Unøyaktighet i forrige artikkel (re. forglemmelse)

Det som ble skrevet om "forglemmelsen" jeg kalte en av de norske spillernes pass-melding i en av kampene i Ungdoms ble ikke helt riktig, selv om poenget i meldesituasjoen er slik jeg skrev. Spillet så slik ut:

Min kommentar var: 


"Det er syds pass som hans andre melding jeg sikter til. Nords 1 hjerter var "overføring", dvs. han viste minst fire spar. Idet øst dobler kan vel neppe syd ha noe bedre å gjøre enn å redoble som viser trekorts spar."

Joda, det er riktig at syd nok bør vise sin trekorts spar, men for de som spiller med kløverføringer (1H viser sparfarge) er det ikke redobler som viser trekorts når det kommer dobling i mellom, men 1 spar. Og det burde altså helt klart syd ha meldt etter mening.

For de som ikke spiller med kløverføringer og svarer 1 spar med nords kort er det redobler fra åpeneren som viser trekorts spar hvis det dobles i mellom.