Et innlegg fra bloggen GeOs blogg GeOs blogg

OCBL September Teams - GILLIS klatrer

I den internasjonale lagturneringen på BBO denne uken deltar endel nordmenn. Lag GILLIS består foruten Simon Gillis av Erik Sælensminde, Fredrik og Tor Helness, Geir Brekka, Espen Erichsen og Øyvind Saur. De fikk en dårlig start, men onsdag førte to fine seiere dem opp på 3.plass av de åtte lagene i puljen. For lag De BOTTON gikk det motsatt vei på onsdag, og de er nok ute av bildet med kun en kamp igjen å spille. De skal imidlertid møte GILLIS i siste kamp, og da må nok GILLIS vinne ganske klart for å bli på topp-2 som gir billett til kvartfinalen. I samme pulje spiller Tor Eivind Grude og Lars Arthur Johansen sitt lag, og de har gjort det bra. Før siste runde ligger de på 2.plass nesten 11 VP foran lag GILLIS. 

Onsdag var "gamlefar" Tor med på GILLIS sitt lag, og han suste rett til topps på butleren. I kampen mot Slovakia ble det nesten ren overkjøring. De slovakiske spillerne gjorde en rekke svake ting i spill hvor de norske spilte støtt og godt. Her var det et motspill som klikket for slovakene:

         BLINDEMANN

 

Mot Tor Helness sin 4 hjerter spilte vest ut kløver 5 (norsk fordeling) til liten fra nord, østs knekt og syds treer. Øst tok i andre stikk for en stor kløver og registrerte at syd fulgte med kløver 4 og vest med åtteren. Med andre ord var utspillet fra tre små kløver (9-8-5).

Hva nå?

Øst har jo et potensiale i sin single spar, men skal han kunne få seg en stjeling må han skifte til spar nå, og vest må ha trumfesset så han kommer inn idet øst fortsatt har igjen en trumf. Dessuten må syd ha dobbelton spar for at det motspillet skal kunne funke. Det virker mer naturlig å skifte til ruter.

Er det noe hjelp å få fra makker her?

Vel, det er klart at i en situasjon hvor utspillerens kløverbeholding er kjent, og han har kun "uinterresante" kort i fargen, kan han forsøke å signalisere (Laviinthal). Her har utspilleren 9-8-5, det vet øst. Etter å ha spilt ut kløver 5 kan han neste gang følge med nieren, eller åtteren. Det bør ha en Lavithal-betydning, i alle fall er det en indikasjon. Dog er det kanskje litt kryptisk at vest skal kunne signalisere for sparskift hvis han har trumfesset, for vest vet jo ikke at makkeren har singelton spar. Men i prinsippet er det mulig i alle fall å forsøke å hjelpe makker i slike situasjoner, og det kan være nyttig i situasjoner hvor det er helt umulig for han som er inne å ha noen formening om hva som er riktig. 

Øst skiftet til spar, et motspill som er helt basert i håpet om at vest har trumfesset. Det ble feil:

 

Etter to runder kløver og sparskift til kongen og esset spilte Tor trumfknekten, så kløver dame fra nord. Da fikk han presset ut østs siste store kløver. Senere kunne han kaste en ruter på godspilt kløver 10. Det ble altså ti stikk og en fet +420.

Som du ser kan forsvaret ta de fire første stikkene hvis øst skifter til ruter.

Ved det andre bordet spilte Geir Brekka ut trumf mot 4 hjerter. Spillefører vant med knekten og spilte ruter med det samme. Ø/V tok raskt de fire minorstikkene og noterte en bet, GILLIS +50 Ø/V, og spillet var verd 10 IMP. 

 

 

 

Kommentarer

Logg inn for å skrive kommentarer.