Høstmesterskap i Australia

I Adelaide i South Australia spilles denne uken Australain Autumn Nationals. Det er jo høst her Down Under idet det begynner å bli vårlig i Norge.

Der har blitt spilt flere mesterskap i Adelaide, og i øyeblikket pågår hovedturneringen, Australian National Open Teams (ANOT).

Det spilles seriespill og ikke de vanlige utslagskampene, men kun en finale til slutt mellom nr. 1 og 2 for å avgjøre vinnerne. Mitt lag er i bra posisjon, men mangler i øyeblikket 4VP på å være på topp-2. Det gjenstår fire kamper i dag, søndag. 

Her er et spill hvor det ikke gikk bra. Vurder selv om du mener undertegnede spilte dårlig, eller om det kanskje ikke var så galt.

Du har havnet i 6 hjerter som øst og får kløver konge i utspill. Spilleplan?

Trumfen må løses med kun en taper, og ruterfargen må godspilles. Ruterfinessen kan jo gå, men det er en annen variant for å unngå rutertaper. Det kan kastes en ruter på tredje runde spar og så spille ruter A-K og stjele god fargen. I så fall vinnes selv om syd har ruter dame.

Men det er et annet problem. Trumfen kan sitte 4-1, og den sitsen kan løses om syd har Q-J-x-x, Det går bra med esset fulgt av liten til tieren hvis syd følger med liten i andre hjerterrunde. Fargekombinasjonen er en klassisk safevariant. Om esset og liten til tieren ryker til honnør sitter jo fargen 3-2, og de får ikke flere hjerterstikk.

Det er bare en hake ved dette. Hvis nord kan stikke hjerter 10 spiller han kløver som må stjeles hos øst. Når så forsvarets siste trumf blir tatt ut er det ikke trumf igjen hos øst, Hvis det så spilles tre runder spar med ruteravkast hjelper det ikke å stjele god ruteren, for det blir ikke igjen noe inntak til øst. Så hvis safevarianten i hjerter prøves og nord stikker fulgt av kløver er spillefører tilbake til at vellykket ruterfinesse må til. 

Jeg spilte hjerter ess og hjerter mot vest. På esset fulgte øst med sekseren og syd med syveren. Så hjerter mot K-10-8. Syd fulgte da på med hjerter 9. Hva er best nå? Finesse som fører til at rutefinessen må gå, eller ta kongen og håpe på 3-2 i trumf og godspille ruteren med stjeling. Etter lang betenking til meg å være gikk jeg opp med kongen, men dessverre med lang nese som resultat:

Hvis safevarianten i hjerter tas blir det en trumftaper og kontrakten vinnes med en vellykket ruterfinesse.

Nesten halvparten av Ø/V-parene var i slem, resten i utgang. Av de som var i slem fikk kun en tredel tolv stikk. 

Dramatisk RBOL finale (2)

I forrige innlegg fortalte vi om avslutningen av finalen i Realbridge Online Lag hvor Nordnorsk mix snappet seieren med et overstikk-imp i siste spill. Da det gjenstod tre spill ledet BAK-Høyland med 5 IMP. Det ble utlignet med 5 IMP i favør Nordnorsk mix i nest siste spill før det hele altså ble avgjort med åtte stikk i 1NT mot syv stikk ved det andre bordet.

Det var imidlertid noen voldsomme dramahender tidligere i kampen. Vi har fortalt om 17 IMP ut for BAK da det ble bet i storeslem og tolv stikk i lilleslem ved det andre bordet. I dagens spill ble det imidlertid 17 IMP i favør BAK. Ta først nords kort og vurder situasjonen:

Giver syd, alle i sonen

            NORD

Makker på syds plass åpner med 1 hjerter. Hva svarer du?

Det er vel teoretisk korrekt å melde sekskortsfargen først, i håp om at man kan få viste en 5-6 hånd etterpå. En drømmer kanskje om at makker melder 2 hjerter over svaret 2 ruter, så sier nord 2 spar og 3 spar neste gang. Perfekt. Men verden er ikke alltid perfekt, heller ikke i bridgen. Hvis det kommer heftige meldinger i mot kan det bli det verre å få viste femkorts spar. Derfor er det noen argumenter for å svare 1 spar. 

Nord for BAK svarte 1 spar, mens Nordnorsk mix sin spiller sa 2 ruter. Øst hadde en uvanlig hånd, og over 2 ruter kom 5 kløver derfra! Hva nå?

Etter å ha svart 2 ruter ble det litt brutalt å vise sparfargen på fem-trinnet. Det kan bli helt fryktelig hvis N/S ikke har tilpasning verken i spar eller ruter. Det ble altså særdeles ekkelt for nord dette. Han valgte å doble, og da gikk det pass rundt. Det må da bli noen beter i dette, nord har tross alt to ess og en makker som har åpnet? Men nei...

Har du noen gang hatt tikorts farge? 

Det ble lynraskt elleve stikk i 5 kløver doblet, +750 til BAK.

Ved det andre bordet valgte Tor Bakke å svare 1 spar. Der kom også 5 kløver fra øst og pass-pass. Nå var det mer komfortabelt for nord som kunne si 5 ruter. Syd prefererte til 5 spar som vest ikke trodde på, dobler. Han hadde tross alt ett ess og KQxx i trumf mot kontrakt på femtrinnet. Men mer enn for kløver ess og ett sparstikk fikk ikke Ø/V.

Det ble altså hjemgang i doblet kontrakt på fem-trinnet i begge retninger, 17 IMP til BAK. Men det hjalp ikke, kampen ble tapt med 1 IMP likevel.