Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Sperremeldinger - på godt og vondt (1)

Alle vet at sperremeldinger, og spesielt hvis det sperres høyt og luftig er ekkelt å få imot seg. Vi får ikke meldt i ro og mak for å vise fargene våre, og får heller ikke vist styrken vår på samme måte som i rolige og fredelige meldingsforløp. Det kan imidlertid være en nedside med å være superaggressiv med sperremeldinger. Hvis forskjellen på hva det beste og det dårligste du kan ha får en sånn melding er stor kan det bli egen side som tråkker feil hvis makkeren til sperremelderen har bra kort. Han vet rett og slett ikke hva egen side kan ha i kortene – det blir gjettverk.

Derfor er anbefalingen å ikke ha for stort intervall mellom det beste og dårligste en bestemt sperremelding kan innebære, spesielt hvis sperremelderens makkeren ikke har passet først. Hvis makkeren har passet er det mindre sjanse for at egen side har noe stort i kortene selv om sperremelderen har ganske bra kort, og det er derfor i de situasjonene litt større frihet for den som sperrer. Det kan mot en passet makker godt være lurt å sperre høyt og luftig med ganske bra kort, for det setter et enormt press på motparten. Da er det de som må gjette.

Her er et spill fra finalen i en lagturnering under Sydney Spring Nationals forleden. Ved det ene bordet ble det ikke sperret i første melderunde, men meldingene kom høyt ganske raskt likevel.

Etter pass fra vest og nord åpnet øst med 1 spar. Syd meldte 2 spar – Michaels Cuebid – dvs. hjerter og en minorfarge, minst 5-5.

Det er vanlig at både Michaels og "Unusual 2NT" (Marmic, begge minor) kan innebære både svake frodelingskort, og sterke kort. Er man veldig sterk kan det meldes en gang til senere. Det er i meste laget å melde inn 2 hjerter med dette selv om det ofte kan gå bra, og å doble opplysende kan bli klønete det og.  

Vest passet på syds 2 spar, nord sa 3 hjerter og øst hoppet til 4 spar. Hva ville du meldt nå?

En vanlig feilvurdering mange gjør i forbindelse med Michaels og andre to-fargemeldinger er at de «føler» makker har støttet når han egentlig bare har avgitt en preferanse. Her har vel nord normalt tre hjerter, for med kun to hjerter ville han nok gått inn for en minorkontrakt ved å si 2NT for å be om minorfargen, eller hvis de spiller annerledes sagt 3 kløver som pass/korriger. Men nord har ikke frivillig støttet, liksom. Nord ble jo presset til å melde.

Syd meldte 5 hjerter over 4 spar før det gikk pass rundt. Det ble feil.

Og å melde 5 hjerter over 4 spar er feil etter min mening. Syd burde doblet 4 spar. Det er ikke slik at dobling neste gang fra den som har meldt Michaels Cuebid er en klar straffedobling. Det er utrolig lite frekvent at den som har minst ti kort i to farger kan ha bra trumf i en av de andre fargene, fargen som motparten melder. Dobling viser kun en meget sterk variant av Michaels med ekte verdier, ikke bare fordelingsstyrke. Dobleren har dermed vist kortene sine bra og lar det være opp til makkeren; enten skal de spille motspill mot 4 spar eller melde en gang til.

I dette tilfellet tror jeg ikke nord vil hatt noen tro på kontrakt på fem-trinnet, og følgelig ville han passet og i håp om at syds ressurser er nok til å bete 4 spar.

Syds ressurser var gode nok, det blir alltid minst en bet i 4 spar. Og med hjelp av nords dobbelton kløver og spar 10-7-3 blir det to doblede bet i 4 spar med godt motspill.

Syd spiller ut stor kløver mot 4 spar. Hvis nord legger styrke sier han «fortsett», og i denne settingen betyr det «spill tre runder kløver, jeg ønsker å trumfe over bordets trumf». Nord trumfer over samme hva det trumfes med hos vest. Så ruter til esset fulgt av nok en kløver, og nord får enda ett trumfstikk! I så fall blir det +500 til N/S, og om det beste motspillet ikke finnes blir det +200 til N/S.

Jeg synes ikke syd gjorde noen god innsats i dette spillet da han altså plasserte nord i 5 hjerter. Mot den kontrakten spilt av nord kom ruter knekt i utspill, og det endte med tre udoblede bet i sonen, Ø/V + 300.

I motspill mot 5 hjerter var det vest som fikk utnyttet trumfene sine. Spillefører må forsøke å trumfe god kløveren (hvis ikke blir det kløvertapere), men da kan vest trumfe inn foran nord med sine høyerer trumfer enn nord.

Ved det andre bordet startet det også med to passer før øst var i det litt kreative hjørnet og klinket til med en uvanlig sperremelding med disse kortene, 17 HP og flott fordeling. Det er etter min mening å strekke det litt langt med hensyn til det med «litt frihet mot en passet makker». Men det fungerte meget godt!

Syd kan ikke trygt doble 4 spar, det blir for dumt om makkeren melder 5 ruter. I stedet valgte syd – normalt fornuftig nok kanskje (?) - å vise en to-farget hånd med 4NT (to steder å spille). Nord sa 5 ruter. Nå var øst på hugget og doblet. Syd sa 5 hjerter som øst også doblet. Øst hadde fått motparten «i grautfatet» som vi sier, og han tok maks fordel av det.

Ved det bordet ble det også tre bet i 5 hjerter, men altså doblet: Ø/V +800 og 11 IMP til vinnerlaget i denne jevne finalekampen som ble vunnet med omtrent den marginen.

I neste innlegg her i bloggen skal du får et annet eksempel på en ekstrem sperremelding, dog ikke med så vellykket resultat.

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.