Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Gammelt, men nyttig?

Litt "historietime" i denne artikkelen…

Siden det snek seg inn en liten trykkfeil i forrige innlegg (er rettet opp nå) får du her en presisering med hensyn til STORE FRIE 5NT som jeg nevnte, og har fått noen henvendelser fra nysgjerrige lesere om. Det er en gammeldags konvensjon som nesten ingen bruker lenger. På engelsk heter konvensjonen Grand Slam Force og den ble oppfunnet av Ely Culbertson i 1936!

Konvensjonen kan imidlertid ha en god funksjon også i dagens bridge. Det er i noen situasjoner hvor Roman Key Card Blackwood ikke vil hjelpe, og hvor Exclusion Blackwood ikke er tilgjengelig.

Det er imidlertid klart at nytteverdien for 5NT som trumfspørsmål for å undersøke storeslem var mye større før «fem ess Blackwood», Roman Key Card Blackwood og Exclusion Blackwood ble oppfunnet.

I situasjoner hvor flere slemmer er mulige kan man bruke 5NT som PICK A SLAM som for de fleste i moderne bridge er meningen med meldingen 5NT i veldig mange situasjoner. Når det er PICK A SLAM, og når det er STORE FRIE må man ha klar avtale for hvis man ønsker å ha "gamle gode" Store Frie på repertoaret.

Store frie 5NT (normalt et hopp til 5NT) spør utelukkende om trumfkvaliteten, og siden vi allerede har meldt så høyt at vi må spille slem er det med henblikk på mulig storeslem. Det er en forskjell med hensyn til rom for svarene på 5NT alt etter hvilken farge som er trumf.

Svar på STORE FRIE 5NT

Opprinnelig var 5NT brukt bare for å spørre om makkeren har en eller to honnører i trumf, og man meldte 7 hvis man hadde to honnører. Konvensjonen ble modernisert for å kunne bruke den også med andre trumfkombinasjoner enn en honnør selv, for eksempel med J10xx og slikt, og derfor ble svaret 6NT innført for å vise to honnører. Man kan i så fall «buklande» i 6 grand noen ganger hvis to honnører ikke er nok for storeslem.

Slik kan det for eksempel avtales (det er imidlertid mange muligheter for å definere dette):

Kløver er trumf:

6 kløver = ingen honnør, eller en honnør (A, K, Q)

6NT = to honnører

7 kløver = tre honnører

________________________

Ruter er trumf:

6 kløver = Ess eller konge

6 ruter = maks damen

6NT = 2 honnører

7 ruter = tre honnører

________________________

Hjerter er trumf:

6 kløver = ess eller konge (6 ruter spør da etter ekstra trumflengde)

6 ruter = damen

6NT = to honnører

7 hjerter = tre honnører

________________________

Spar er trumf

6 kløver = ess eller konge

6 ruter = damen

6 hjerter = ess eller konge med ekstra trumflengde

6NT = to honnører

7 spar = tre honnører

________________________

Med majorfarge som trumf har man plass til å differensiere dette med ekstra lengde. Det gjøres for at man kan noen ganger skal kunne finne ut at storeslem er bra selv uten trumfdamen, med for eksempel esset sjette mot kongen fjerde eller lignende (ti eller flere trumf til sammen med både esset og kongen). Her er det beste eksemplet på STORE FRIE som jeg kan huske fra "the Old Days":


Dette er fra en turnering i Kristiansand en gang på 80-tallet. Makker var Pål Haga (som dessverre døde bare noen få år senere), og han satt med disse kortene. Jeg åpnet med svake 2 ruter. To gamle stjernespillere satt i mot og han ene spurte: "Hva er 2 ruter"?

Pål sa: "Gamle, gode svake 2".

Motparten lo litt av det, og han ene sa: "Gamle, ja, men jeg vet ikke helt med hensyn til det der Gode?"

Han måtte sekunder senere ta i seg de ordene da Pål sa 5 grand, og jeg lydig meldte 7 ruter med KQ-sjette i ruter, slutt (vi brukte steinalderversjonen, hopp til 7 med to topphonnører).

Spilleføringen var en formalitet, kløverfargen gikk, men kunne også ha blitt godspilt med en stjeling. Merk at her ville ikke Roman Key Card Blackwood gjort nytten (det ene nøkkelkortet som vises av åpneren kan jo være hjerter ess), men Exclusion Blackwood i hjerter ville gjort samme nytte som 5NT. Uansett, nedlegg storelsem meldt på en og en halv melderunde med 21 HP til sammen, ved hjelp av de to gamle, men nyttige konvensjonene "Svake 2 ruter" og "Store frie 5NT". 

  

 

Kommentarer

Jeg lærte for 50 år siden at med spar som trumf viste svaret 6 hjerter ekstra lengde, men ikke høy honnør.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.