eller kløver knekt også, eller begge. Kan det være noe hull her, eller må storeslem stå? En bekymring er at en minorfarge du kanskje er avhengig av trolig sitter skjevt. Men det kan godt være tretten stikk nedlegg også, så la oss si du klinker til med 7 grand! Vest spiller ut spar 10.


Nord hadde absolutt minimum og knapt nok det for sin dobling. Et strek i regningen var at nord satt med spar konge, så våre 9 hp i den fargen gir kun to stikk. Men det positive er makkers tette femkorts ruterfarge. Så med det samme ser du at det er tolv sikre stikk (2+2+5+3=12).

I videoen jeg postet forleden var det noen slike spill hvor du mangler ett stikk for kontrakten din. Spørsmålet som da bør stilles er: hva er sjansene for det stikket? I hvilken rekkefølge bør sjansene forsøkes hvis det er mer enn en sjanse?

Her er det to farger som kan gi det nødvendige stikket, kløver og hjerter. Kløveren kan sitte 3-3, eller knekten singel slik at tieren gir stikk. Hvis ikke er hjerterfinessen en bra sjanse (50%) så alt i alt er det gode sjanser for denne storeslemmen. Og det er bedre i grand enn i hjerterkontrakt hvor hjerteren må sitte 3-2 også.

Det er bra å ikke ha funnet hjertertilpasningen, Ø/V sine aggressive meldinger hjalp N/S. Om N/S får melde i fred og finner tilpasningen i hjerter vil de finne ut at trumfdamen mangler og stoppe i lilleslem. Så om vi får hjem 7 grand vil det selvsagt gi et kanonspill. Når blindemann kom ned ville vi dog foretrukket å være i den sikre 6 grand som vil gi ene god score.

Men vi er i 7 grand som altså har bra sjanser.  

Skal vi bare ta kløveren først og hvis den ikke gir uttellingen vi ønsker ta hjerterfinessen?

Nei, her er det et mønster erfarne spillere kjenner igjen. Hvis øst har kløverlengden er det en ganske automatisk skvis mot han i kløver og hjerter. Men hvis øst også har hjerter dame kan vi bare ta finessen sier du kanskje?

Riktig, men det er ikke hjerter dame tredje eller lengre vi skal skvise bort her, det er hjerterlengden hans vi tar knekken på fordi han må holde kløver. Det oppstår en såkalt show-up squeeze hvor vi mot slutten er sikre på at øst ikke har flere hjerter, så vi topper og får med oss at vest har damen dobbel også. Vi vinner om enten damen sitter i saks eller dobbel bak! Det er glimrende forutsetninger, ikke sant.


Denne analysen er nesten like viktig i 6 grand som 7 grand selv om det er tolv toppstikk, siden de dreier seg om parturnering. I lilleslem gjelder det å spille på beste sjanse for å få overstikket (viktig i par) når det dreier seg om en kontrakt mange andre også er i.

Vinn sparutspillet og ta for A-K i ruter. Så kløver til kongen (hvis knekten faller er det over, tretten enkle), så kløver til esset (øst dekker med tieren) og da kaster vest en spar. Øst hadde altså kn-9 femte fra start i kløver. Da er det duket for show-up squeeze! Vi tar den tredje kløverhonnøren og den andre sparhonnøren før vi spiller hjerter til esset og innkasserer ruterstikkene. Før det siste ruterstikket ser det slik ut:


På ruter 10 må øst holde kløver 9, hvis ikke gir kløver 8 det trettende stikket. Så han kaster hjerter, og da kaster syd kløver 8 som har gjort sin nytte. Med to kort igjen spilles hjerter, og øst følger med tieren. Da er det ingen variant å ta finessen nå, for du vet jo øst ikke har flere hjerter. Du vet jo at han har kløver 9! Så du tar for hjerter konge. Hvis øst hadde hatt hjerter dame vill den kommet på i dette stikket. På denne måten vinner du tretten stikk også om det så ut sånn fra start:


Elegant spilt?

7 grand ga selvsagt nesten alle poengen uansett, men poenget med hvor hjerter dame befant seg var mer interessant for dem som delte med mange andre i 6 grand.

Streket i regningen var at da spillet forekom hadde øst hjerter dame (bytt om åtteren og damen). De som timet det riktig (show-up squeeze) vant selvsagt tretten stikk i 6 eller 7 grand, damen kom som beskrevet over på i sluttpossen, ingen finesse nødvendig! Men de som ikke kjente igjen den varianten og simpelthen tok hjerterfinessen fikk også alle stikkene, men de ville fått kun tolv om damen satt dobbel bak, selv om det da også ville vært tretten stikk med riktig spill. Altså var det slik at de beste spillerne ville fått flere poeng om hjerterfinessen ikke gikk da de i så fall ikke ville vært nødt til å dele poengene med de som bare så finessesjansen (mange!).