UVENTET STIKK

Dagens spill er fra en BBO-kamp mellom Australia og New Zealand denne uken.

Jeg har tidligere skrytt av Matt Brown fra New Zealand, et usedvanlig talent. Han har til tross at han fortsatt er bare 24 år allerede spilt i tre VM i åpen klasse og gjort det bra. Av enkelte her Down Under kalles han Ginger Helgemo, ikke uten grunn.


Matt Brown (24), "Ginger Helgemo" ser ofte de uventede løsningene

I det spillet vi skal se på fikk Matt til en ganske usedvanlig sluttsposisjon.

Ved det andre bordet kom Australias Ø/V i 6 ruter etter at nord hadde åpnet med 5 kløver som satte enda større press på Ø/V enn Peter Gills 4 kløver. Det ser ut som om det er to bet i 6 ruter, og blir nok det med hjerter ut. Men det ble kun en bet da spillefører fikk til et lignende sluttspill som Matt gjorde i 5 ruter.

New Zealand sitt Ø/V par var vel nære på å melde slem de også, men idet vest hadde avgitt en sleminvitt (5 kløver) ga han klokelig opp da makkeren sa 5 ruter.

Det blir bet i 5 ruter med hjerter ut, absolutt et mulig utspill å finne. Syd kan likevel neppe klandres for å spille ut sin singelton i fargen makker hadde sperremeldt.

Matt stakk kløverutspillet med esset og tok for trumfesset før han trumfet en kløver på hånden (øst). Så en runde trumf til, og da fikk han en god nyhet, trumfen satt 2-2. Det fikk betydning i den lekre sluttsposisjonen.

Hvis det spilles på eliminasjon og innspill er det som regel slik at man prøver å bli kvitt alt som er av kort i sidefargene, for eksempel ved å trumfe småkort. Slik er det ikke her, og som du snart skal få se er det faktisk nødvendig å gjemme vests tredje kløver til senere. Dette var blitt situasjonen:

Spar ess ble spilt fulgt av spar dame. Syd stakk med kongen og skiftet til hjerter. Det ser unektelig ut som det vil bli to hjertertapere i tillegg til sparstikket syd allerede har fått, men det er en illusjon hvis spillefører kan sin innspillteori. Hjerter ess vant stikk, så ble den tredje sparen innkassert, og da så det slik ut:

Nå spilte Matt kløver 7 og lot elegant nord vinne stikket mens en hjerter forsvant fra øst. Nord fikk altså et nokså uventet kløverstikk han på ingen måte ikke behøvde å få, men han ville nok heller unngått å få det stikket. For nå måtte han fortsette med kløver til dobbeltrenons, og da forsvant østs siste hjerter mens vest fikk stjele - elleve stikk.

Å gi bort det kløverstikket var helt nødvendig for å vinne kontrakten. Matt vant altså utgangskontrakten ved å tape ett stikk i spar og ett i kløver (!), men det ble ingen hjertertapere!