MELDEPRØVE (korrigert versjon)

Her er et spill som avgjøres mye av hvor godt system og gode avtaler man har.

Spillet er fra nest siste dag i den store lagturneringen i Canberra. Den avsluttes torsdag, og selv om de fire dagene som da er spilt teller som et eget australsk mesterskap er det også kvalifisering til en ny "eliteturnering" , et sluttspill for de åtte beste lagene som spiller utslagskamper.

Disse kortene kom i kveldskampen onsdag. Hvordan ville du og din favorittmakker meldt? Det er lett å se at dette er en storeslem, men tydeligvis ikke så lett ved bordet.

Hvis N/S spiller sterk kløver (for eksempel Presisjonskløver) bør det være ganske greit.

For de som spiller naturlig starter det med 1 spar - 2 ruter. Hva bør syd melde da? Hvis paret spiller med 2-over-1 svar som rundekrav (10+) må syd hoppe til 3 spar og da våkner nok nord?

Å bruke 2-over-1 som utgangskrav gjør at det med mange store kort er enklere, man slipper å stresse fordi man kan risikere å bli passet ut i delkontrakt. Likevel fikk faktisk de som spiller 2-over-1 som utgangskrav større problemer flere steder idet mange sa kun 2 spar i andre melderunde. I det systemet brukes av mange hopp til 3 spar i andre runde som fastsettelse av trumfen (suit-set), dvs. helt solid farge, eller en farge som har maks en taper. Det har jo syd, men han ser også at det kan være en god ruterkontrakt her med kongen tredje selv, hvis nord ikke har noe i spar og fem eller sekskorts ruter. I så fall vil muligens hoppet til 3 spar skape problemer, mens 2 spar gjør at en eventuell rutertilpasning enklere kan finnes.

Av de 110 lagene meldte ett par 7 grand, syv par var i 7 spar og fire lag 7 ruter. Det var 36 som meldte lilleslem, og det ga dem +6 på butleren (!) selv om spilleføringen tok 0 sekunder, tretten stikk. Hele 62 lag spilte i utgang...

Dette var kampens første spill, og jeg likte ikke det som skjedde...men må inrømme jeg liker våre motstanderes meldingsforløp:

Syd valgte altså å hoppe til 3 spar. Nords 4 ruter og syds 4 hjerter var kontrollmeldinger (cuebids), og 4NT Roman Key Card Blackwood. Syd viste 0 eller 3 nøkkelkort, ikke 4 som jeg i halvsøvne skrev da jeg først postet dette innlegget før frokost... Poenget er imidlertid det samme, det må her være 3, dvs. nord "ser" syds A-K i spar og kløver ess. Nå kom 5 grand som er storeslemsinvitt og ber syd vise en konge hvis han har det. Syds 6 ruter viste kongen, og nord kunne telle til tretten stikk (Han kunne nok ha meldt 7 grand som er beste kontrakt, men...).

I vår kamp ble vi "reddet" av lagkameratene våre som var ett av de få parene som meldte storeslem - uavgjort spill. På butleren var det imidlertid brutalt, -12 IMP.

(Ps. merk at spillefører må ha fem ruterstikk. Eneste problem er 5-0 sits. Det er fem sikre selv om ruteren skulle sitte 5-0, hvis spillefører tar det første ruterstikket hos nord. Da ville han oppdage hvis en motstander har fem og kan enten spille ruter tilbake til syds konge og ta ruterfinesse over vests tier femte, eller spille ruter til åtteren hvis øst har tieren femte.)