HALVSPILT i 1. OG 2.DIVISJON

Den første spillehelgen i seriemesterskapet er over for de to øverste divisjonene, og det betyr at de har spilt fem og en halv kamp av i alt elleve kamper. Det er tolv lag i hver pulje og de skal spille en kamp mot hvert av de andre lagene.

I toppserien har Oslo 1/Thoresen tatt ledelsen (Thoresen, Ovesen, S.I Høyland, E.Eide og Larsson). På 2.plass så langt ligger Møre og Romsdal/Kindsbekken, og på 3.plass Hedmark og Oppland 1/Bogø som kom seg etter å ha fått bank av Møre og Romsdal i første runde. Deretter følger damelandslaget, Vest-Agder 1(Fuglestad). Det er som så ofte veldig jevnt i denne puljen.

Alle resultatene finner du her:

1.divisjon

2.divisjon avd. A

2.divisjon avd. B

2.divisjon avd. C

I den siste halvrunden på søndag (første halvrunde i kamp 6) kom det noen interessante slemspill.

Lilleslem i ruter er ganske bra. Hvis N/S finner kløverutspill står 6 ruter i praksis på at hjerterfinessen går bra og at det sitter noenlunde i ruter slik at finesse kan tas i hjerter, deretter om nødvendig over for å stjele god hjerteren og til slutt hente stikkene. Her går det helt greit, hjerteren går jo av seg selv via en finesse siden nord har kongen dobbel. I praksis kommer spar (konge) ut de fleste stedene. Det utspillet er ikke særlig truende. Da behøves ikke hjerterfinessen en gang, en kan om nødvendig gi bort hjerterstikk etter å ha tatt ut trumfen. Kløver ess er i så fall inntak til stikkene.

Lilleslem i hjerter er mye dårligere enn om ruter er trumf. Men også 6 hjerter går greit slik det sitter, selv om det kommer kløver ut. Det står tretten stikk i hjerterkontrakt uansett utspill siden hjerter konge sitter dobbel i saks!

Hvordan bør det meldes?

Vel, Ø/V får ikke melde i fred. Syd åpner med 2 spar, noen steder 3 spar i gunstig sone. Da melder nord (eller han bør melde) 4 spar med det samme.

Har vest til å melde inn 3 hjerter over 2 spar?

Vest har en tett og fin hjerterfarge, men kanskje i minste laget for innmelding på tre-trinnet? Å melde inn lyver muligens litt om styrken og kan føre makkerparet for høyt noen ganger. Men det er også farlig å passe, da kan man fort bli utmeldt.

Hvis vest passer, og nord sier 4 spar melder vel øst inn 5 ruter, og da er det ikke unaturlig at vest løfter til slem.

Litt over halvparten av Ø/V-parene spilte utgang. Noen få var i 6 spar doblet som N/S (-800), god stamp mot slem i rød farge. Resten av Ø/V-parene var i lilleslem, de aller fleste med ruter som trumf.

Ikke lenge etterpå fikk Ø/V store kort nok en gang.

Her er det nedlegg storeslem, tretten toppstikk både i hjerter- og grandkontrakt uansett sits, og det er «claim» i det samme blindemann blir lagt opp. Men det betyr ikke at det er så lett å «se» de tretten toppstikkene under meldingene.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt?

For de med vanlig system starter det med et valg av åpningsmelding for vest, 1 hjerter eller 2 kløver. Nord melder antagelig inn over 1 hjerter selv om N/S er i ugunstig sone. Da viser vel øst en invitthånd og hjerterstøtte med et cueraise, og vest går på mot slem. Det er imidlertid ikke helt klart hvordan finne ut med sikkerhet at det er tretten stikk. Øst må ha ruter dame (eller kløver dame) for at det skal være 13 opplagte stikk. Eller hvis ikke øst har en minordame kan han ha dobbelton kløver som i hjerterkontrakt gir ett ekstra trumfstikk med stjeling på den korte trumfhånden.

Det er kanskje lettere å finne stoerslemmen om vest åpner med 2 kløver. Og igjen, hvis det spilles med sterk, kunstig 1 kløver og et nøyaktig system i de videre meldingene er det enklere med slike kort, da kan de ofte finne ut «alt». Men bare om de får melde i fred...

Midt-Trøndelag 1 (Våge) meldte 7 hjerter mot lederlaget Oslo 1, men det ble kopiert ved det andre bordet – uavgjort spill. Litt over en tredjedel av Ø/V-parene i 1. og 2.divisjon stoppet i lilleslem, resten meldte 7 hjerter (ett par var i 7NT).

SERIEMESTERSKAPET 2023-2024

I helgen spilles den første helgen i serimesterskapets 1. og 2.divisjon.

Spillingen denne helgen foregår på Scandic Lillehammer, den andre helgen (februar) vil foregå på Sandic Hamar.

På listen over de tolv lagene i 1.divisjon er det stort sett en haug med «usual suspects», mange av de samme navnene som spiller i toppserien år etter år. Noen av dem har hatt en tur ned i 2.divisjon før de har kommet tilbake. Det er et erfarent og jevnt felt i denne sesongens toppserie, og utfallet er umulig å spå.

Opp fra 2.divisjon etter 22/23 sesongen kom VEST AGDER 1 - FUGLESTAD, et rent damelag som består av de samme seks spillerne som utgjorde damelandslaget i Marrakech-VM tidligere i år. Det skal bli interessant å følge dem i toppserien, og de startet bra på fredag med en fin seier over BUSKERUD-SMITH, en av medaljekandidatene. Men som det er hvert år, forskjjellen mellom å være i medaljekamp og nedrykkskamp i toppserien er ikke stor.

Best start ble det for MØRE OG ROMSDAL – KINDSBEKKEN som vant klart i første kamp, men de tapte klart mot vinnerne de to siste sesongene, HORDALAND/ANDRESEN i runde 2. Borsett fra det har M og R spilt godt og leder etter fire kamper.

Alle resultatene fra 1.divisjon finner du her, og fra de tre puljene i 2.divisjon er det resultatlink på NBF sin hjemmeside.

I runde 1 kom et spill hvor det handlet mest om meldingene.

Nord passer som giver, ingen er i sonen, og N/S passer hele meldingsforløpet. Hvordan ville du og din makker meldt?

6 hjerter er en fin slem, men det er vel ikke så lett å melde den? Hvis det starter med 1 ruter – 1hjerter vil øst noen steder si 1 spar, andre steder 2 spar. Det blir i så fall (øst hopper til 2 spar) ikke så soleklart hvor god hjerterstøtte øst er idet han senere viser støtten, og det er heller ikke så klart for vest at øst er så beinsterk.

Enklest melder antagelig Ø/V 6 hjerter om øst velger å åpne med 2 kløver, men har han til det?

De fleste vil si nei. De er såklart en god hånd, men ikke helt god nok til å åpne med kravåpningen. Gjør han likevel det og Ø/V spiller «enkelt», svarer vest 2 hjerter, positivt svar og naturlig melding med minst femkorts farge. Da går det greit videre til 6 hjerter. De fleste bruker krav til fargens styrke også for positivt svar. Dermed blir det ganske enkelt.

Men som sagt, det er vel en 1 ruteråpning dette i standard system?

Da går det 1 ruter – 1 hjerter, og øst melder 1 spar, eller 2 spar alt etter avtaler.

I den BBO overførte kampen hoppet øst til 2 spar etter 1 ruter -1 hjertter, vest sa 3 kløver, øst 3 hjerter, og vest meldte 4 kløver før øst tok kommandoenm, og de fant slemmen.

Hvis det spilles med sterk, kunstig 1 kløver vil det med de fleste variantene av slike system ganske enkelt å finne frem til den fine slemmen 6 hjerter som avhenger av at det ikke blir hjertertaper.

Hvis en ser på hjerterfargen isolert kan den spilles slik at det oppdages knekten fjerde hos syd om han har det (esset, så liten til damen), og det vinnes også med 4-1 hvis trumfknekten er en singelton. I praksis kan imidlertid N/S spille ut kløver og fortsette fargen slik at øst må stjele. Da må det sitte 3-2 eller knekten singel, for å spille damen og eventuelt ta finesse i andre runde er å spille mot oddsen.

På Lillehammer satt det slik at det ikke var noen problemer å vinne 6 hjerter, fortjent nok for slemmelderne vil jeg påstå:

Litt over halvparten av parene i de fire puljene (1. og 2.divisjon) meldte og vant 6 hjerter.