GOLD CUP: Mer norsk suksess

Norske spillere gjør det godt over alt for tiden. Samtidig med at det ble norsk seier i den svenske toppserien gikk en av de mest prestisjetunge lagturneringene i England (EBU, English Bridge Union) av stabelen, Gold Cup. Lag De Botton vant med nordmenn på laget. Foruten engelske Janet De Botton, David Bakhshi og Tom Townsend var Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska og Artur Malinowski (jeg renger "Malli" som norsk hver gang han gjør det bra, som er ofte...). 

Vinnerlaget fra venstre: Charlsen, Bakhshi, De Botton, Hoftaniska, Malinowski og Townsend (foto: EBU)

I finalen slo De Botton lag Allfrey som har med Espen Erichsen, et lag som har gjort det veldig godt i år.

Her er et veldig interessant spill fra semifinalen:

Med åpne kort ville det som kjent vært mye lettere å spille bridge, ved bordet må det gjettes mer. La oss si du har havnet i 6 ruter som De Botton sitt N/S-par meldte. De fikk kløver konge i utspill, og da er det ganske komfortabelt, men det må spilles litt forsiktig siden trumfen sitter 4-1. Men hva om du får mer press på deg og får hjerter ut mot 6 ruter?

Med hjerter ut til esset kan ikke Ø/V slippes inn da de i så fall tar beten med ett hjerterstikk. Hvis en ser bare N/S sine kort, som jo er realiteten ved bordet, er det vel ikke unaturlig å spille A-K i trumf. Hvis en gjør det og trumfen sitter 3-2 gås i gang med sparen, og om ikke andre runde spar blir stjålet blir man kvitt begge syds små hjertere før den med mastertrumfen kan stjele. Resten ville i så fall vært is og brus. Men trumfen sitter 4-1, og da blir det vanskeligere selv om vest følger tre runder spar slik at syd kan bli kvitt hjerterne. For med trumfen 4-1 har spillefører blitt sårbar etter A-K i trumf, vest har igjen Q-7. Hvis det spilles trumf kan vest vinne med damen og spille en fjerde runde trumf, og uten flere trumf blir spillefører blir hengende med nords hjertertaper. Hvis nords hjerter trumfes først, så trumf vinner vest og trumfmatter nord med en tredje runde hjerter siden syd i så fall ikke har flere trumf. Nords nest siste trumf går jo idet han stjeler hjerter, og den siste idet han så spiller trumf. Vest har igjen en trumf og får to trumfstikk ved å trumfmatte nord. 

Det er flere måter å vinne 6 ruter på selv etter hjerter ut, men det må gjettes på en spilleplan som viser seg å være vinnende. Ja, det går faktisk an å vinne tretten stikk med åpne kort: for eksempel, hjerter ess, ruter til tieren (bridgelivet er enkelt, hva?), tre runder spar med avkast av to hjerter fra syd, hjerter til stjeling, ruter ess og ruter til nok en finesse fulgt av fjerde runde trumf med kongen som tar ut vests siste trumf. Nords hånd står foruten den lille kløveren som esset tar seg av til slutt. 

Ja, den som hadde visst alle kortene rundt bordet ville fått mange poeng... 

Etter hjerter ut til esset er det ikke fristende å ta ruterfinesse, og hvilken vei skal den i så fall tas? Men en det er mulig å starte med spar heller enn å spille A-K i trumf som dog er en helt grei plan, men går fort galt denne gangen.

Tre runder spar uten å røre trumfen går bra her, vest følger farge. Om en av de hadde stjålet i tredje sparrunde ville det ikke vært over. Hvis trumfen løses etter en sånn start går det bra. Men om tredje spar trumfes kan det hende en går bet med spar 4-2 og trumfen 3-2, hvor i så fall A-K i trumf med det samme ville vært tingen. 

Her følger altså vest tre runder spar. Nå er det om å gjøre å beholde kontrollen. Å la ruter knekt seile er en mulighet, eller å stjele nords siste hjerter fulgt av ruter til knekten er også ganske safe. Om finessen ryker har syd trumf til å ta seg av eventuell hjerterfortsettelse, resten står. 

Hva som ville skjedd med hjerter ut vites ikke, for De Botton noterte +920 etter kløverutspill. Ved det andre bordet spilte N/S 4 spar med tolv stikk, 10 IMP til vinnerlaget.