Sperremeldinger - på godt og vondt (2)

I forrige innlegg så vi at en litt uvanlig sperremelding fungerte godt. Det var dog i tredje hånd (passet makker) hvor det er litt mer frihet med hensyn til sperremeldinger.

Fra samme bridgekongress får du her et spill hvor det som skjedde ved mitt bord var nesten absurd. Jeg tror nesten ikke jeg har sett noe lignende i de rundt 50 årene jeg har spilt bridge. Spillet inneholder dessuten et interessant meldeproblem hvis det som skjer ved bordet er mer normalt. 

Du sitter med dette og som nord og er giver, og Ø/V er i faresonen. Du passer, og det gjør også øst før makker på syds plass åpner med 4 spar. Det går lynraskt pass rundt.

Spørsmål: hvor mange stikk tror det det blir i 4 spar?

Min makker for anledningen var en australsk spiller som kan spille ganske bra, men har en meldestil som det ikke er lett å finne ut av. Det blir ofte noen enorme overraskelser og mye gjetting, men det er vel kanskje en slags sjarm med det også… 

Med nords kort er det ingen grunn til å tro at 4 spar skal kunne vinnes. Det er ikke vanskelig å se for seg mange vanlige 4 sparhender hvor det er fire-fem tapere utenom spar. Men sånn var det ikke…

I dette spillet var det imidlertid tretten stikk både i spar- og ruterkontrakt. Åpningen 4 spar var avgitt med en hånd som vel må være en av de sterkeste noen har sperremeldt med?

Det står altså i storeslem, men det er greit hvis man klarer å komme seg i lilleslem. I 4 spar ble det +510 for tretten stikk på sekunder.

Det er ikke det at åpningen 4 spar alltid behøver å bli så feil om nord har andre kort, men det betyr ikke at det er en melding som bør prøves med disse syd-kortene. Aldri vil jeg si...

Nords hånd er enorm. Vanlig telling gir dog kun 16 HP, men kortene er mye mer verd med så mange toppkontroller (ess og konger), super fordeling og tierne som støtte til alle tre fargene.

Kaplan-Rubens Handevaluator analyser bridgehender og antyder hva en hånd egentlig er verd. Det gir ingen fasit, men ofte en bra pekepinn. Her er hva K/R sier om denne hånden:

Nesten 22 honnørpoeng!

Dette var den absurde historien. Spørsmålet er hvordan kortene bør meldes. Selv om Kaplan-Rubens handevaluator påstår dette er omtrent nok til 2 kløveråpning er åpning 1 spar det man normalt åpner med. Det skal dog uhyre lite til før syds kort produserer utgang mot nesten ingen ting hos nord.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene?

Over syds 1 spar i åpning kan kanskje nord som har passet først strekke seg til 2-over-1 ruter fremfor 1NT. Det bør med passet hånd vise oppunder åpnings styrke og femkorts farge. Uten femkorts svarers 1NT fremfor et 2-over-1 svar. Da kan åpneren tryggere passe på 2 ruter med minimum og en dobbelton.

Svaret 2 ruter er ikke opplagt, mange ville sikkert svart 1NT. Men svares 2 ruter gir det en kanonstart på meldingsforløpet. Syd kan over 2 ruter si 3 kløver som bør være krav her (ekstra), og nord kan så vise sekundær sparstøtte med 3 spar. I så fall bør det kunne bli lilleslem ut av dette.

Skulle syd finne på å åpne med 2 kløver blir ganske enkelt hvis nord svarer 3 ruter som naturlig, positiv melding, spesielt om paret har avtale om at slikt positiv fargesvar lover god farge. Noen som leser dette vil kanskje begynne å snakke om «Exclusion Key Card» og slikt med nords hånd, men det tror jeg er litt farget av at de ser alle kortene her i diagrammet. Det er ikke så lett å melde dette i praksis.

Disse kortene forekom i to turneringer samtidig, begge med nokså ujevnt nivå. Mindre enn 10% av N/S parene var i slem, og ingen i storeslem. Det var nesten like mange som stoppet i delkontrakt (!) som de som var i slem, uten at jeg har funnet ut hvordan det skjedde.

En refleksjon og konklusjon: Jeg tillot meg her å gjøre nesten litt narr av 4 sparåpningen. Da makker etter spillet spurte: «What should we have done» kunne jeg ikke der og da tillate meg å kritisere åpningsmeldingen og hadde derfor ikke noe godt svar. Det ble noe tafatt omtrent som: «Vel, kortene passet jaggu godt mot hverandre». Men senere kom jeg på at jeg kunne reddet spillet selv. Jeg hadde glemt at vi spilte med svake 2 ruter. I disse soneforholdene kunne jeg vel godt funnet på å åpne med 2 ruter i første hånd? Se på syds kort mot den informasjonen, da tror jeg det ville tatt av fullstendig!

Med andre ord: min feil 

Sperremeldinger - på godt og vondt (1)

Alle vet at sperremeldinger, og spesielt hvis det sperres høyt og luftig er ekkelt å få imot seg. Vi får ikke meldt i ro og mak for å vise fargene våre, og får heller ikke vist styrken vår på samme måte som i rolige og fredelige meldingsforløp. Det kan imidlertid være en nedside med å være superaggressiv med sperremeldinger. Hvis forskjellen på hva det beste og det dårligste du kan ha får en sånn melding er stor kan det bli egen side som tråkker feil hvis makkeren til sperremelderen har bra kort. Han vet rett og slett ikke hva egen side kan ha i kortene – det blir gjettverk.

Derfor er anbefalingen å ikke ha for stort intervall mellom det beste og dårligste en bestemt sperremelding kan innebære, spesielt hvis sperremelderens makkeren ikke har passet først. Hvis makkeren har passet er det mindre sjanse for at egen side har noe stort i kortene selv om sperremelderen har ganske bra kort, og det er derfor i de situasjonene litt større frihet for den som sperrer. Det kan mot en passet makker godt være lurt å sperre høyt og luftig med ganske bra kort, for det setter et enormt press på motparten. Da er det de som må gjette.

Her er et spill fra finalen i en lagturnering under Sydney Spring Nationals forleden. Ved det ene bordet ble det ikke sperret i første melderunde, men meldingene kom høyt ganske raskt likevel.

Etter pass fra vest og nord åpnet øst med 1 spar. Syd meldte 2 spar – Michaels Cuebid – dvs. hjerter og en minorfarge, minst 5-5.

Det er vanlig at både Michaels og "Unusual 2NT" (Marmic, begge minor) kan innebære både svake frodelingskort, og sterke kort. Er man veldig sterk kan det meldes en gang til senere. Det er i meste laget å melde inn 2 hjerter med dette selv om det ofte kan gå bra, og å doble opplysende kan bli klønete det og.  

Vest passet på syds 2 spar, nord sa 3 hjerter og øst hoppet til 4 spar. Hva ville du meldt nå?

En vanlig feilvurdering mange gjør i forbindelse med Michaels og andre to-fargemeldinger er at de «føler» makker har støttet når han egentlig bare har avgitt en preferanse. Her har vel nord normalt tre hjerter, for med kun to hjerter ville han nok gått inn for en minorkontrakt ved å si 2NT for å be om minorfargen, eller hvis de spiller annerledes sagt 3 kløver som pass/korriger. Men nord har ikke frivillig støttet, liksom. Nord ble jo presset til å melde.

Syd meldte 5 hjerter over 4 spar før det gikk pass rundt. Det ble feil.

Og å melde 5 hjerter over 4 spar er feil etter min mening. Syd burde doblet 4 spar. Det er ikke slik at dobling neste gang fra den som har meldt Michaels Cuebid er en klar straffedobling. Det er utrolig lite frekvent at den som har minst ti kort i to farger kan ha bra trumf i en av de andre fargene, fargen som motparten melder. Dobling viser kun en meget sterk variant av Michaels med ekte verdier, ikke bare fordelingsstyrke. Dobleren har dermed vist kortene sine bra og lar det være opp til makkeren; enten skal de spille motspill mot 4 spar eller melde en gang til.

I dette tilfellet tror jeg ikke nord vil hatt noen tro på kontrakt på fem-trinnet, og følgelig ville han passet og i håp om at syds ressurser er nok til å bete 4 spar.

Syds ressurser var gode nok, det blir alltid minst en bet i 4 spar. Og med hjelp av nords dobbelton kløver og spar 10-7-3 blir det to doblede bet i 4 spar med godt motspill.

Syd spiller ut stor kløver mot 4 spar. Hvis nord legger styrke sier han «fortsett», og i denne settingen betyr det «spill tre runder kløver, jeg ønsker å trumfe over bordets trumf». Nord trumfer over samme hva det trumfes med hos vest. Så ruter til esset fulgt av nok en kløver, og nord får enda ett trumfstikk! I så fall blir det +500 til N/S, og om det beste motspillet ikke finnes blir det +200 til N/S.

Jeg synes ikke syd gjorde noen god innsats i dette spillet da han altså plasserte nord i 5 hjerter. Mot den kontrakten spilt av nord kom ruter knekt i utspill, og det endte med tre udoblede bet i sonen, Ø/V + 300.

I motspill mot 5 hjerter var det vest som fikk utnyttet trumfene sine. Spillefører må forsøke å trumfe god kløveren (hvis ikke blir det kløvertapere), men da kan vest trumfe inn foran nord med sine høyerer trumfer enn nord.

Ved det andre bordet startet det også med to passer før øst var i det litt kreative hjørnet og klinket til med en uvanlig sperremelding med disse kortene, 17 HP og flott fordeling. Det er etter min mening å strekke det litt langt med hensyn til det med «litt frihet mot en passet makker». Men det fungerte meget godt!

Syd kan ikke trygt doble 4 spar, det blir for dumt om makkeren melder 5 ruter. I stedet valgte syd – normalt fornuftig nok kanskje (?) - å vise en to-farget hånd med 4NT (to steder å spille). Nord sa 5 ruter. Nå var øst på hugget og doblet. Syd sa 5 hjerter som øst også doblet. Øst hadde fått motparten «i grautfatet» som vi sier, og han tok maks fordel av det.

Ved det bordet ble det også tre bet i 5 hjerter, men altså doblet: Ø/V +800 og 11 IMP til vinnerlaget i denne jevne finalekampen som ble vunnet med omtrent den marginen.

I neste innlegg her i bloggen skal du får et annet eksempel på en ekstrem sperremelding, dog ikke med så vellykket resultat.