Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

Sperremeldinger - på godt og vondt (2)

I forrige innlegg så vi at en litt uvanlig sperremelding fungerte godt. Det var dog i tredje hånd (passet makker) hvor det er litt mer frihet med hensyn til sperremeldinger.

Fra samme bridgekongress får du her et spill hvor det som skjedde ved mitt bord var nesten absurd. Jeg tror nesten ikke jeg har sett noe lignende i de rundt 50 årene jeg har spilt bridge. Spillet inneholder dessuten et interessant meldeproblem hvis det som skjer ved bordet er mer normalt. 

Du sitter med dette og som nord og er giver, og Ø/V er i faresonen. Du passer, og det gjør også øst før makker på syds plass åpner med 4 spar. Det går lynraskt pass rundt.

Spørsmål: hvor mange stikk tror det det blir i 4 spar?

Min makker for anledningen var en australsk spiller som kan spille ganske bra, men har en meldestil som det ikke er lett å finne ut av. Det blir ofte noen enorme overraskelser og mye gjetting, men det er vel kanskje en slags sjarm med det også… 

Med nords kort er det ingen grunn til å tro at 4 spar skal kunne vinnes. Det er ikke vanskelig å se for seg mange vanlige 4 sparhender hvor det er fire-fem tapere utenom spar. Men sånn var det ikke…

I dette spillet var det imidlertid tretten stikk både i spar- og ruterkontrakt. Åpningen 4 spar var avgitt med en hånd som vel må være en av de sterkeste noen har sperremeldt med?

Det står altså i storeslem, men det er greit hvis man klarer å komme seg i lilleslem. I 4 spar ble det +510 for tretten stikk på sekunder.

Det er ikke det at åpningen 4 spar alltid behøver å bli så feil om nord har andre kort, men det betyr ikke at det er en melding som bør prøves med disse syd-kortene. Aldri vil jeg si...

Nords hånd er enorm. Vanlig telling gir dog kun 16 HP, men kortene er mye mer verd med så mange toppkontroller (ess og konger), super fordeling og tierne som støtte til alle tre fargene.

Kaplan-Rubens Handevaluator analyser bridgehender og antyder hva en hånd egentlig er verd. Det gir ingen fasit, men ofte en bra pekepinn. Her er hva K/R sier om denne hånden:

Nesten 22 honnørpoeng!

Dette var den absurde historien. Spørsmålet er hvordan kortene bør meldes. Selv om Kaplan-Rubens handevaluator påstår dette er omtrent nok til 2 kløveråpning er åpning 1 spar det man normalt åpner med. Det skal dog uhyre lite til før syds kort produserer utgang mot nesten ingen ting hos nord.

Hvordan ville du og din favorittmakker meldt disse kortene?

Over syds 1 spar i åpning kan kanskje nord som har passet først strekke seg til 2-over-1 ruter fremfor 1NT. Det bør med passet hånd vise oppunder åpnings styrke og femkorts farge. Uten femkorts svarers 1NT fremfor et 2-over-1 svar. Da kan åpneren tryggere passe på 2 ruter med minimum og en dobbelton.

Svaret 2 ruter er ikke opplagt, mange ville sikkert svart 1NT. Men svares 2 ruter gir det en kanonstart på meldingsforløpet. Syd kan over 2 ruter si 3 kløver som bør være krav her (ekstra), og nord kan så vise sekundær sparstøtte med 3 spar. I så fall bør det kunne bli lilleslem ut av dette.

Skulle syd finne på å åpne med 2 kløver blir ganske enkelt hvis nord svarer 3 ruter som naturlig, positiv melding, spesielt om paret har avtale om at slikt positiv fargesvar lover god farge. Noen som leser dette vil kanskje begynne å snakke om «Exclusion Key Card» og slikt med nords hånd, men det tror jeg er litt farget av at de ser alle kortene her i diagrammet. Det er ikke så lett å melde dette i praksis.

Disse kortene forekom i to turneringer samtidig, begge med nokså ujevnt nivå. Mindre enn 10% av N/S parene var i slem, og ingen i storeslem. Det var nesten like mange som stoppet i delkontrakt (!) som de som var i slem, uten at jeg har funnet ut hvordan det skjedde.

En refleksjon og konklusjon: Jeg tillot meg her å gjøre nesten litt narr av 4 sparåpningen. Da makker etter spillet spurte: «What should we have done» kunne jeg ikke der og da tillate meg å kritisere åpningsmeldingen og hadde derfor ikke noe godt svar. Det ble noe tafatt omtrent som: «Vel, kortene passet jaggu godt mot hverandre». Men senere kom jeg på at jeg kunne reddet spillet selv. Jeg hadde glemt at vi spilte med svake 2 ruter. I disse soneforholdene kunne jeg vel godt funnet på å åpne med 2 ruter i første hånd? Se på syds kort mot den informasjonen, da tror jeg det ville tatt av fullstendig!

Med andre ord: min feil 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.