HVEM VET?

I noen meldingsforløp er det nokså tilfeldig hva som er riktig avgjørelse. Valget mellom to meldinger kan være omtrent som mynt eller krone. Hvem vet hva som er ritkig?

Svar: Ingen.

Det handler imidlertid om å gjøre det som man tror oftere blir riktig i det lange løp med den typen kort, så får det heller være at det ble galt i et enkelt spill. En typisk situasjon er når man har åtte korts tilpasning i en majorfarge og ellers to balanserte hender.

Her er et sånt spill fra en lagkamp mellom Kina og et australsk lag på søndag.

SYD

Syd ved begge bord åpnet med 1NT (15-17). Makkeren overførte til 2 hjerter og foreslo 3NT. Du vet dere har åttekorts tilpasning i hjerter, men er det riktig å ta ut i 4 hjerter, eller sier du pass på 3NT?

Ingen kan vite med sikkerhet hva som er riktig. Jeg tror imidlertid det oftere er riktig å passe med denne flate hånden. Det behøver selvsagt ikke være best i 3NT. Makker har imidlertid bare foreslått 3NT, og han kan godt ha en dårlig dobbelton i spar eller kløver, eller tre små i en av de fargene. Men er 4 hjerter noe særlig bedre da? Det er ikke sikkert nord har 5-3-3-2 fordeling en gang. Likevel, sjansen for at 3NT er minst like bra som 4 hjerter må være ganske stor, og det kan godt være at det er soleklart bedre i 3NT også, for eksempel om det er fire topptapere, men likevel ni stikk i grand.

De to NZ-landerne Mill-Coutts (begge er bosatt i Australia) havnet i 4 hjerter. Nå som du ser alle kortene, hvilken kontrakt vil du ønske å være i med dette?

Igjen: Hvem vet? Men det må nok være større sjanse i 3NT.

Hvis spar dame er en stopper er det sjanser i begge kontraktene. Men hvis sparen sitter 5-2 går 3NT fort bet om det kommer spar ut. På den annen side, hvis Ø/V har hver sin topphonnør i spar står ikke noen av de to mulige utgangene, men utgang må jo meldes med 25HP til sammen.

Ved det andre bordet prøvde Kina sitt N/S-par 3NT, og det var vinnende utgang i dette tilfellet:

Mot 3NT kom spar ut, og da det satt heldig var spar dame en stopper. Ikke bare det, sparfargen satt 4-3, så selv om de fortsatte med spar kunne de ikke få tatt mer enn tre sparstikk totalt, og for kløver ess. Spillefører fikk 1+5+1+2=9 stikk, +400.

I 4 hjerter var det håpløst selv om spar dame ga stikk og forssvaret ikke kunne få sparstjeling i fargens tredje runde. Ø/V måtte få for kløver ess, og da var eneste sjansen for ti stikk at ruterfinessen gikk bra. Da den røk ble det en bet, og spillet ga 10 IMP til Kina som tok ledelsen i kampen og ledet ganske lart til det gjenstod tre spill. En fin sluttspurt av australerne gjorde at de likevel vant kampen med 5 IMP.

Personlig så holder jeg med kinserne i det spillet. Å satse på 3NT med slikt er ganske ofte det beste. Men for all del, hvem vet...

INGEN GRUNN TIL PANIKK

I ALT INVITATIONAL MIX på BBO vant lag PEPSI finalen mot Lag MELTZER. Vinnerlaget PEPSI var preget av østeuropeere, mens MELTZER bestod av amerikanske og franske spillere.

ALT-turneringene har blitt populære både blant både spillerne og tilskuere. En ny ALT-turnering starter allerede kommende uke.

I finalen kom et spill som ble fortalt i bulletinen av Marc Cantor. Han brukte overskriften «Don’t Panic».

Det er ikke uvanlig at hvis det sitter veldig skjevt får mange spillere panikk. De beste tar det mer med fatning og innser at det blir ofte nesten enklere å vite hvordan det må spilles hvis en for eksempel vet om en fryktelig skjev trumfsits. Da er det mest om å gjøre å stille noen forutsetninger om hvordan resten må sitte for at det skal kunne gå bra.

Pepsi (Jacel Pszcola, opprinnelig fra Polen, men bosatt i (USA) var i 4 spar som nord. Øst spilte ut makkerens farge, hjerter. Vest stakk med damen og fortsatte med kongen som nord trumfet. Det så ut som et uinteressant spill i ett sekund, eller to, men trumf til esset i tredje stikk avslørte at trumfen satt 5-0. Nord var allerede blitt kortet en gang og øst hadde nå en trumf mer enn spillefører. Det var ingen grunn til panikk for det!

Det er bra nivå i disse ALT-turneringene, og 4 spar ble vunnet ved begge bordene. Her er hvordan Pepsi spilte:

Etter en runde trumf fortsatte han med ruter ess og ruter til damen. Øst fulgte begge gangene. Nå var resten barnemat for lagkapteinen på vinnerlaget. Han spilte spar til finesse med nieren fulgt av ruter konge som øst måtte trumfe, og dette var blitt situasjonen:

Øst trumfet altså i tredje ruterrunde og spilte mer hjerter. Det stikket lot Pepsi vest vinne idet han selv kastet kløvertaperen sin. Kløverskift fra vest ble vunnet av nord før han spilte spar til kongen, kløver til nord og tok ut østs siste trumf.

Vest burde kanskje fortsatt med en fjerde runde hjerter idet han ble forært hjerterstikket i fargens tredje runde. Det går bra likevel. Da setter nord i trumftieren, og øst blir fanget samme hva hun gjør. Hvis hun legger i trumfknekten stjeles over med syds konge, så kløver til hånden og østs siste trumf tas ut med damen før en kløverhonnør og ruter 8 vinner de to siste stikkene. Hvis øst ikke stjeler i fjerde hjerterrunde, men heller forsøker effekten av å kaste en kløver vinner spar 10 stikket mens ruter 7 forsvinner fra syd. Avslutningen blir da A-K i kløver før de to siste store trumfene blir brukt til kryss-stjeling mens øst må trumfe under!