Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

HALVSPILT i 1. OG 2.DIVISJON

Den første spillehelgen i seriemesterskapet er over for de to øverste divisjonene, og det betyr at de har spilt fem og en halv kamp av i alt elleve kamper. Det er tolv lag i hver pulje og de skal spille en kamp mot hvert av de andre lagene.

I toppserien har Oslo 1/Thoresen tatt ledelsen (Thoresen, Ovesen, S.I Høyland, E.Eide og Larsson). På 2.plass så langt ligger Møre og Romsdal/Kindsbekken, og på 3.plass Hedmark og Oppland 1/Bogø som kom seg etter å ha fått bank av Møre og Romsdal i første runde. Deretter følger damelandslaget, Vest-Agder 1(Fuglestad). Det er som så ofte veldig jevnt i denne puljen.

Alle resultatene finner du her:

1.divisjon

2.divisjon avd. A

2.divisjon avd. B

2.divisjon avd. C

I den siste halvrunden på søndag (første halvrunde i kamp 6) kom det noen interessante slemspill.

Lilleslem i ruter er ganske bra. Hvis N/S finner kløverutspill står 6 ruter i praksis på at hjerterfinessen går bra og at det sitter noenlunde i ruter slik at finesse kan tas i hjerter, deretter om nødvendig over for å stjele god hjerteren og til slutt hente stikkene. Her går det helt greit, hjerteren går jo av seg selv via en finesse siden nord har kongen dobbel. I praksis kommer spar (konge) ut de fleste stedene. Det utspillet er ikke særlig truende. Da behøves ikke hjerterfinessen en gang, en kan om nødvendig gi bort hjerterstikk etter å ha tatt ut trumfen. Kløver ess er i så fall inntak til stikkene.

Lilleslem i hjerter er mye dårligere enn om ruter er trumf. Men også 6 hjerter går greit slik det sitter, selv om det kommer kløver ut. Det står tretten stikk i hjerterkontrakt uansett utspill siden hjerter konge sitter dobbel i saks!

Hvordan bør det meldes?

Vel, Ø/V får ikke melde i fred. Syd åpner med 2 spar, noen steder 3 spar i gunstig sone. Da melder nord (eller han bør melde) 4 spar med det samme.

Har vest til å melde inn 3 hjerter over 2 spar?

Vest har en tett og fin hjerterfarge, men kanskje i minste laget for innmelding på tre-trinnet? Å melde inn lyver muligens litt om styrken og kan føre makkerparet for høyt noen ganger. Men det er også farlig å passe, da kan man fort bli utmeldt.

Hvis vest passer, og nord sier 4 spar melder vel øst inn 5 ruter, og da er det ikke unaturlig at vest løfter til slem.

Litt over halvparten av Ø/V-parene spilte utgang. Noen få var i 6 spar doblet som N/S (-800), god stamp mot slem i rød farge. Resten av Ø/V-parene var i lilleslem, de aller fleste med ruter som trumf.

Ikke lenge etterpå fikk Ø/V store kort nok en gang.

Her er det nedlegg storeslem, tretten toppstikk både i hjerter- og grandkontrakt uansett sits, og det er «claim» i det samme blindemann blir lagt opp. Men det betyr ikke at det er så lett å «se» de tretten toppstikkene under meldingene.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt?

For de med vanlig system starter det med et valg av åpningsmelding for vest, 1 hjerter eller 2 kløver. Nord melder antagelig inn over 1 hjerter selv om N/S er i ugunstig sone. Da viser vel øst en invitthånd og hjerterstøtte med et cueraise, og vest går på mot slem. Det er imidlertid ikke helt klart hvordan finne ut med sikkerhet at det er tretten stikk. Øst må ha ruter dame (eller kløver dame) for at det skal være 13 opplagte stikk. Eller hvis ikke øst har en minordame kan han ha dobbelton kløver som i hjerterkontrakt gir ett ekstra trumfstikk med stjeling på den korte trumfhånden.

Det er kanskje lettere å finne stoerslemmen om vest åpner med 2 kløver. Og igjen, hvis det spilles med sterk, kunstig 1 kløver og et nøyaktig system i de videre meldingene er det enklere med slike kort, da kan de ofte finne ut «alt». Men bare om de får melde i fred...

Midt-Trøndelag 1 (Våge) meldte 7 hjerter mot lederlaget Oslo 1, men det ble kopiert ved det andre bordet – uavgjort spill. Litt over en tredjedel av Ø/V-parene i 1. og 2.divisjon stoppet i lilleslem, resten meldte 7 hjerter (ett par var i 7NT).

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.