MOTSPILL 1 (m/video, opplæring)

I dag får du en video som handler om motspill. Motspill er vanskelig, mye å ta hensyn til, men det er kanskje også den delen av bridgen som er morsomst når det klaffer!

Dette er jo et omfattende tema, og denne gangen handler det mest om logikk, «hvordan tenke i motspill». Det er mange andre faktorer som spiller inn, f.eks. signalsystem, men mitt intrykk er at mange spillere stoler for mye på at hjelpemidlene skal løse motspillene. Det jeg anbefaler er å forsøke å utvikle seg med hensyn til vaner for å tenke riktig, og logisk.

Vi kommer tilbake med mer stoff om motspill senere.

Stoffet i denne videoen passer for alle selv om det kanskje passer mest for litt viderekommende spillere.

For å se videoen som varer litt over 19 minutter klikker du her.