Uvanlig konklusjon

I Sydney avsluttes Spring Nationals onsdag etter åtte dager med spilling. Her er ett av de siste spillene fra den bridgefestivalen, et spill med en uvanlig konklusjon.

Først kan du ta stilling til hvordan disse kortene bør meldes:

Du er giver med en ekstremt sterk hånd. Åpner du med 1 ruter eller 2 kløver?

Mange er tilhengere av å åpne på ett-trinnet med slike, sterke tofargede hender. Det vil nesten aldri gå pass rundt når du selv har slik fordeling, men denne hånden er da i overkant sterk for åpning på ett-trinnet og god nok til å kreve til utgang med? 

La oss si du åpner med 2 kløver. Selvsagt blir det ikke fred å få, nord spretter innpå med 4 spar i for han gunstige soneforhold. Makker passer som er avtalt som svakt, selv om mange bruker det motsatt etter 2 kløveråpning og innmelding, dobler er svakest og pass viser litt kort (for eksempel 5+). Syd passer også, og det er din tur. Hva melder du nå?

Jeg tror jeg ville valgt 5NT, "pick a slam" selv om det langt i fra er sikkert slem står, men det kan godt stå storeslem til og med om makker har god tilpasning til en rødfarge! Øst vil over en eventuell 5NT velge mellom minorfargene som han tror vest har, og hvis øst sier 6 kløver korrigerer du til 6 ruter som må bety at du har ruter og hjerter. Da velger makker mellom de fargene. 

Min makker sa 4NT over 4 spar. Behøver det, uten noen klar avtale være opplagt at 4NT viser tofarget hånd i denne spesielle situatsjonen, eller kan det være 2 kløveråpneren ønsker å spille 4NT med for eksempel en kanonhånd og gående minorfarge samt sparstopper? Hvis 2 kløveråpneren har en slik håndtype behøver det ikke være veldig mye å hente i 4 spar doblet, men 4NT kan godt stå vår vei, soneutgang til Ø/V.

De fleste jeg har snakket med i går og i dag mener 4NT bør være tofarget hånd (to steder å spille) da de hendene er ekstremt vanskelige å melde i slike situasjoner. Det kan nok føre til litt problemer med noen andre hender, men en kan ikke få med seg alt her i verden. Uansett, dette er et avtalespørsmål for det enkelte makkerpar.

Vel, over vests 4NT sa jeg 5 ruter som øst. Syd gikk på med 5 spar, og da meldte naturlig nok makker 6 ruter med vests kort, Endelig la røyken seg idet det gikk pass rundt på 6 ruter. 

Slik så hele spillet ut:

Lilleslem i ruter eller hjerter er fint om en ser kun på Ø/V sine kort. Kanskje (antagelig) burde jeg korrigert til 6 hjerter, men meldingsforløpet var langt i fra soleklart for et ikke så samspilt makkerpar.

Storeslem i hjerter er faktisk bra, egentlig. Det eneste som behøves i 7 hjerter er at det ikke blir hjerter- eller rutertaper hvor Ø/V rår over ti kort med A-K på topp i begge fargene. I hjerterkontrakt vil altså ruteren gi avkast for kløver hos øst. Men siden nord hadde sikkert ruterstikk ble det en bet i 6 ruter.

6 hjerter står om det ikke kommer kløver ut. Med for eksempel spar ut mot hjerterkontrakt tas trumfen ut, så får N/S ett ruterstikk, deretter forsvinner østs kløvertaper på ruteren. Men om øst er spillefører i hjerterkontrakt vil antagelig syd spille ut kløver konge, og da blir det bet i 6 hjerter også. Så det er bet både i 6 ruter og 6 hjerter i et spill hvor 7 hjerter er en helt fin kontrakt, egentlig.

Og hva er konklusjonen?

Vel, se på N/S sine kort. Det står i røyk og damp i 5 spar! 

Konklusjonen er altså at vest som har åpnet med en åpning som er krav til utgang deres vei må stampe på 6 trinnet mot motpartens utgang. Maksimalresultatet i teorien er altså +200 til N/S for en doblet bet i 6 ruter eller 6 hjerter som egentlig er det beste Ø/V kan oppnå. 

Det er ikke ofte en 2 kløveråpner må stampe på sekstrinnet mot motpartens utgang på femtrinnet, men i Sydney var det slik på tirsdag. 

 

Instruktivt spill fra junior NM

Vi tar med et spill fra junior NM i Trondheim i helgen hvor vinnerparet Markus Lund – Nicolai Heiberg-Evenstad spilte motspill som om de var gamle, supererfarne proffspillere.

Lavinthal (fargeskiftsignal) kan være effektivt, men mange er litt for opptatt av det og blander litt sammen situsjoner slik at makkerparets motspillstil blir uryddig. Det er viktig å ha noen klare regler for når signaler endrer fra det vanlige, styrke/svakhet i mange situasjoner, fordelingkast i andre til at det er Lavinthal.

Her startet det med 1 hjerter fra øst, innmelding 1 spar fra Nicolai. før vest sa 2NT – Stenberg – og Markus (nord) 3 spar. Øst avsluttet meldingene med 4 hjerter.

Nicolai spilte ut spar ess. Om fortsettelse i den fargen som det spilles ut en honnør som vinner stikket er et alternativ er det styrke og svakhet som gjelder. Hvis fortsettelse simpelthen ikke kan være bra, det skal skiftes, er det Lavinthal som gjelder. Dette er typisk i situasjoner hvor utspilleren vet at idet makkeren legger et kort på det utspilte esset så har han flere kort i fargen, og ofte når det ligger en singelton i den fargen på bordet i trumfkontrakt.

Her er det definitivt ikke bruk for styrke/svakhet, dette er en fargeskiftsituasjon. Hvis nord ikke har noen preferanse forsøker han å legge et kort midt i bunken, men har han en preferanse legger han så høyt som mulig for den høyeste rangerte fargen, men det minste kortet hvis han har noe interessant i laveste rangerte farge.

Markus la spar 3, «verdens minste spar» idet øst følger med toeren, preferanse for kløver. Så Nicolai visste det skulle skiftes til kløver.

Et par steder til fant N/S motspillet. De spilte liten kløver unna esset til kongen, liten tilbake til esset og kløver til stjeling. En bet før spillefører kunne løfte en finger – pent motspill.

Men Nicolai spilte enda bedre i mot. Han skiftet til kløver knekt! Det beter kontrakten også om kløveren ser slik ut:

 

Hvis det med en slik kløverkombinasjon skiftes til liten kløver fra syd i andre stikk legges liten fra vest, nord må på med kongen, og det blir kun to kløvertapere – vunnet utgang. Men med knekten i skift ruller N/S opp tre kløverstikk. Hvis det legges liten fra vest står knekten, så tas to kløverstikk til. Hvis spillefører dekker knekten med damen vinner nord med kongen og spiller kløver 9 tilbake som effektivt fisker opp østs tier – også tre kløverstikk til forsvaret.

Det satt altså ikke slik som i det siste diagrammet, men knekten i skift fungerte like godt som liten slik det satt i Trondheim.

Syd skifter altså til kløver knekt i andre stikk. Hvis spillefører dekker med damen tas kongen, liten kløver tilbake til esset og kløver til stjeling. Og om spillefører ikke ber om kløver dame står knekten. Da må syd ta for esset (det er blokkert nå med hensyn til tre "ekte" stikk for knekt, konge og ess). Esset i tredje stikk feller nords konge, så kløver til stjeling. Det funker like godt å ta for esset etter at knekten står selv om nord har tre kløvere (for eks. K-10-x, K-9-8).