Dramatisk RBOL finale (1)

Finalen i Realbridge Online Lag, eliteklassen har blitt spilt. Og for en finale det ble! Begge lag får full ære for et skikkelig show, kanonunderholdning for tilskuerne. Kampen ble spilt mellom Bergen Akdemiske - Høyland og Nordnorsk Mix.

Det var en rekke uvanlige spill i den kampen med bl.a to spill som hvor det ble 17 IMP, en gang til hvert av lagene. Vi skal ta med noen spill fra denne finalen som endte så jevnt som overhodet mulig:

1 IMP vinnermargin, og det skjedde etter at Nordnorsk Mix vant 1 IMP i det siste spillet hvor Nicolai Heiberg-Evenstad fikk overtikk i 1NT hvor det kun var syv stikk og ble syv stikk ved det andre bordet. Jeg har blitt fortalt at om det hadde blitt uavgjort 87-87 ville totalscore avgjort, og den så slik ut: 18110 - 18050 i favør BAK! 

Før det siste spillet med 120 ved det ene bordet og 90 ved det andre skjedde mye rart, bl.a. pga. noen skrekkfordelinger. Det spillet vi tar med i dette innlegget kom tidlig i kampen og så slik ut:

BAK sitt Ø/V-par spilte 6 spar. Stian Evenstad (øst) fikk ruter ut og stakk med esset, så hjerter ess med ruteravkast. Deretter spilte han spar ess og spar til kongen. Hvis sparen sitter 4-1 må han gi bort ett sparstikk nå, og i så fall må kløveren gå. Men da spar satt 3-2 kunne han spille to store kløvere og få med seg 4-1 sits i kløver også siden en kløver kunne stjeles. Det ble kun en trumftaper, Nordnorsk mix +1430.

Ved det andre bordet var det kanskje litt mye Møllers tran da BAK sitt Ø/V par havnet i 7 spar. Det er litt for hardt, men på ingen måte noen tåpelig kontrakt, for det er bra sjanser. Og den kan spilles hjem også, men da spillefører etter hjerter ut til esset med ruteravkast spilte spar ess og tok sparfinesse over nord gikk det galt. En bet allerede, og siden syd stakk med damen og spilte nok en spar ble det en kløvertaper også og to bet, Nordnorsk Mix +200 og 17 IMP til dem!

Spillefører kan neppe kritiseres for spilleføringen i 7 spar. Hvis en ser på trumffargen isolert sett er esset fulgt av finesse best. Da får man med seg singel dame hos syd i tillegg til damen hos nord, også om den sitter fjerde. Men hva om spillefører hadde stolt på det med "alltid trumf ut mot storeslem?". Det er en gammel regel, men som vi har vært inne på flere ganger her i bloggen er det etter min mening ikke en gammel og GOD regel, Det er ikke så sjelden trumfutspill hjelper spillefører om makker har noen verdifullt i trumffargen. En kan ikke stole hundre prosent på at de som melder storeslem alltid har potte tett trumf. 

7 spar ville ganske sikkert blitt vunnet om syd hadde spilt trumf ut, og nord i så fall hadde hadde spar dame.

Det er langt i fra noen garantier her. Men da det ikke kom trumf ut kan spillefører tenke at syd ikke spilte trumf fordi han har damen. Ingen spiller trumf ut fra damen dobbel eller tredje, i alle fall ikke mot (store)slem. Vinnervarianten etter hjerter ut til esset og rutervakast fra øst er:

Kløver til esset og trumf til tieren. Idet den vinner stikket spilles rød farge til stjeling hos øst og nok en spar til finesse, nå med knekten. Hvis trumfen sitter 4-1 må det spilles slik, og så må spar ess tas. I så fall må kløveren sitte 3-2. Men her sitter trumfen 3-2, og da kan spillefører ta med seg 4-1 i kløver ved la spar ess ligge og ta en andre kløverrunde mens syd fortsatt har igjen trumfamen. Sitter kløveren 3-2, dvs. begge følger i andre kløverrunde er det bare å ta ut trumfen så å ta med seg den andre kløverrunden mens en trumf er igjen er gratis. Her oppdages at kløverfargen sitter 4-1 og siden andre kløver ikke ble stjålet at den med tre trumf har kløverlengden. En kløver trumfes med esset og så over til øst ved å stjele rød farge, ut med trumfen med kongen - tretten stikk. Merk at om andre kløver hadde blitt stjålet (fire kløvere hos nord) av syd ville det blitt bet ved å ta den tredje trumfrunden også, i så fall en kløvertaper.

Hvis 7 spar hadde blitt vunnet ville det ikke blitt 17 IMP til vinnerlaget, men 13 IMP til det andre laget, med andre ord 30 IMP i sving på ett spill!

Mer fra denne veldig morsomme kampen i neste innlegg. Vel, mest morsom for alle andre enn BAK sine spillere kan man si.