Vent med finessen om du kan

Akkurat nå er det ikke så mange store turneringer som foregår, men i neste uke braker US Summer Nationals løs i Chicago, USA for de mest aktive bridgeglobetrotterne. 

Mens vi venter på mer internasjonal og nasjonal bridge kan vi ta med noen melde- og spilleprøver. Dette er et spill fra en online turnering forleden.

Du har altså havnet i 6 ruter som syd. La oss si vest spiller ut trumfdamen og øst følger med ruter knekt. Ved første øyekast ser det ut som om slemmen avhenger av sparfinessen. Om den ryker har du en liten sjanse til, at hjerter dame faller. Hvordan spiller du?

Hvis du nå har lagt en plan får du noen tilleggsopplysninger som kanskje gjør at du vil justere planen?

Etter åpning med 1 ruter fra syd meldte vest inn 1 spar, og øst var med og støttet sparen med et sperrehopp til 3 spar før syd etter hvert ble spillefører i 6 ruter. Får den informasjonen noen innvirking på valgene i spilleføringen?

Når du har gjort deg opp din mening om dette kan du også vurdere enda en variasjon. Hvordan bør slemmen spilles om syd åpnet med 1 kløver etter Presisjonskløver (16+ poeng uansett fordeling), vest doblet som viser begge major, øst støttet/meldte spar og du ble som nord spillefører i 6 ruter med spar 6 som utspill fra øst.

Vi ser først på spilleføringen med syd som spillefører. En finesse er en bra mulighet og lykkes i 50% av tilfellene. Når du har en slik, opplagt mulighet er det som regel en bra ide å undersøke om det finnes andre muligheter først hvis det med å forsøke hovedsjansen (finessen) kan gjøres senere.

Her er det et klassisk mønster for eliminasjon og innspill. Slik så hele spillet ut:

Etter trumfutspillet tas A-K i kløver før nords tredje kløver trumfes. Så spilles A-K i hjerter. Om damen faller er slemmen sikker, og det spilles for overstikket ved å prøve sparfinessen. Hjerter dame faller ikke, og dette er igjen:

Nå spilles hjerter. Hvis øst hadde hatt hjerter dame og dermed kommet inn inn ville han spilt spar. Da ville du likevel fått prøvd hovedsjansen, sparfinessen. Men slik det satt er du heldig, eller for å si det på en annen måte; du har spilt godt! For det er vest som kommer inn på hjerter dame. Han må spille spar rett opp i saksen, eller spille til dobbeltrenons som kan stjeles på den ene siden med sparavkast fra den andre – slem vunnet selv om spar konge altså sitter feil plassert!

Om nord er spillefører og får spar ut fra øst kan godt sparfinesse i første stikk være det riktige valget, men ikke her. Vest vinner i så fall stikket med spar konge og spiller alt annet enn hjerter tilbake, og det blir en hjertertaper til slutt. Men om spillefører (nord) har nyttig informasjon som for eksempel at vest doblet for å vise begge major over syds sterke 1 kløvermelding, kan (bør?) 6 ruter vinnes selv etter spar ut fra øst. Det skjer slik:

Opp med spar ess. Det tas en trumfrunde, så elimineres kløver med A-K og kløver til stjeling. Du tar for en hjerterhonnør for å ta med den bitte lille sjansen at øst har singel hjerter dame før posisjonen har blitt slik:

I dette tilfellet skjer innspillet ved at det spilles spar. Vest vinner med spar konge. Hvis han spiller spar til dobbeltrenons stjeles på den ene siden mens en hjerter forsvinner fra den andre. Så vest må spille hjerter. Da har spillefører tilsynelatende et valg og må svette noen få sekunder til. For vest kunne jo hatt hjerter 10 på topp, og øst damen. Og om hjerter sitter slik må nieren legges idet vest spiller hjerter da den i så fall vinner stikket, eller presser ut østs dame. Eller vest kan ha hjerter dame og øst tieren. Da er løsningen å hoppe på med knekten idet vest er tvunget til å spille hjerter. Men i dette tilfellet har vest både damen og tieren så spillefører kan ikke velge feil mot slutten - slem til notering.

I den nevnte turneringen (32 par) var det relativt bra nivå selv om innsatsen i dette spillet ikke var så fantastisk. Av de 16 parene som satt N/S meldte seks par 6 ruter og tre av dem vant slemmen.