RONDANECUPEN - Par

Det årlige arrangementet Rondanecupen foregår i helgen på Otta. Parturneringen ble spilt lørdag, og søndag er det lagturnering.

I par gikk seieren til Kenneth Syversen - Fredd Kristiansen (Larvik/Vestvågøy) foran Stein Bjerkset - Annika Haugen (Berkåk) med Ole Berset-Kåre Bogø på 3.plass. Det deltok 30 par. Hele resultatlisten og alle spillene finner du her. 

Her er et ganske typisk parturneringsspill, alle i faresonen. Det handler først og fremst om "hvem har høyeste kontrakt?"

Giver vest. Alle i sonen

Du sitter syd og hører vest åpne med 1 spar. Øst svarer 1NT, og det er din tur. Hva melder du?

Du kan melde inn 2 kløver, men har også lyst til å få vist at du har begge minor. Om makker har god minortilpasning kan det være veldig mange stikk vår vei, og hvis ikke ruteren nevnes vil ikke makker være med på notene om han ikke har kløvertilpasning, men kanskje fet rutertilpasning. Så 2NT er et alternativ, det blir innerblink om makker begynner å hoppe og sprette i ruter. I så fall vet du at her har kan det meldes mye! 

Hvis det meldes inn 2 kløver blir strategien å melde igjen. Hvis det over 2 kløver meldes av vest eller øst og det fortsatt er på to-trinnet kan du si 2NT. I en sånn posisjon kan ikke den meldingen være naturlig, men det bør vise ruterfarge slik at vi kan konkurrerer og komme i beste minorkontrakt. En slik melding viser dog typisk firekorts ruter ved siden av typisk sekskorts kløverfarge.

Slik det var hadde ikke N/S så mye i kortene, men det var likevel viktig å være med et par ganger. Slik så hele spillet ut:

Det er ganske normalt å åpne med 1 spar med vests kort. Det er kun 10HP, men med 6-4 fordeling og alle honnørpoengene i fargene sine er 1 spar helt greit. 

N/S spiller ganske bra i minorkontrakt, antagelig litt bedre i kløverkontrakt (bedre trumfkontroll). Ø/V vil normalt spille spar- eller hjerterkontrakt hvis de får kontrakten, og de kan fort komme for høyt. For det må bli to hjertertapere og to kløvertapere, muligens ni stikk i hjerterkontrakt. I sparkontrakt blir det en spartaper også, kun åtte stikk.

I parturnering er det ikke uvanlig med litt friske straffedoblinger. Det gjelder særlig om man tror man er "robbet", dvs. man tror egen side kan vinne delkontrakt. Da er ikke +100 all verdens, i lagkamp er +100 greit mot egen delkontrakt.

I slike situasjoner i parturnering er det spesielt om motparten er i sonen fristende å doble for å få fatt i de deilige +200. Øst er den som i dette tilfellet blir fristet til å straffedoble N/S i 3 i minor. Øst har 10 bra HP og gode motspillskort, og en makker som har åpnet. 

To Ø/V-par doblet 3 ruter, ett Ø/V-par doblet 3 kløver. De doblede delkontraktene føk imidlertid hjem med tre rutertapere og en spartaper. Pluss 670 til N/S ga tredelt topp, og ett av parene som fikk tredelt bunn for å doble 3 kløver hvor det ble ni stikk var vinnerparet. Men for å vinne parturnering må det satses litt, og det er greit med noen få bunner hvis det blir mange flere topper!

Enkelte steder ble syd for optimistisk, litt for mye Møllers tran, antagelig etter at Ø/V hadde kommet for høyt og var i 4 i majorfarge. Der fire sydspillere gikk på til 5 i minor ble de doblet, og det ble -500, ett sted slapp de med -200. Mellom de resultatene (500 til Ø/V og 670 til N/S) var det noen delkontrakter N/S med hjemgang og noen majorkontakter Ø/V med bet.   

 

 

---

 

 

 

 

Ikke så vanskelig?

Nei, dagens motspill er ikke veldig vanskelig, men i praksis kludrer selv noen bra spillere til slikt. Spillet er fra A-finalen for par under NZ Bridge Congress forleden. 

i NZ er det flere bridgespillere enn i Norge, men nivået er generelt lavere, spesielt i den store gruppa bak de aller beste der det er veldig mange bra spillere i Norge. Men A-finalen for par i NZ ble spilt etter at det først hadde vært kvalifisering, deretter semifinale, og med kun de 28 beste parene til A-finale burde nivået vært høyt nok til at dette var barnemat. 

Spillet handler mye om at man kun ser sine egne kort og blindemann. Da er det er om å gjøre å hjelpe hverandre, hvis mulig. Husk dette er fra parturnering, så ett bittelite ekstrastikk teller veldig mye.

Nord er spillefører i 1NT etter å ha åpnet med en 13-15 NT (noen steder gikk det 1 kløver fra nord, 1 ruter fra syd og 1NT fra nord som 12-14).

Makker (øst) spiller ut spar 6 til esset. Det følger spar 7 tilbake til tieren og østs knekt. Så tar makker for spar konge og nords dame kommer på. Øst tar så for den trettende sparen, og vest skal legge et kort. I det stikket kaster nord ruter 6.

Styrke i ruter? Svakhet i kløver, eller kanskje kaste en hjerter?

Det enkle er ofte det beste. Mot meg la vest simplethen ruter 2 som styrke. Slik så hele spillet ut:

Etter styrkekastet i ruter tok øst for ruter konge, og for å gjøre det enkelt tok han også for kløver ess før han fortsatte med ruter - en bet.

Det er klart at selv uten styrkekastet i ruter bør Ø/V få fatt i de tre minorstikkene som sammen med de fire sparstikkene gir en bet i 1NT.

Selv om øst ikke skifter til ruter etter det fjerde sparstikket får han en sjanse til idet han er inne på kløver ess. Likevel føk 1NT hjem med syv stikk ved seks av de 14 bordene. Kun to Ø/V-par, inkludert mitt gikk en bet, -100. Det ga likevel ca. 30% da noen få Ø/V-par hadde vunnet delkontrakter i spar og hjerter.  

Styrkekastet er i dette tilfellet egentlig ikke nødvendig, men det er greit nok og en vekker for øst hvis han sover litt i timen. Husk øst ser kun sine egne kort og syd sine, og med sånn ruter hos blindmann (syd) er det vanligvis ikke så fristende å spille ruter.

Der 1NT føk hjem skiftet øst til hjerter og fortsatte med hjerter idet de kom inn igjen på kløver ess. Da ble det tre hjerterstikk og fire kløverstikk til spillefører, +90 som ga nesten 80% til N/S.