En kløvernier unna finalen...

Det er vel ikke helt riktig at semifinalen i National Open Teams i Australia ble avgjort bare pga. den manglende kløvernieren – i siste spill – men når en semifinale tapes med 1,1 etter 64 spill IMP blir det naturlig å se på de siste spillene.

Vi hadde kløver 8 i kampens siste spill, men en av oss måtte hatt kløver 9 slik motspillet gikk. At det var nødvendig var dog etter at motspillet klikket.

Før det siste spillet ledet vi kampen med 8,9 IMP (desimaler pga. carry-over 0,1 IMP, så kampen kunne ikke ende uavgjort…).

Vest var i 4 spar og jeg spilte ut kløver ess. Denne kløverkombinasjonen viser med all mulig tydelighet at lavt som styrke på honnørutspill ikke alltid er bra. For hvis syd legger toeren som styrke vil nord fortsette fargen og forære vest stikk for damen. Idet syd i stedet legger kløver knekt under esset har spillefører fått seg en kombinasjon med saks Q-9 over 10-2, og det gir ett kløverstikk!

Med lavt kort som svakhet er det enkelere. Da legges toeren – svakhet – og nord fortsetter ikke fargen. Syd har J-10 i behold som gjør at de senere kan fange opp damen.

Vi bruker lalavt som styrke og da må nesten syd legge svakhet, og det gjorde makker med knekten.

Etter kløver ess, liten, knekten og liten er det fortsatt bet i 4 spar. Forsvaret har jo to kløverstikk, hjerter ess og en hjerterstjeling.

Jeg skiftet til hjerter i andre stikk, men det er nok en motspillsfeil når makker har hjerter ess og ikke kløver 9. Hvis nord vet at det er slik (at makker har hjerter ess) bør kløver ess innkasseres i andre stikk, så hjerterskift. Da kan ikke motspillet gå galt, syd vet det skal spilles hjerter tilbake i fjerde stikk. Men da han kom inn på esset i andre stikk var det ikke så enkelt. Nord kunne jo godt hatt dobbel hjerter og AK10x i kløver, og da må kløver gjennom til for å bete kontrakten.

Makker kan ikke klandres for at han stakk med hjerter ess og spilte kløver. Syd la nieren, og kongen kom på. Dermed stod 4 spar, 10 IMP ut mot den fornuftig delkontrakt ved det andre bordet, og dermed ble det tapt kamp med 1,1 IMP.

Hadde bare en av oss hatt kløver 9 ville det blitt finale selv med den motspillsfeilen.

Surt…