FLAKS - og vel så det...

Her får du et crazy spill som det nesten burde vært aldersgrense for å lese om.

Når man melder feil og havner i helt feil kontrakt blir det ofte sparsomt med poeng. Men det kan også en sjelden gang gi en heldig topp om det er en kontrakt som egentlig ikke eksisterer, ingen i hele salen spiller samme kontrakt, men mirakuløst vinnes den. Her er et sånn spill fra en parturnering i helgen.

Det startet 1 hjerter - 1 spar. Ø/V spiller med Flannery 2 ruteråpning (4 spar + minst 5 hjerter), så svaret 1 spar lovte i prinsippet femkorts farge. Det førte til at vest gjorde en i overkant voldsom oppvurdering av kortene sine og hoppet til 3 kløver. Normalt viser jo et slik hopp ca. ett ess mer, og øst gikk intetanende på mot slem som normalt burde ha gode sjanser mot de forventede minst 16-17 poeng hos vest. Det endte i en hårreisende 6NT!

Selvsagt kan N/S ta to sparstikk med det samme. Men syd visste ikke det og spilte ut en liten hjerter. Er det da noen sjanse i denne absurde slemmen? 

Ja, nå kan kontrakten stå om det sitter perfekt. Hjerteren må sitte 3-3 og kløveren må gi fire stikk. I så fall har spillefører elleve toppstikk. Om nord er utstyrt med A-K i spar og ruter konge blir han skviset (skvisinnspill) etter 6 hjerterstikk fulgt av fire kløverstikk, det siste kløverstikket tatt hos øst. Motspilleren må gå ned på tre kort. På alle hjerterstikkene kaster spillefører seg ned på singel spar dame og A-Q dobbel i ruter. Han som er så uheldig å ha A-K i spar og ruter konge må holde kongen dobbel i ruter i trekortsposisjonen, og dermed blir det kun plass til singel sparhonnør. Den sparhonnøren får han for i ellevte stikk bare for å være nødt til å spille ruter til saksen - tolv stikk.

Ja, en kan alltids håpe...

Det er også en sjanse om motspilleren med ruter konge har kun en sparhonnør, spesielt hvis han har esset. I sluttpossen må han kaste det esset for ikke å bli innspilt. Men om ruter konge sitter i saksen blir det i så fall også tolv stikk ved at det enten må komme ruter til saks til slutt, eller hvis den med ruterkongen kaster sparhonnøren sin må den andre motspilleren gi to sparstikk til vest til slutt. Eventyrbridge kan man si, og det blir litt som å tro på julenissen: Slik så hele spillet ut på søndag:

Syd spilte ut hjerter til østs dame mot 6NT. Spillefører går over på kløver dame og tar hjerterstikkene, fargen satt behagelig 3-3. Hos øst holdes singel spar dame og AQ i ruter foruten tre kløver. Så tas de tre siste kløverstikkene, og før den siste kløveren ser det slik ut:

N/S var et bra par som kom i premierekken i denne turneringen, men de sovnet av mot slutten av dette spillet. På kløver 10 kastet syd spar 6 og ble sittende med singel spar konge. Hadde det vært spar ess måtte han ha kastet det for ikke å bli innspilt. Så kom spar dame fra øst til syds single konge. Nå burde nord stukket over og spilt ruter. Men han hadde mistet tellingen og la liten sånn at stakkars syd fikk være inne med to kort igjen. Ruter til saksen fra syd ga øst de to siste stikkene for A-Q, tolv stikk.

Pluss 1440 ga selvsagt ren topp til Ø/V, ganske ufortjent må det være lov å si.

Jada, jeg sa jo det var et crazy spill...