Ikke gi opp!

Her er et spill fra det australske høstmesterskapet som ble avsluttet mandag i Adelaide. Spillet er fra Swiss-Pairs turneringen, en parturnering med IMP beregning. Vi ser på spillet som en spilleprøve.

Nord giver, N/S i sonen

Nord åpnet med pass og øst åpnet med 1 hjerter. Da hoppet noen på syds plass innpå med 4 kløver, andre tok i litt mer og sa 5 kløver. Etter det har du som vest havnet i 6 spar. Nord spiller ut kløver 4. Spilleplan?

Det ser nesten ut som det ikke behøves noen spilleplan her, 6 spar ser ganske nedlegg ut. Det blir tretten stikk om trumfen sitter 2-2. Men hva om nord har alle de uteværende trumfene? Det er i utgangspunktet en veldig liten sjanse for det når vi har en farge med ni kort til sammen, men litt mer sannsynlig i denne konteksten hvor syd har vist en veldig lang kløverfarge.

Det er greit å spille en spar til esset med det samme. Og ja, da kaster syd en kløver!

I denne situasjonen var det mange som ga opp, noen bannet litt og det var faktisk flere som sa "en bet". Neste spill.

Og nord har vel to sikre trumfstikk?

Det var nok litt for tidlig å gi opp, for kontrakten kan vinnes.

Det må en trumfreduksjon og et sluttspill til mot nord. På det tidspunktet nord får ett av sine to tilsynelatende sparstikk kan han ikke ha noe frikort så det må spilles spar tilbake til spilleførers saks. Da kan det faktisk bli kun en trumftaper. For at dette skal gå bra må det ende med en trekortsposisjon hvor både nord og vest har tre trumf igjen. 

Slik så hele spillet ut:

Det kom altså kløver ut til esset og spar til kongen som fortalte om den nitriste trumfsitsen. Nå må det times fint for å få til sluttposisjonen, og det avhenger noe av hvilken fordeling nord har i rødfargene. Men det må trumfes to hjertere hos vest slik at spillefører blir like lang i trumf som nord.

Denne spilleføringen fører til tolv stikk: 

Ruter til esset, hjerter ess til esset og ruter til stjeling. Så K-Q i hjerter med avkast av to rutere og hjerter til stjeling. Da får spillefører vite at nord har femkorts hjerter.

Vest har igjen ruter konge, men det kortet trumfes øst for å komme over til øst for å stjele nok en hjerter. Idet spillefører har trumfet to hjertere har vest kun igjen K-8-7 i spar, og disse kortene er igjen:

Nå spilles simpelthen spar 7. Nord kan ikke gjøre noe med dette, det blir spar fra Q-5 til vests saks K-8 til slutt. Nord får altså kun ett trumfstikk, tolv stikk til spillefører.

Av 28 Ø/V-par i A-puljen var to par i storeslem som måtte gå bet. Det var 11 par som var i 6 spar, og to av dem fikk den hjem. Ellers var det mange utganger i spar og noen få kløverkontrakter på fem-trinnet. Doblet ga 5 kløver -800 eller -1100 alt etter motspillet. Å spille 5 kløver doblet med Ø/V +800 ga hele 12 IMP til Ø/V i denne turneringsformen, selv om Ø/V altså kan få tak +980. Eller i teorien har Ø/V tolv stikk i sparkontrakt hvor å melde slem ikke er unaturlig. Men de N/S-parene som gikk bet i 5 kløver doblet måtte bare innse at teori og praksis er ikke alltid det samme...