IMP-PAR TURNERINGER

I New Zealand og Australia er såkalte Swiss IMP Pair-turneringer populære. Med Swiss menes det som vi i Norge kaller Monrad hvor de som leder i neste runde spiller mot de som er nr. 2, de som er nr. 3 mot de som er nr. 4 osv. Det er greit nok. Men i disse turneringene som scores som IMP blir resultatet du og makker får på et spill sammenlignet med gjennomsnittscoren på spillet i hele rommet. 

Personlig mener jeg dette er den verste og mest tilfeldige turneringsformen som finnes. Det spilles ofte korte runder, 8 til 10 spill, og å sitte mot kortene er et mareritt selv om du spiller bra. I lagkamp kan du i en lengre periode sitte mot kortene ved ditt bord, men du har gode (forhåpentligvis) lagkamerater som tar seg av det og gjør det bra med de gode kortene. I IMP-par er "lagkameratene" altså alle parene som sitter motsatt retning av deg selv. Og de er ikke alltid til å stole på. Så hvis de som spiller mot deg ved ditt bord melder en rekke utganger og kanskje en slem eller to bli det bøttevis med IMP ut selv om det er helt normale kontrakter. Det er klart at fordelingen av gode kort godt kan jevne seg ut, og også i IMP-par får man normalt poeng hvis man spiller godt. Men det er en ganske tilfeldig turneringsform. 

Her er et spill fra en IMP-par turerning forleden hvor makker og jeg hadde kortene, men ikke gjorde det bra på det spillet. Vi ble imidlertid i dette tilfellet ikke straffet så mye som vi kunne blitt i lagkamp. Ta meldeprøven vest fikk, og du kan kanskje diskutere situasjonen og lignende situasjoner med din faste makker. 

Giver syd, Ø/V i sonen

              VEST

Syd passer og du åpner med 1 kløver. Nord sier 2 kløver som blir forklart som spar og en annen farge, normalt minst 5-5. Makker melder 2 ruter som viser minst 10 poeng og ruterfarge. Syd passer, og det er din tur. Hva melder du nå?

Alternativene er 2 hjerter og 3 kløver. Det må være greit å si 2 hjerter. I denne situasjonen viser ikke det en reell reversemelding, en må kunne få lov til å starte å vise fordelingen sin her. La oss si du sier 2 hjerter. Da hopper makker til 3NT. Melder du noe mer nå?

Det er klart at du har en litt uvanlig hånd. Men det er ikke sikkert makker har tilpasning til kløver, han kan ha sine honnører i ruter og spar, og da kan kanskje 3NT være beste kontrakt. Men det står vel antagelig minst i 5 kløver og, og muligens skal det ikke så mye til før 6 kløver står. Kanskje er det en variant å si 4 kløver. Her må det være krav og interesse for mer enn utgang.

Min makker passet på 3NT, og det er ikke så opplagt å kritisere han da det er en litt ekkel meldesituasjon. Og kanskje burde jeg selv meldt annerledes?

Slik så hele spillet ut:

Å vinne 6 kløver er enkelt uansett utspill og uansett hvor kongene i ruter og spar befinner seg, men de er vel sannsynligvis plassert hos nord også så det er enda enklere. Men uten noen finesse, selv med trumf ut mot kløverkontrakt om nord hadde hatt kløver, kan to hjertere trumfes og det er tolv toppstikk, i praksis bør det bli tretten stikk i kløverkontrakt. Det er vel likevel ikke noen storeslem, men lilleslem er bra.

I lagkamp kunne det blitt veldig kostbart å spille 3NT med elleve stikk, kanskje mot lilleslem med tretten stikk (13 IMP ut) og i verste fall mot vunnet storslem ved det andre bordet (17 IMP ut). I en stor IMP-par turnering var det kun ca. en fjerdedel av Ø/V parene som var i slem, samt et par bord som hadde +1100 til Ø/V der N/S stampet i hjerter over 6 kløver. Det var en rekke par som spilte 3NT, og noen var i 5 kløver. Og siden det også var noen svake par som gikk bet i 6 kløver (!) ble gjennomsnittet på spillet bare i underkant av +800 til Ø/V. Så å ha det svake resultatet +660 ga bare -2,3 IMP.

  

 

Ta ut trumfen?

En litt vanskelig vurdering i trumfkontrakter er om man skal ta ut motpartens trumf med det samme, eller om ens egne trumfer behøves for å stjele tapere, eller kanskje noen ganger til overgang(er) mellom hendene. Her er et eksempel fra parmesterskapet under bridgefestivalen i New Zealand i forrige uke. 

Du er som øst havnet i 4 hjerter etter at syd har åpnet med 1 ruter. Kløver dame kommer i utspill. Hvordan vil du legge an spillet?

Som det sitter kan sparfargen løses med kun en taper. Dessuten kan man gjette trumfen og ikke få noen taper der, og det valget bør gå bra siden syd åpnet. Altså er det kun en spartaper i denne hjerterkontrakten, men det blir ikke tolv stikk som uten videre av den grunn. For å få tolv stikk må enten to rutere stjeles hos øst, eller to kløvere hos vest slik at det blir seks trumfstikk, og 3+6+1+2 = 12 stikk totalt. Og to ekstra trumfstikk ved å stjele på den ene siden og ta ut trumfen på den andre fås ikke om trumfen tas ut i tre runder da det jo blir igjen kun en trumf på hver hånd. 

Her er spilleplanen som gir tolv stikk, og det skjedde kun ved ett bord, 100 % score i det feltet:

Utspillet vinnes med esset. Det er ikke dumt å angripe sparen med det samme. Liten fra øst, nieren kommer på og knekten stikkes av nord sin konge. Derfra kommer ruter som setter opp ett stikk i den fargen til forsvaret. Men nå er spillefører litt foran. For å få full utteling må det dog spilles på merket, dvs. slik idet vest er inne på ruter ess:

Trumf til kongen, trumf mot vest som tar med seg syds dame og esset. Nå må nord få beholde sin siste trumf. Ned med spar ess som feller syds dame, Spar spilles til tieren, så kløver til kongen og spar 8 som står, nord som har igjen en trumf følger med spar 7. Østs andre ruter forsvinner på sparåtteren. Nå står resten på kryss! Ø/V har igjen 2-2 i trumf og alle trumfene er store. Nord får brukt sin lille trumf i det hele tatt, forsvaret får kun det ene sparstikket de fikk i stikk 2.

Pluss 680 ga som nevnt 100%. De som fikk elleve stikk i 4 hjerter fikk litt over middels, mens noen få fikk kun ti stikk og måtte nøye seg med strøpoeng.