Tor Eivind Grude vant SKEIDARPRISEN

Norsk Bridgepresse sin pris for beste spill i 2019 - SKEIDARPRISEN - gikk til Tor Eivind Grude.

Nyheten er behørig omtalt flere steder, men det tåles å bli nevnt her også. Det er flott å se at de unge, talentfulle norske spillerne så ofte viser hva de er gode for, og også hans makker Christian Bakke fikk jo tildelt juniorprisen forleden. 


Lekker spilleføring ga Tor Eivind Skeidarprisen 2019

Artikkelen om Grude sitt spill ble ført i pennen av Kristian Barstad Ellingsen som dermed får journalistprisen. Juryen bestod av Leif-Erik Stabell, Agnethe Hansen Kjensli og Harald Berre Skjæran.

Du kan lese om utdelingen og vinnerspillet her.

 

Over til ISLAND!

Som vanlig har en god del norske bridgespillere tatt turen til Island for å spille Reykjavik Bridge Festival. Den startet torsdag og pågår resten av helgen.

 

Reykjavik Bridgefestival 2020 spilles i spektakulære Harpa Concert Hall and Conference Centre

Først var det parturnering for 142 par. Ingen norske nådde helt opp der, men noen danske par gjorde det bra. Anders Hagen-Jonas Houmøller gikk helt til topps foran Sabine Auken-Roy Welland (Tyskland) med et islandsk par på 3.plass. Resultater og annen informasjon finner du på festivalsiden, her. Lørdag starter lagturneringen.

Her er et spill fra parturneringen hvor det var litt overraskende at mindre enn 10% av N/S parene meldte slem:


Det er vel ikke unaturlig å havne i slem med dette? Hvis syd åpner med en sterk 2 kløver og de senere finner spartilpasningen har nord gode kort mot en gameforcing 2 kløver. Man kan si det var godt gjort å stoppe, for flertallet av N/S-parene hadde rett i at det ikke skulle meldes slem - i teorien. For i 6 spar blir det bet om det spilles ut hjerter. Med annet utspill får spillefører godspilt ruteren ved å presse ut esset og stjele en ruter. Det må imidlertid gjøres før trumfen tas ut (og stjele høyt hos syd), for spar dame må senere være inntaket til godspilte ruterstikk.

Seks par vant 6 spar, seks par gikk bet.

Toppen gikk imdilertid til et lavt plassert islandsk par som meldte og vant 6 grand. I den kontrakten er det enda dårligere sjanser enn i 6 spar, for det kan jo ikke stjeles ruter for å godspille ekstra stikk i fargen. Men det satt som det skulle for at det var håp. Riktignok kan 6 grand betes, men etter kløver ut må motspilleren med ruter ess være veldig nøyaktig om ikke spillefører skal få tolv stikk.

Kløverutspillet stikkes. så ruter dame som vest må stikke med esset. Ligger han unna (typisk "feil" lasjering) kommer esset på luft i neste stikk, og da er det fire ruterstikk. Så vest stikker, og da har spillefører kun to ruterstikk siden øst fortsatt har stopper i fargen. Hvis vest nå fortsetter med kløver eller spar vinnes 6 grand. Spillefører får tatt de fem sparstikkene tidlig nok, og kaster en hjerter og en ruter fra nord. Så ruter til nords knekt, og dette er igjen:


Kløver dame spilles og øst er "toast". Han nå holde hjerterne sine om ikke spillefører skal ta de to siste med A-J, og hvis han kaster ruter vil nords ruter 6 gi stikk.

Hvordan bete kontrakten?

Det er litt trøbbel med overganger. Hvis vest idet han er inne på ruter ess fortsetter med ruter får ikke spillefører til skvisen. Han må nemlig få tatt de fem sparstikkene først. Bare prøv selv, det går ikke.

Skift til hjerter idet vest er inne på ruter ess bryter også forbindelsen, i det tilfellet blir det ikke noen overgang til syds hånd i sluttpossen.  Det har han (i hjerter) i diagramsituasjonen. 

 

Gammelt, men nyttig?

Litt "historietime" i denne artikkelen…

Siden det snek seg inn en liten trykkfeil i forrige innlegg (er rettet opp nå) får du her en presisering med hensyn til STORE FRIE 5NT som jeg nevnte, og har fått noen henvendelser fra nysgjerrige lesere om. Det er en gammeldags konvensjon som nesten ingen bruker lenger. På engelsk heter konvensjonen Grand Slam Force og den ble oppfunnet av Ely Culbertson i 1936!

Konvensjonen kan imidlertid ha en god funksjon også i dagens bridge. Det er i noen situasjoner hvor Roman Key Card Blackwood ikke vil hjelpe, og hvor Exclusion Blackwood ikke er tilgjengelig.

Det er imidlertid klart at nytteverdien for 5NT som trumfspørsmål for å undersøke storeslem var mye større før «fem ess Blackwood», Roman Key Card Blackwood og Exclusion Blackwood ble oppfunnet.

I situasjoner hvor flere slemmer er mulige kan man bruke 5NT som PICK A SLAM som for de fleste i moderne bridge er meningen med meldingen 5NT i veldig mange situasjoner. Når det er PICK A SLAM, og når det er STORE FRIE må man ha klar avtale for hvis man ønsker å ha "gamle gode" Store Frie på repertoaret.

Store frie 5NT (normalt et hopp til 5NT) spør utelukkende om trumfkvaliteten, og siden vi allerede har meldt så høyt at vi må spille slem er det med henblikk på mulig storeslem. Det er en forskjell med hensyn til rom for svarene på 5NT alt etter hvilken farge som er trumf.

Svar på STORE FRIE 5NT

Opprinnelig var 5NT brukt bare for å spørre om makkeren har en eller to honnører i trumf, og man meldte 7 hvis man hadde to honnører. Konvensjonen ble modernisert for å kunne bruke den også med andre trumfkombinasjoner enn en honnør selv, for eksempel med J10xx og slikt, og derfor ble svaret 6NT innført for å vise to honnører. Man kan i så fall «buklande» i 6 grand noen ganger hvis to honnører ikke er nok for storeslem.

Slik kan det for eksempel avtales (det er imidlertid mange muligheter for å definere dette):

Kløver er trumf:

6 kløver = ingen honnør, eller en honnør (A, K, Q)

6NT = to honnører

7 kløver = tre honnører

________________________

Ruter er trumf:

6 kløver = Ess eller konge

6 ruter = maks damen

6NT = 2 honnører

7 ruter = tre honnører

________________________

Hjerter er trumf:

6 kløver = ess eller konge (6 ruter spør da etter ekstra trumflengde)

6 ruter = damen

6NT = to honnører

7 hjerter = tre honnører

________________________

Spar er trumf

6 kløver = ess eller konge

6 ruter = damen

6 hjerter = ess eller konge med ekstra trumflengde

6NT = to honnører

7 spar = tre honnører

________________________

Med majorfarge som trumf har man plass til å differensiere dette med ekstra lengde. Det gjøres for at man kan noen ganger skal kunne finne ut at storeslem er bra selv uten trumfdamen, med for eksempel esset sjette mot kongen fjerde eller lignende (ti eller flere trumf til sammen med både esset og kongen). Her er det beste eksemplet på STORE FRIE som jeg kan huske fra "the Old Days":


Dette er fra en turnering i Kristiansand en gang på 80-tallet. Makker var Pål Haga (som dessverre døde bare noen få år senere), og han satt med disse kortene. Jeg åpnet med svake 2 ruter. To gamle stjernespillere satt i mot og han ene spurte: "Hva er 2 ruter"?

Pål sa: "Gamle, gode svake 2".

Motparten lo litt av det, og han ene sa: "Gamle, ja, men jeg vet ikke helt med hensyn til det der Gode?"

Han måtte sekunder senere ta i seg de ordene da Pål sa 5 grand, og jeg lydig meldte 7 ruter med KQ-sjette i ruter, slutt (vi brukte steinalderversjonen, hopp til 7 med to topphonnører).

Spilleføringen var en formalitet, kløverfargen gikk, men kunne også ha blitt godspilt med en stjeling. Merk at her ville ikke Roman Key Card Blackwood gjort nytten (det ene nøkkelkortet som vises av åpneren kan jo være hjerter ess), men Exclusion Blackwood i hjerter ville gjort samme nytte som 5NT. Uansett, nedlegg storelsem meldt på en og en halv melderunde med 21 HP til sammen, ved hjelp av de to gamle, men nyttige konvensjonene "Svake 2 ruter" og "Store frie 5NT".