MELDEPROBLEM(ER)

For de travleste av bridgespillerne går det ganske så slag i slag fremover. Noen av de norske spillerne som er profesjonelle og noen andre tar om enliten stund turen til Chicago hvor US Summer Nationals går av stabelen fra 13. til 23. Juni. Fra 4. til 12.august blir det forhåpentligvis folksomt med bridgespillere på Lillehammer hvor det blir Norsk Bridgefestival. Så blir det VM i Marrakech i tiden 20.august til 3.september hvor Norge er kvalifisert i tre klaaser, OPEN, WOMEN og SENIORS. Innimellom alt dette de to neste månedene klemmer nok enkelte inn en tur til Sverige også for å spille i den svenske festvialen. 

Vi tar med et interessant meldeproblem fra en treningsturnering for flere lag som skal spille i VM i Marrakech. Det er egentlig flere situasjoner som kan diskuteres alt etter hvordan motparten melder.

Giver vest. Alle i sonen 

La oss si vest åpner med 1 hjerter og det går pass fra både nord og øst. Hva melder du?

Den andre situasjonen du kan ta stilling til er at etter vests 1 hjerter går det pass fra nord og 3 hjerter (sperr) fra øst. Hva melder du da?

Hvis øst passer er det litt mer komfortabelt enn om han klinker til med 3 hjerter - sperr. Syd kan melde 2 ruter, eller kanskje 2NT? Hopp til 2NT er normalt begge minor, perfekt melding. Eller? 

Hvordan er det egentlig med hopp til 2NT i siste hånd, dvs. balanseringsposisjon ("pass-out seat")? 

Mange spiller med svak grand i siste hånd, og det fører til enda et grandintervall som må bakes inn i opplysende dobling, 15-17 som man i andre situasjoner simpelthen kan melde inn 1NT med. Brukes såkalt balanseringsgrand (svak) har nok det noen fordeler, men også en klar ulempe ved at det altså gir deg et stort intervall med jevne hender fra 15 poeng og oppover som må bakes inn i opplysende dobling. Og i balanseringsposisjon er det mange som bruker hopp til 2NT som naturlig, 20-21 NT, eller kanskje 19-21.

Er du sikker på din og makkers avtale i denne situasjonen?

Her hvor man har fått utlevert disse kortene ville det selvsagt vært mye greiere å få lov å si 2NT - begge minor. Å doble tror jeg ikke er en god ide med to små spar, og det kan nok føre til trøbbel.

Noen valgte å si 2 ruter i håp om at det skulle komme flere meldinger så de kunne få meldt kløveren også. Og om det skulle gå pass rundt på 2 ruter så behøver ikke det være så galt. 

Hva om øst altså hopper til 3 hjerter og det er din tur med syds kort? 

Igjen tror jeg dobler er et dårlig forslag. I den situasjonen er hopp til 4NT begge minor for de fleste. Men det er kanskje litt hardt? 

Kan du kanskje si 4 i minorfarge?  

Vel, hvordan er det med såkalt Leaping Michaels og/eller Non-Leaping Michaels? De som bruker slikt i utstrakt grad kan ikke si 4 i minor som naturlig melding i sånne situasjoner, de meldingene tar seg av sterke hender med minst fem kort i minorfargen de melder og minst fem kort i den umeldte majorfargen. Det kan du lese mer om på inernett, for eksempel her.

Kan du passe?

Det blir vel for tamt selv om det sikkert kan blir rett. Men det skal vel ikke så veldig mye til før vi kanskje kan vinne utgang her?

Bestem deg for hva du ville gjort før du titter på alle kortene.

Slik så hele spillet ut:

Joda, N/S hadde utgang. Det stod faktisk i 6 kløver slik det satt. Men 5 kløver er nok og godt meldt om man kommer seg dit. Merk at 5 kløver godt kan gå bet om det er kløvertaper. Hvis de tar ett stikk i hjerter og skifter til spar er det fare på ferde. Siden kløver ordner seg og ruteren ikke sitter 5-1 blir det tolv stikk, ruterfargen gir avkat for tre spar hos nord. Om kløver sitter 3-1 må spillefører - om motparten har skiftet til spar i andre stikk - spille ruter etter to store trumf og håpe at den med trumfstikket følger fire ganger ruter så den femte kan spilles med sparavkast før de får stjålet seg inn og tatt sparstikket.

Noen steder sa syd 2 ruter etter 1H - P - P. Og i en kamp ble det kontakten ved begge bord, elleve stikk og +150. Også andre steder sa syd 2 ruter, men etter pass og pass meldte enkelt på østs plass 2 hjerter som ga N/S en ny sjanse. I en kamp hvor det skjedde ved begge bord sa sydspillerne 3 kløver over øst forsinkede støttemelding. Den ene på nords plass passet på 3 kløver. Den andre sa 3 hjerter, og syd meldte 5 kløver. Så der ble det utgangssving da det ble tolv stikk i kontrakten.  

Noen på østs plass sperret altså med 3 hjerter sperr. Det er sprekt, men dette er mest et stilspørsmål. Og det er ingen tvil om at slikt kan gjøre det vanskelig for motparten.

Der det gikk slik passet noen med syds kort, andre kunne med sine avtaler melde inn 4 i minor naturlig og ble løftet til utgang (5 ruter står det også). Noen litt mer optimistiske hoppet til 4NT, og de ble spillende 5 kløver.

Merk at når man har blitt presset så mye som etter 1H-3H, og en av oss melder må makkeren ta høyde for at melderen er i en veldig presset situasjon og kanskje ikke alltid har så mye som man skulle tro for den meldingen.