VAKKER BRIDGE I MINOR ALT INVITATIONAL

I MINOR ALT på BBO har lagene spilt fire av syv kvaifiseringskamper. Lag GILLIS med tre nordmenn (Brogeland, Lindqvist og Sælensminde) leder kvaliken med nesten 10 VP. Det handler først og fremst om å bli på topp-4 for å gå videre til semifinale.

Lag Lebowitz med Bakke-Grude sliter og må få til en voldsom avslutning om det skal kunne bli viderespill.

Vi tar med et vakkert spill fra kveldskampen tirsdag hvor GILLIS møtte det amerikanske laget POTTER.

Det er omtrent verdier for slem siden Ø/V har en god trumftilpasning i kløver og fin fordeling. Men siden ruteren er fordelt med esset tredje mot tieren femte er det ingen veldig god slem, men den har sjanser. Hvis østs hjerter konge hadde vært en ruterhonnør ville det vært betydelig bedre. En sjanse er sparfinessen. Sitter spar dame hos nord kan en ruter kastes fra vests hånd i tredje runde spar.

Mot Boye (vest) sin 6 kløver kom hjerter ut til kongen.

Trumffargen er som hentet ut av læreboka. Hvis Ø/V også hadde hatt kløver 10 ville en honnør fra vests hånd vært riktig spill for å få med seg knekten fjerde på hvilken som helst side. Her er kløverhonnør fra vest feil spilt.

Siden tieren mangler kan ikke spillefører løse fargen uten taper uansett om nord har fire kløver (J-10 fjerde der er sikkert stopper), men med alle de fire uteværende trumfene hos syd går det bra om det startes med damen først! Sitsen (4-0) oppdages i så fall idet damen spilles og det kan tas en markert dobbelfinesse over syds beholdning om han altså faktisk har fire kløver. Om det sitter 3-1 eller 2-2 i fargen spiller det ingen rolle hvilken honnør det startes med. Slik satt det:

Boye spilte i andre stikk ruter til esset. Det var nok for å forberede et eventuelt innspill hvis det sitter snillere, for eksempel 2-2 i trumf. Da kan majorfargene elimineres, og N/S kan settes inn i ruter mens det fortsatt er trumf på begge sider. Hvis det sitter som her i ruter kan ikke motparten få tatt to ruterstikk, og det kunne blitt en slik innspill-situasjon hvis det var mulig å ha trumf igjen på begge hender. Hvis ruteren er "frosset" (blokkert) får de ikke tatt to ruterstikk, og den som kommer inn i ruter må spille til dobbeltrenons som gir stjeling med ruteravkast fra vest. Siden trumfen satt skjevt går ikke dette, men å ta ruter ess tidlig var nok for at en motspiller med kongen dobbel ikke så tidlig skulle se at han måtte å avblokkere ved å legge kongen under esset slik at makkeren kan få tak i de to ruterstikkene hvis den fargen spilles.

Etter ruter ess ble vests lille hjerter trumfet med kløver 8 (viktig for å gjøre det komfortabelt med hensyn til overgang til vest senere), så trumfdamen for å få med seg mest mulig i trumf, også 4-0 med alle fire hos syd. Og slik satt det altså.

Kløver 9 ble spilt fra øst, og det spiller ingen rolle om syd legger i en stor eller ikke. Han dekket med tieren, vest stakk over, og spar til esset ble fulgt av kløver til syveren (det var derfor det var viktig å trumfe den lille hjerteren med kløver 8, ikke med østs minste trumf). Etter å ha tatt ut syd fjerde trumf så det slik ut:

Nå er absolutt sparfinessen en mulighet å satse på, men som du ser blir det feil. Boye leste nok rutersitsen her og antok at N/S trolig ikke kunne få tatt de to ruterstikkene hvis han spilte ruter. Derfor spilte han ruter 8. Nord kan ikke stikke opp, for da faller jo damen og tieren blir godspilt. Nord la ruter 9, liten fra øst og syd fikk for ruter dame. Han kunne fri seg med hjerter til vests ess. Så kom den siste trumfen med disse kortene igjen:

Kløver 6 ble spilt. Boye visste at nord satt med den største ruteren, og derfor var han show-up skviset! Dvs. at hvis nord hadde hatt spar dame ville han vært nødt til kaste seg ned på singel dame slik at det kortet kommer på med to kort igjen. Nord kastet spar og det var klart at han kun hadde igjen kun en spar idet spar ble spilt mot K-J. Siden det ikke var damen som kom på var det ikke lenger noen variant å ta sparfinessen med knekten, nord kunne jo ikke ha damen lenger. Spar konge ble derfor spilt, og siden damen kom på var det en særdeles fet +1370 til notering. Ved det andre bordet rotet spillefører seg helt bort i 5 kløver og gikk to bet! Spillet ga hele 17 IMP til lag GILLIS i kampen de vant med 16 IMP