OCBL: Grude-Johansen i sluttspill

Lag GILLIS med fem nordmenn på laget hadde en mulighet for å kvalle til kvartfinalen i OCBL September Teams, men de måtte se seg slått av lag DE BOTTON i siste runde.

I samme pulje spilte lag ALGAMATED som bestod av Tor Eivind Grude-Lars Arthur Johansen, to amerikanere og to fra Tyrkia. Foruten stortapet de gikk seg på mot De BOTTON (0 VP) spilte de solid hele veien og kvallet som nr. 2 i gruppen. I skrivende stund spiller de kvartfinale mot en England-Bulgaria kombinasjon, lag HARRIS.

Her et interessant slemspill fra kvartfinalen. 

Hvilken slem ville du helst vært i?

6 spar? 6 kløver? Storeslem?

Både 7 spar og 7 kløver har sjanser. Sparkontrakt er kanskje best. Hvis kløveren sitter veldig skjevt (bak) kan jo ruteren gi mange stikk i stedet, og i så fall gi avkast for både to kløver og en hjerter. Det er hvis for eksempel ruter dame sitter tredje. Hvis ikke ruteren ordner seg til det formålet kan kløveren forsøkes etterpå. På den annen side kan det bli fælt i sparkontrakt om den fargen sitter 5-1. 

Det er nok for hardt å være i storeslem. Spørsmålet er hvilken lilleslem som er best. 

Svenske Aarne var i 6 spar uten at motparten hadde meldt noe. Det er en glimrende slem. Selv om sparen sitter 5-1 er det gode sjanser.

Kontrakten ble spilt av nord pga. av en systemvariant. Det kom hjerter konge ut fra øst til esset. Trumfen ble tatt ut i fire runder (vest hadde fire trumf), så A-K i ruter med hjerteravkast. Warne stjal så en ruter og ville fått ett stikk til i den fargen hvis damen satt tredje. I så fall ville han ikke vært avhengig av tre stikk i kløver og kunne simpelthen forsøkt kløverfinesse for overstikket. Siden ruter dame ikke falt måtte han ha tre kløverstikk, dvs. unngå to tapere. Ser du safevarianten med denne kløverkombinasjonen?

Spillefører tåler altså en taper i kløver, og i lagkamp er det veldig viktig å sikre seg kontrakten. Å ikke få tak i ett overstikk man kunne fått kan koste 1 IMP, men det er veldig mye verre om en slem eller utgang ikke vinnes hvis den kunne vært vunnet på en sikker måte med å safespille og gi avkall på ett mulig overstikk.

Problemet i kløver er at det kan sitte 4-1, og spilles kløver konge først blir det da to tapere om øst har Q-10-x-x. Denne kløverfargen er som hentet fra læreboka. Så lenge en tåler å avgi ett stikk i fargen er det en 100% løsning.

Start med kløver ess. La oss si begge følger med småkort. Da spilles liten kløver fra nord. Hvis øst ikke har flere kløver stikkes med kongen fulgt av liten mot knekten som godspiller den - kun en taper i fargen. Hvis øst følger med tier eller dame stikkes selvsagt med kongen og alt er i orden. Hvis øst derimot følger med liten kløver i fargens andre runde må det tas finesse med åtteren. Om øst faktisk har Q-10-x-x vinner åtteren stikket, og fargen er løst med kun en taper. Hvis vest kan stikke kløver 8 sitter fargen 3-2 og kongen vil i neste runde ta ut forsvarets siste kløver. Warne spilte slik, helt korrekt, men tapte ett stikk på det:

Her er det faktisk slik at i lagkamp er det god bridge å få kun tolv stikk i 6 spar for å sikre seg kontrakten selv om det er enkelt å se at det kan bli tretten stikk når en ser alle kortene!

Svensken vant likevel ett IMP da det ble spilt 6 kløver med 13 stikk ved det andre bordet. Ja, der ble det tretten stikk. Med andre ord tok ikke spillefører noen safevariant i kløver, men der hadde øst vært innpå med et svakt innhopp i hjerter som gjorde situasjonen ble litt annerledes. 

 

 

OCBL September Teams - GILLIS klatrer

I den internasjonale lagturneringen på BBO denne uken deltar endel nordmenn. Lag GILLIS består foruten Simon Gillis av Erik Sælensminde, Fredrik og Tor Helness, Geir Brekka, Espen Erichsen og Øyvind Saur. De fikk en dårlig start, men onsdag førte to fine seiere dem opp på 3.plass av de åtte lagene i puljen. For lag De BOTTON gikk det motsatt vei på onsdag, og de er nok ute av bildet med kun en kamp igjen å spille. De skal imidlertid møte GILLIS i siste kamp, og da må nok GILLIS vinne ganske klart for å bli på topp-2 som gir billett til kvartfinalen. I samme pulje spiller Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen sitt lag, og de har gjort det bra. Før siste runde ligger de på 2.plass nesten 11 VP foran lag GILLIS. 

Onsdag var "gamlefar" Tor med på GILLIS sitt lag, og han suste rett til topps på butleren. I kampen mot Slovakia ble det nesten ren overkjøring. De slovakiske spillerne gjorde en rekke svake ting i spill hvor de norske spilte støtt og godt. Her var det et motspill som klikket for slovakene:

         BLINDEMANN

 

Mot Tor Helness sin 4 hjerter spilte vest ut kløver 5 (norsk fordeling) til liten fra nord, østs knekt og syds treer. Øst tok i andre stikk for en stor kløver og registrerte at syd fulgte med kløver 4 og vest med åtteren. Med andre ord var utspillet fra tre små kløver (9-8-5).

Hva nå?

Øst har jo et potensiale i sin single spar, men skal han kunne få seg en stjeling må han skifte til spar nå, og vest må ha trumfesset så han kommer inn idet øst fortsatt har igjen en trumf. Dessuten må syd ha dobbelton spar for at det motspillet skal kunne funke. Det virker mer naturlig å skifte til ruter.

Er det noe hjelp å få fra makker her?

Vel, det er klart at i en situasjon hvor utspillerens kløverbeholding er kjent, og han har kun "uinterresante" kort i fargen, kan han forsøke å signalisere (Laviinthal). Her har utspilleren 9-8-5, det vet øst. Etter å ha spilt ut kløver 5 kan han neste gang følge med nieren, eller åtteren. Det bør ha en Lavithal-betydning, i alle fall er det en indikasjon. Dog er det kanskje litt kryptisk at vest skal kunne signalisere for sparskift hvis han har trumfesset, for vest vet jo ikke at makkeren har singelton spar. Men i prinsippet er det mulig i alle fall å forsøke å hjelpe makker i slike situasjoner, og det kan være nyttig i situasjoner hvor det er helt umulig for han som er inne å ha noen formening om hva som er riktig. 

Øst skiftet til spar, et motspill som er helt basert i håpet om at vest har trumfesset. Det ble feil:

 

Etter to runder kløver og sparskift til kongen og esset spilte Tor trumfknekten, så kløver dame fra nord. Da fikk han presset ut østs siste store kløver. Senere kunne han kaste en ruter på godspilt kløver 10. Det ble altså ti stikk og en fet +420.

Som du ser kan forsvaret ta de fire første stikkene hvis øst skifter til ruter.

Ved det andre bordet spilte Geir Brekka ut trumf mot 4 hjerter. Spillefører vant med knekten og spilte ruter med det samme. Ø/V tok raskt de fire minorstikkene og noterte en bet, GILLIS +50 Ø/V, og spillet var verd 10 IMP.