SYSTEM OG AVTALER

Makkerpar som jobber flittig med systemet sitt opplever ikke sjelden at de innfører en konvensjon de har sansen for, men så dukker den "aldri" opp. Det kan gå mange klubbkvelder, ja kanskje mange turneringer uten at den "fine" avtalen blir brukt, og av og til skjer det at når den endelig dukker opp så glemmes avtalen av en av spillerne! Andre ganger er det slik at noe man har avtalt kommer gang etter gang i samme sesjon eller kamp. I en treningskamp forleden kom en spesialavtale som dekker kort som ikke er så frekvente to ganger i samme halvrunde. 

Det er populært med kortfargevisning, for eksempel Splinter, minisplinter og kortfargeinvitter. Disse meldigene gir makkeren en god pekepinn på om det er god tilpasning, dvs. om det er noe bortkastet i kortfargen, eller om alle honnørene er virksomme i de tre fargene hvor de behøves. Konvensjonen jeg skal vise et par eksempler på i dag er kortfargevisning etter å ha overført til en minorfarge over makkerens åpning 1NT. 

Det finnes mange forskjellge variasjoner av grandsystem, men nesten alle som spiller med sterk grand bruker overføringer til major. Det er har også mye for seg å bruke overføring til minorfarge, enten for å stoppe i 3 kløver/3 ruter, eller med sterkere kort. Dette kan gjøres på forskjellig måte, for eksempel kombinert med minorstayman (2S), eller rett og slett bruke overføring også til minorfargene.

Det kan ha noe for seg å bruke 2 spar som kløver og 2 grand for å overføre til ruter. Da er det et meldetrinn mellom overføringsmeldingen og 3 i minorfargen, og grandåpneren kan for eksempel bruke det trinnet til å vise tilpasning mens direkte 3 i minorfargen benekter tilpasning til minorfargen (eller det kan gjøres motsatt).

Vest            Øst

1NT            2S (=kløver)

2NT/3K

Øst kan nå passe på 3K, eller melde 3K over 2NT for å spille der. 

 

Vest                 Øst

1NT                  2NT (= ruter)

3K/3R             

Øst kan nå passe på 3R, eller melde 3R for å spille der.

Så er spørsmålet, hva bør en melding høyere enn 3K/3R fra den som overførte til minorfargen sin vise?

Det kan spilles som naturlig, firekorts farge + lang minorfarge. Det kan godt ha noe for seg. Jeg liker at man melder Stayman med den type hender, for da kan en ny melding etter å ha overført til minorfarge brukes som kortfarge.  

Vest                  Øst

2NT                   2S

3K                     3H = singel hjerter, i første omgang for å be åpneren velge beste utgang

Å bruke det slik gjør at makkerparet kan unngå "dumme" 3NT-kontrakter hvor 5 i minor er nedlegg og 3NT er håpløst fordi grandåpneren har for lite i svarhåndens kortfarge. Svarhånden kan av og til også bruke varianten for å finne ut om slem er bra, for han får en bra beskjed fra åpneren om hvordan kortene ser ut. 

Her er de to spillene som kom i den nevnte treningskampen forleden, og i begge tilfellene fungerte dette opplegget godt.

Hvis ikke Ø/V har et opplegg for å finne ut slikt må øst gjette hva som er riktig utgang. Hvis han bare går for 3NT uten å vite hva som er riktig kan det hende det blir en nitrist utgang, av og til helt uten hjerterstopper. Det er glimrende for svahånden å fortelle hva han har og la grandåpneren få bestemme!

Her hadde vest en enkel melding (3NT) med KQ10 i hjerter, og de finner den eneste utgangen som står. Hvis vest hadde hatt dårlig hjerter kunne de funnet 5 ruter som i så fall normalt ville hatt en god sjanse (vest har i så fall lite i hjerter og flere poeng i den andre fargene). 

I noen tilfeller har svarhånden lang minorfarge og så bra kort at slem kan være mulig om det er god tilpasning. Kortfargevisningen vil avsløre hvordan det ligger an, og en unngår en dårlig slem hvis det er for mye bortkastet i svarhåndens korte farge. 

 

Hvis svarhånden hadde hatt bare en vanlig utgangshånd ville han over 4H meldt 5 ruter som sign-off. Her har han akkurat nok til at det kan være slem, og bidrar med en kontrollmelding. Da bruker syd Key-Card Blackwood og de finner en ypperlig 6 ruter. 

Hva grandåpneren skal melde over kortfargevisningen om han ikke tror 3NT er riktig kan avtales på forskjellig måte. Jeg liker å løfte kortfargen til 4 for å si at kortene er helt perfekte. Det går an å si at man skal melde for eksempel 4K over 3H i dette tilfellet for å vise gode kort (som en kontrollmelding). Det er viktig at svaren får beskjed om den god grandhånd hvis han/hun er litt sleminteressert. Man kan avtale at om åpneren sier 4 ruter over 3 hjerter slik meldingene startet her så er det en vanlig grandhånd (ikke perfekte kort) hvor åpneren tror (eller vet) det er feil å være i 3NT. 

Full uttelling for dette opplegget får du om en så ypperlig slem som dette finnes, men også om 3NT unngås i de tilfellene hvor det kanskje ikke er en eneste stopper i svarhåndens kortfarge.