SPILLEPRØVE

I dag får du en kjapp spilleprøve. Den er kanskje ikke av de aller vanskeligste, men likevel kan det være fort gjort å gå i baret i praksis.

VEST     NORD     ØST     SYD

Pass       Pass       Pass     1S

Pass       2S           Pass     4S

Pass rundt

Utspill: Hjerter 10

Du havner i en lagkamp i 4 spar som er hardt meldt og langt ifra noen opplagt utgang. Men meldes det hardt må det spilles godt.

Du får altså hjerter 10 i utspill fra vest. I andre stikk spilles trumf som vest vinner med esset. Fra vest kommer så en liten kløver. Hva legger du fra nord, og hvorfor?

LØSNING

Det kløvervalget kan se ut som hipp som happ. Det er det ofte forekommende og kjedelige valget: har hun damen eller esset?

Det er imidlertid ikke et rent valg hvis du har tenkt å vinne denne kontrakten! I dette spillet er det nemlig en god grunn til å velge et bestemt kort i kløver fra nord, og det er knekten.

For å konkludere slik må du huske på hva som skjedde i meldingene. Vest passet som giver!

Hvis denne utgangen skal kunne vinnes må vest ha ruter ess. Selv om du gjetter riktig i kløver har du tapt ett stikk i hver av fargene spar og ruter, og det er ingen mulighet til å bli kvitt ruter. Så ruter ess må sitte foran, hos vest. Hvis ikke blir det to tapere i ruter og fire i alt.

Og hva har vest om han i tillegg til trumfesset som han allerede har vist også har det ruteresset som må sitte der, og også kløver ess som han må ha hvis det er riktig å legge kløver konge i tredje stikk? I så fall har vest tre ess = 12 honnørpoeng. De aller fleste åpner alltid med 12 poeng. Vest passet, altså har hun nesten helt sikkert ikke kløver ess hvis hun har det ruteresset som det er en forutsetning at sitte der hvis utgangen skal kunne vinnes.