Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Høstmesterskap i Australia

I Adelaide i South Australia spilles denne uken Australain Autumn Nationals. Det er jo høst her Down Under idet det begynner å bli vårlig i Norge.

Der har blitt spilt flere mesterskap i Adelaide, og i øyeblikket pågår hovedturneringen, Australian National Open Teams (ANOT).

Det spilles seriespill og ikke de vanlige utslagskampene, men kun en finale til slutt mellom nr. 1 og 2 for å avgjøre vinnerne. Mitt lag er i bra posisjon, men mangler i øyeblikket 4VP på å være på topp-2. Det gjenstår fire kamper i dag, søndag. 

Her er et spill hvor det ikke gikk bra. Vurder selv om du mener undertegnede spilte dårlig, eller om det kanskje ikke var så galt.

Du har havnet i 6 hjerter som øst og får kløver konge i utspill. Spilleplan?

Trumfen må løses med kun en taper, og ruterfargen må godspilles. Ruterfinessen kan jo gå, men det er en annen variant for å unngå rutertaper. Det kan kastes en ruter på tredje runde spar og så spille ruter A-K og stjele god fargen. I så fall vinnes selv om syd har ruter dame.

Men det er et annet problem. Trumfen kan sitte 4-1, og den sitsen kan løses om syd har Q-J-x-x, Det går bra med esset fulgt av liten til tieren hvis syd følger med liten i andre hjerterrunde. Fargekombinasjonen er en klassisk safevariant. Om esset og liten til tieren ryker til honnør sitter jo fargen 3-2, og de får ikke flere hjerterstikk.

Det er bare en hake ved dette. Hvis nord kan stikke hjerter 10 spiller han kløver som må stjeles hos øst. Når så forsvarets siste trumf blir tatt ut er det ikke trumf igjen hos øst, Hvis det så spilles tre runder spar med ruteravkast hjelper det ikke å stjele god ruteren, for det blir ikke igjen noe inntak til øst. Så hvis safevarianten i hjerter prøves og nord stikker fulgt av kløver er spillefører tilbake til at vellykket ruterfinesse må til. 

Jeg spilte hjerter ess og hjerter mot vest. På esset fulgte øst med sekseren og syd med syveren. Så hjerter mot K-10-8. Syd fulgte da på med hjerter 9. Hva er best nå? Finesse som fører til at rutefinessen må gå, eller ta kongen og håpe på 3-2 i trumf og godspille ruteren med stjeling. Etter lang betenking til meg å være gikk jeg opp med kongen, men dessverre med lang nese som resultat:

Hvis safevarianten i hjerter tas blir det en trumftaper og kontrakten vinnes med en vellykket ruterfinesse.

Nesten halvparten av Ø/V-parene var i slem, resten i utgang. Av de som var i slem fikk kun en tredel tolv stikk. 

Kommentarer

Du spilte selvsagt med oddsen Geo. Hilsen lekepolakken.

Totalt 1 kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.