Dansk bridgefestival

Mange norske spillere gleder seg til den norske bridgefestivalen på Lillehammer i august. Det er også en del spillere som tar turen til Sverige for å spille deres festival i forkant av den norske. Og i Svendborg på Fyn foregår den danske bridgefestivalen akkurat nå.

I det danske mesterskapet for damepar ble det norsk bronse. Etter en god avslutning tok Torild Heskje - Tove Haugen tredjeplassen.

Bronse til Torild og Tove!

Vi tar med et spill fra det danske damemesterskapet. Det er et typisk parturneringsspill hvor mange poeng avgjøres tidlig i meldingsforløpet.Det er også et godt eksempel på at i parturneriing er småspillene like viktige som utganger og slemmer.

(Dansk diagram, så B betyr bonde = knekt)

Vest og nord passer før øst åpner med 1 i minor, andre steder med en svak grand. 

Hvilken minor åpner du med hvis du spiller med sterk grand og har 12-14, jevn hånd og 4-4 i minorfargene? 

Mange åpner slavisk med laveste firekortsfarge. Akkurat med 4-4 i minor er det noen ganger litt ukomfortabelt da 1 kløver for de fleste ikke viser farge, men kanskje kun minst to kløver, minst tre for noen. For de som bruker beste minor (minst trekorts) spiller det nok ingen rolle hvilken minor de åpner med. Men for de som viser minst fire ruter med åpningen 1 ruter kan det være gunstig å få sagt fra om fargen med en gang i tilfelle det blir en konkuransesituasjon i meldingforløpet og makkeren har støtte i ruter. Det gjør det lettere for henne å meldt.

Mot Heskje-Haugen ble det åpnet med 1 i minor. Syd for det norske paret gikk innpå med 1 hjerter. Hva bør vest melde da?

Det er ikke så enkelt med "vanlige" avtaler. Hvis østs 1 kløver viste minst tokorts kløver er det ikke gøy å støtte kløveren med fire små, Hvis øst åpnet med 1 ruter som minst firekorts kan vel vest si 2 ruter.

Kanskje vest bør doble? Noen gjør det med slikt, men det er ikke så gøy å gjøre det heller med kun tre spar da makkeren tror vest har firekorts spar.

En løsning er å bruke dobler som 4+ spar og 1 spar som benekter (!) sparfarge så har man den meldingingen (1S) til rådighet med denne typen kort hvor man ønsker å melde men ikke har spar, og ikke nok poeng til 2-over-1. Dvs. ca. 6-9 poeng med en eller begge minor, eller en hånd som passer for 1NT-svar, men uten hold i hjerter.

Mot det norske paret passet vest, og det gjorde nord også. Bør øst melde noe mer?

Tja, jeg tror det, riktignok med fasit i hånd. Ø/V kan dog neppe ha mye i kortene etter pass fra vest. Men med kortfarge i hjerter, singel- eller dobbelton er det ofte riktig å være med en gang til med en opplysende dobling. Vest kan jo ha til en straffepass også noen gagner (lang hjerter bak). Og det er som regel for tamt å gi seg allerede på ett-trinnet. Men for all del, det er ingen garantier for hva som blir rett eller galt i slike situasjoner. 

Mot det norske paret ga øst opp og passet. I den lille kontrakten 1 hjerter var det fem hjerterstikk pluss A-K i kløver, mer kunne det ikke bli, N/S +80. Det ga delt topp med tre andre par og hele 90,6 %.

Scorene varierte veldig, men bare mellom +80 til N/S og +110 til Ø/V som kan vinnes i delkontrakt i kløver ved å gjette riktig i kløverfargen. Det må spilles til finesse med kløver til nieren første aller andre gang, ikke satse på en honnør foran og spille liten til knekten, så liten til damen andre gangen, da blir det tre kløvertapere). Å spille for eksempel 2 hjerter som N/S med en bet ville gitt middels. To par delte toppen Ø/V med +110 for ni stikk i kløverkontrakt, og det ga hele 96,9% til Ø/V.