Metoder og nyanser

Lag NICKELL er alltid blant favorittene uansett hvilken turnering de spiller i. I Spingold (Round of 64) møtte de et kinesisk lag. Halvveis i kampen lå NICKELL under, men som vanlig kom de sterkt utover i kampen. Til slutt gikk de videre med 26 IMPs margin.

Et spill som ga sving har interesse kun fra et meldeteknisk synspunkt. Noe avhenger nok av hvilke avtaler man har. 

  

Som du ser av stillingen i hjørnet til venstre nederst lå NICKELL under i kampen på dette tidspunktet.

Ved det andre bordet åpnet syd med 2 spar, femkorts spar pluss minst firekorts minorfarge og under åpning. Det gikk to passer før Meckstroth (øst) meldte 3 spar. Hva de har avtalt i den posisjonen vites ikke, men det kunne ut fra de videre meldingene se ut som det rett og slett var "vanlig" Michaels Cuebid, dvs. hjerter og en minor, minst 5-5. Vest gikk på mot slem med en sleminvitt, og de fant den sikre kontrakten 6 hjerter. Da syd ikke fant ruter ut fikk Meckstroth tretten stikk, +1460.

Levin (syd) passet, og etter pass fra vest også åpnet Weinstein (nord) med 3 ruter. Øst kan liksom ikke doble med singel spar og meldte inn 3 hjerter. Da syd smalt til med 5 ruter ble det riktig "tempo" på meldingsforløpet for N/S, mens Ø/V måtte ut å gjette. Vest sa 5 hjerter, og øst kunne ikke vite om det var basert i gode kort, eller om vest bare pushet da han støttet sin makker. Som du ser passet øst, og da de dermed hadde brent den opplagte slemmen var det 13 IMP i favør lag NICKELL.

Det er diverse muligheter for å bruke Michaels Cuebid, eller såkalt Leaping Michaels og det som kalles "non-leaping" Michaels over sperremeldinger. Det er melding på firetrinnet i minorfarge for å vise en sterk hånd med minst 5-5, med fem+ kort både i meldte minorfarge og den ledige majorfargen. Over 3 ruter er det jo to ledige majorfarger, og det gjør det hele mer komplisert. Over en minoråpning på tre-trinnet bør vel 4 i motpartens minorfarge (her 4 ruter) vise begge major, men hva med 4 kløver? Å bruke det som kløverfarge er neppe mest nyttig. Sterke 5-5 hender er viktigere å få vist i slike meldesituasjoner.

Slike meldinger må selvsagt være 100% avtalt, og det er også et spørsmål hvor sterke kort slike to-fargemeldinger på firetrinnet forutsetter. At det må være gode kort er åpenbart, man slår jo fast at egen side skal spille på fire- eller femtrinnet (eller høyere). 

Har du og din favorittmakker gode avtaler om hvordan gjøre det med sterke, tofargede hender over sperremeldinger?

Å bruke Leaping Michaels over 2 åpninger i majorfarge er i alle fall å anbefale. Det er et direkte hopp til 4 kløver/ruter over 2 hjerter eller 2 spar i åpning fra motparten for å vise minst fem i den fargen samt minst fem i den ledige majorfargen. Veldig beskrivende, og selvsagt må det innebære sterke kort siden man melder så høyt. Å hoppe til 4 kløver eller 4 ruter over 2 hjerter eller 2 spar med lang minorfarge, enten som sperr eller om man spiller med sterke(re) innhopp, har som regel lite for seg. Med den typen kort kan det dessuten godt være at sluttkontrakten er 3 grand, og det blir det vanskelig å komme til om man melder direkte på firetrinnet!

Men husk en ting hvis du og din makker innfører "Leaping Michaels"; det kan være en "memory-trap", og om en av dere glemmer betydningen av meldingen er det fort gjort at det blir "katastrofe". 

Det som i alle fall er typisk med det spillet jeg her fortalte er at det gikk i favør lag NICKELL, det skjer forbløffende ofte. Trolig har det med gode avtaler å gjøre, men også gode vurderinger. 

Spingold: Brogeland-Lindqvist komfortabelt videre

I Round of 64 vant Boye Brogeland og Espen Lindqvist sitt lag DIAMOND enkelt. De vant sin kamp med 110 IMP over 64 spill mot lag SMITH som var seedet som nr. 69. I neste runde møter DIAMOND lag SHEN som består av sterke spillere fra Kina.

Det ble slutt etter tirsdagens kamp for Lars Arthur Johansen, Harald Eide og Christian Bakke på lag WOLFSON som møtte ett av topp-lagene, Fleicher (nr. 2 seed). Laget med tre nordmenn tok en liten ledelse etter 16 spill, men etter det var de stort sett på etterskudd, dog med en fair sjanse før de siste seksten. Da det settet ble tapt var det over, kampen ble tapt med i 55 IMP.

For Tor Eivind Grude og Kristoffer Hegge på lag LEBOWITZ var det knalltøff motstand. De møtte GUPTA som bla. består av Zia, Fredin og andre verdensstjerner. Kampen var helt jevn, og laget med de to norske spillerne ledet med 3 IMP før de siste seksten spillene. Det settet ble tapt, og GUPTA gikk videre med 10 IMPs margin som ikke er særlig mye over 64 spill.

Det manglet noen få IMP, Kristoffer. Next time!

Totalt bra innsats av de unge norske spillerne. Brogeland-Lindqvist er jo fortsatt med og kan forsvare de norske farger. Det vil ikke være noen stor sensasjon om deres lag (DIAMOND) vil være med lenge i denne turneringen.