Spilleprøve

I dagens spill skal du prøve deg på en hardmeldt utgang.

Giver syd. Alle i sonen.

Syd åpnet med 1 hjerter og sa 1NT over svaret 1 spar. Nå meldte nord 3NT med 12 poeng, noen ville kanskje invitert med 2NT. Det er litt hardt å gå rett i utgang med dette, spesielt hvis makkerparet har en stil med tynne åpningsmeldinger og kanskje åpner med mange 11-poengere. Men nords kort har noen fine pluss-verdier, god spar (tieren er et godt kort) og dessuten damen i makkers femkorts farge.

Siden syd har minimum er dette en tøff utgang, men tøffe utganger som vinnes er jo gull.

Vest spiller ut ruter 4, fjerde høyeste. Spilleplan?

Dette spillet er ikke direkte komplisert, men det er fort gjort å gå i baret hvis man spiller for fort og for auto.

Med slik ruter kan man i grandkontakt tenke på å lasjere første gang. Det kan være riktig noen ganger om fargen sitter 5-3. Men her er det andre ting å tenke på, og fargen sitter mest sannsynlig 4-4 siden de bruker fjerde høyeste mot NT Ruter 4 - en minste ruteren - tyder på firekorts farge. Og det er et annet viktig poeng i spillet om en ser på resten av kortene. Hvor er inntaket til syds hjerterstikk om ruter ess blit tatt bort?

Ved et bord ble det spilt fort selv om spillefører så det ikke var noen hensikt å lasjere ruterutspillet. Den klassiske feilen i første stikk skjedde: spillefører la liten fra bordet og stakk med esset. Det er interessant hvor mange kontrakter som spilles bort i det stikk 1.

Idet syd stakk med ruter ess kunne ikke 3NT vinnes lenger:

Ruter ess vant altså første stikk, og det ble spilt hjerter. Øst lå unna med hjerter esset og stakk senere før han fortsatte med ruter. Spillefører kom inn igjen og prøvde spar dame. Men vest lå unna, og da var syds hånd en øde ørken! Det fulgte spar til kongen i håp om spar ess hos øst, men vest stakk med spar ess og tok to ruterstikk. Forsvaret hadde fire stikk og vest spilte seg fri med spar til bordet. Spillefører måtte til slutt spille kløver fra bordet og tapte to stikk i den fargen. To bet, og han måtte altså måtte følge på med hjerterstikkene sine mot slutten. Bortspill!

Hvis spillefører tenker seg om litt før første stikk bør det oppdages at ruter ess må beholdes som inntak til syd. Derfor ruter konge i stikk en og i gang med hjerterfargen. Nå hjelper det ikke forsvaret å ligge unna med hjerter ess. Idet forsvaret fortsetter med ruter stikkes hos syd og hjerterstikkene innkasseres. Så presser spillefører ut spar ess. Ø/V får kun to ruterstikk og for de to essene, utgang til bokføring. 

Hvis vest hadde hatt hjerter ess og skiftet til kløver gjennom nord idet det i så fall var vest som kom inn på hjerter ess ville det blitt en prøve til. Hvis det kommer ruter ut til kongen, så kløverspill fra vest inne på hjerter ess (som han ikke hadde) og kløveren slippes til østs dame kan det skiftes tilbake til ruter og forsvaret får etablert fem stikk totalt. Spillefører må i et slikt scenario stikke opp med kløver ess og presse ut spar ess. Spilleførers håp blir om det går slik at kløveren sitter 3-3, eller om den sitter 4-2 at en av dem har honnør dobbel så Ø/V ikke kan få tak i tre kløverstikk og to ess. Men her hadde jo øst hjerter ess, og kontrakten var med 4-4 i ruter i mot ganske sikker om ruter ess beholdes som inntak til syd.