Meldeproblem

Her får du først et uvanlig meldeproblem som oppstod pga. av en feilmelding (glemt system) før du kan se på hvordan kortene bør meldes på en ordentlig måte.

Spillet er fra lagturneringen AUTUMN NATIONALS i Australia i forrige uke hvor midt lag hang bra med midtveis i turneringen. Så kom nedturen, og den startet kanskje med dette spillet. Dette er ikke tatt med i bloggen for å fortelle at vi hadde uflaks i denne turneringen, for en gjennomgang av spillen viste meg tydeling at det med flaks og uflaks jevnet seg ut. Det ble imidlertid etter hvert en kollaps for vårt lag. Makker og jeg var ordinære. Lagkameratene var kanskje verre, skuffende siden de normalt er et at Austalias beste par. I dette spillet var de imidlertid gode. Her er østs kort:

Hva åpner du med?

Vi spilte mot et to unge, talentfulle spillere. Med ungdommelig optimisme åpnet øst med 2NT som viste 20-21. Det er egentlig ikke så dumt. Den gode kløverfargen tilsier en oppvurering av styrken, men å oppvurdere med 2HP er kanskje i overkant. Det er dessuten kanskje et poeng at det ikke er så lett å få vist hånden på en veldig god måte hvis det åpnes med 1 kløver? Hvordan ville du planlagt meldingene hvis du åpner med 1 kløver og makker svarer 1 i majorfarge? 

Hopp til 3 kløver i andre melderunde er en løsning, hopp til 2NT som 18-19 er en annen. Men når det gjelder potensielle stikk er hånden klart sterkere enn alle flate 18-19 poengere, og å hoppe til 3 kløver er ofte med litt mindre styrke og ikke sjelden en ubalansert hånd.

Vel, øst åpnet altså med 2NT. Makkeren meldte 3 kløver - Puppet Stayman. Øst sa 3 ruter. Men etter standard Puppet lover jo det en firekorts major (eller begge) mens 3 i major viser femkorts farge og 3NT benekter fire- eller femkorts major. Øst trodde imidlertid de hadde innført Modifisert Puppet hvor 3 ruter kun benekter femkorts major og ikke lover firekorts major. Han forstod at han hadde meldt feil idet vest sa 4 kløver som viste 4-4 i major og sleminteresse! Nå var øst fullstendig "stuck" for melding, makkeren tror resten av meldingsforløpet at øst har majorfarge. Hvordan ville du prøvd å løse denne knipen? 

Hvis øst hadde hatt trekorts majorfarge kunne han meldt 4H eller 4S som avslag på sleminvitten. Om øst passer en sånn melding vil det antagelig bli en spillbar utgang. Men øst hadde 2-2 i major, så han var en helt umulig situasjon. 

Øst tok skikkelig sats og hoppet til 6NT! Makkeren hadde tross alt sleminvitert. Å oppvurdere håndens styrke med 2HP og så melde slem over en sleminvitt er dog ganske spesielt. Og øst var riktig heldig med makkerens kort.

Damen tredje i kløver var ikke så dumt hos den som hadde vist begge major. Så 6NT viste seg å være en helt glimrende kontrakt. Merk at med denne kløverfargen er det 100% sikkert seks kløverstikk da esset eller kongen fra hånden avslører en eventuell 4-0 sits. Og sitter kløveren 4-0 kan senere en finesse tas over den med knekten fjerde. Så det er 2+4+0+6 = 12 stikk. 

Ø/V var det eneste paret i salen som noterte +990. To par var i 6 kløver og noterte +920, deriblant mine lagkamerater som reddet spillet for oss til kun 2 tapte IMP. 

Hvordan bør kortene meldes med ditt og makkers system og vurderinger?

Hvis øst åpner med 1 kløver og hopper til 2NT vil/bør ikke vest tenke på slem. Makkerparet har i så fall kun 29 eller 30 balanserte HP til sammen. Hvis øst i stedet åpner med 1 kløver og hopper til 3 kløver kan kanskje vest sleminvitere med 4 kløver? 

Bridge er noen ganger et merkelig spill. I dette tilfellet førte en spenstig oppvurdering og så en veldig farlig feilmelding til optimalkontrakten...