Uavgjort spill, men...

Det vi bridgejournalister litt humoristisk kaller "kjedelig uavgjort spill" inneholder noen ganger mye interessant bridge. Her er et spill fra en lagturnering i Sverige i helgen.

Swedish Cup ble vunnet av et svært ungt lag bestående bl.a. av de velkjente brødrene Rimstedt som er et veletablert par i verdenseliten. På laget spilte også Yvonne Stokka som gjorde en meget imponerende innsats, for hun spilte turneringen kun fire uker etter hun hadde født barn med alt det fører med seg også etter fødselen!

Vinnerlaget var helt overlegent i finalen. Her er det nevnte spillet hvor det ved det ene bordet egentlig handlet mest om utspillet.

     ØST

Du sitter øst og åpner med 1 spar. Deretter tar N/S over meldingene. Dette er hva du vet før du skal spille ut:

Forslag til utspill?

Å spille ut spar konge kan fungere. Det kan jo komme noe sånt som J-10 dobbel hos blindemann, eller kanskje har N/S 2-2 i spar. Da vil liten spar i utspill være fatalt om N/S også har knekten i tillegg til esset som nord temmelig sikkert har. Men kongen ut kan også føre til blokkering noen ganger. 

Ved bordet valgte øst å spille ut spar konge. Slik så hele spillet ut:

Dette diagrammet og meldingsforløpet er fra det andre bordet hvor du ser N/S havnet i 5 kløver spilt av syd. Vest spilte ut spar knekt. Spilefører stakk og spilte ruter, esset fra øst. Så kom to store spar og det måtte trumfes hos nord i tredje sparrunde. Det så ganske bra ut nå, men det var fortsatt bare ti sikre stikk siden ruteren satt 4-1. For å vinne må spillefører stjele en hjerter og få godspilt knekten, så tre runder trumf og ende hos nord fulgt av hjerter knekt og to ruterstikk. Men i stedet tok spillefører to runder trumf og gikk på ruteren. Det kunne fungert om ruter hadde vært fordelt 3-2, eller om den som har singel ruter hadde hatt kun to trumf. Men slik det satt ble det en bet.

En god mulighet for å vinne en fin og tøff soneutgang ble ikke tatt vare på, men hva som er riktig å satse på slik spillet utviklet seg er kanskje ikke opplagt. Ø/V +100.

Ved det andre bordet ble altså kontrakten 3NT spilt av nord.

Liten spar ut beter kontrakten enkelt, spillefører har ingen sjanse.

Da øst spilte ut spar konge kom imidlertid syds 10-8-4 inn i bildet, det blir en stopper om vest avblokkerer knekten. Det så selvsagt vest og la treeren. Nå hadde spillefører en gylden sjanse. Hvis han stikker med spar ess med det samme er sparen blokkert. Spillefører kan gå på ruteren, og esset kommer på. Med singel knekt mot D-9 femte gjenværende i spar får ikke Ø/V tak i sparstikkene, men kun ett stikk til i fargen. Spillefører kommer raskt opp i 1+2+2+4= 9 stikk og har faktisk visse muligheter for ti stikk (skvisinnspill mot øst).

Men husk at spilleføreren ikke så Ø/V sine kort. Så i første stikk lasjerte han spar konge. Øst kunne puste lettet ut og fortsette med spar til nords nå single ess. Om spillefører går på ruteren direkte etter den starten blir det to bet i 3NT (taper fem sparstikk og ruter ess). Han spilte imidlertid fire runder kløver først, og da måtte øst kaste en spar for å holde damen tredje i hjerter og ruter ess. Så kom ruter fra nord, og det ble "kun" en bet.  Ø/V +100 og uavgjort spill.

I etterpåklokskapens lys må det kanskje være lov å si at det var en stygg feil å lasjere den utspilte sparkongen? Hvorfor det?

Hvis øst har K-Q-J i spar er det det samme hva spillefører gjør. Han er i så fall sjanseløs, for ruter ess er markert hos øst pga. åpningsmeldingen hans. Derfor er vel sjansen spillefører har at spar sitter som her, blokkert?