Ingen garanti

Her får du en spilleprøve som nok ikke har noe 100% løsning, for det er vel ingen garanti samme hva du velger i dette spillet. Men du kan jo forsøke å finne ut hva du tror gir best sjanse.

Lagkamp. Giver nord. Alle i sonen.

Motparten har ikke meldt, og du har havnet i 4 hjerter som syd. Det ble kontrakten ved begge bord i en lagkamp. Fra vest kommer kløver 10 i utspill. Hva tror du om dette, og hvordan legger du opp spillet?

Kløverutspillet er antagelig singelton eller dobbelton. Det vet du ganske sikkert fordi du ser kløver 9, og det er helt uvanlig at det spilles ut en tier fra lang farge, for eksempel 10-x-x eller 10-x-x-x. Utspill av en tier viser normalt 10-9 på topp i fargen, eller kortfarge. Hvis det er singel kløver vest startet med er det fare for stjeling. Er det noe du kan gjøre med det?

Ved det ene bordet spilte syd rett etter nesen; han vant kløverutspillet hos syd og spilte trumfdamen som fikk seile. Øst stakk med kongen og spilte kløver som vest sjal. Derfra kom vests siste trumf, og dermed gikk denne kontrakten bet siden det satt slik fra start:

Spillefører hadde tapt til trumfkongen og en stjeling i andre runde kløver. Senere ble det to tapere i ruter - en bet.

Ved det andre bordet tenkte syd på dette med eventuell kløverstjeling og fant en spilleplan som fungerte godt. Etter å ha vunnet første stikk i kløver spilte han to store spar og trumfet nords tredje spar med hjerter knekt. Så spilte han trumf til esset og mer trumf. Øst kom inn på trumfkongen og spilte kløver som vest kunne stjele. Men da han stjal så det slik ut:

Forsvaret får en kløverstjeling også om det spilles slik. Og vest fikk altså stjeling for sin tredje trumf, men slik spillet nå hadde gått var han innspilt med ingen kort å fri seg med som ikke ville hjelpe spillefører. Frir han seg med spar trumfes hos syd mens en ruter forsvinner fra nord. Og om vest spiller ruter blir det kun en rutertaper. Ø/V får kun for trumfkongen, en stjeling og ett stikk i ruter, utgang til bokføring.