Hvorfor slikt hastverk?

I spill hvor det ser ut som det går bra er det ofte slik at mange spillere får det litt for travelt med å avslutte spillet, kanskje fordi de gleder seg til å notere det gode resultatet på listen sin. Dermed glemmes av og til at det fortsatt kan være litt fare på ferde. Det er da noen sekunders tenking kan avsløre at noe faktisk kan gå galt fortsatt, og muligens kan det gjøres noe med det. Her er et slikt spill hvor en normalt sterk spiller hadde litt for mye hastverk og gikk seg bet i en kontrakt som burde vært vunnet. 

Øst kom i 6 kløver. Idet blindemann kommer ned etter ruter 2 (norske) i utspill fra syd ser det ut som de har havnet i en bra kontrakt. Å spille 6 spar kunne vært bra det og, men hvilken slem som er best avhenger av hvilken sort farge som eventuelt sitter skjevt. Hvis det er kun en kløvertaper ser det nokså greit ut, og det kan være ingen kløvertapere og hvis det sitter 2-2 med kongen i saks!

I meldingene hadde nord meldt inn 2 ruter etter østs åpning 1 kløver og 1 spar i svar fra vest. 

Ruterutspillet stikkes med esset og det spilles liten kløver fra vest. Nord kommer på med knekten, øst prøver damen og syd vinner stikket med kongen. Derfra kommer mer ruter til åtteren, nieren og stjeling. På kløver til tieren kaster nord ruter. Spillefører stjal en ruter og tok ut syds siste trumf. Nå så det unektelig lyst ut for han, ikke sant?

Er det skjær i sjøen fortsatt?

Selvsagt er det fortsatt en mulighet for at dette ikke går bra, sparfargen kan sitte skjevt. Men nord hadde singel kløver så det er ikke så sannsynlig at syd har fire spar og nord enda en singelton. Om nord har fire spar med knekten går det ikke bra, ingen skvis kan virke mot han fordi begge truslene (sparlengden og hjerter dame) er hos vest, foran nord som kaster etter bordet. 

Det kan imidlertid hende at sparlengden sitter hos syd selv om det ikke er så sannsynlig. Har han i så fall hjerter konge også kan han skvises fordi han sitter foran truslene. Og det er helt gratis å ta det med seg,

Poenget her er at om sparfargen går av seg selv så går den til slutt også. Du behøver ikke skynde deg å ta sparstikkene nå!

Slik så hele spillet ut:

Etter å ha gitt bort trumfstikket og tatt ut resten av syds trumf følte spillefører seg nokså sikker på at sparen ville gå og dundret i vei med spar dame og spar til kongen. Da ble det bet.

Spillefører behøver ikke mer enn fire sparstikk (kaster to hjerter). Hvis det sitter 3-2 eller knekten singel er alt greit.

Hjerter dame er en trussel, og slik det sitter er syd ferdig mann. Spillefører må bare huske å ta alle trumfene sine, og før den siste innkassere hjerter ess for å ha en god oversikt over hva som skjer. Så tas den siste trumfen i det dette er igjen:

På kløver 2 må syd kaste hjerter konge hvis han ønsker å holde sparen. Da forsvinner en spar fra vest og spillefører tar tre sparstikk og hjerter dame i de fire siste stikkene. Det eneste spillefører behøver gjøre er å følge med på om hjerter konge blir kastet. Hvis ikke syd kaster det kortet forsvinner hjerter dame på kløver 2, og sparen prøves. Den går til slutt hvis syd holdt på hjerter dame. Og om spar hadde vært fordelt 3-2 fra start, eller knekten singel går fargen av seg selv også mot slutten like gjerne som midt i spillet!

Det gjaldt bare om å ikke ha for mye hastverk så ville det vært +920 til notering i stedet for -50.