SVINGSPILL

NEW TRICKS CLUB GAME - you tube videoer med kommentering

Dette er en interessant ny bridge-greie online, hvor åtte internasjonale spillere blir filmet idet de spiller Board-A-Match, turneringsformen hvor hvert enkelt spill blir avgjort med 2-0 eller 1-1. Spillet vinnes uansett hvor liten margin det er. Det er morsomme videoer å se på (You Tube), og de blir kommentert av kvalifiserte spillere. Som regel er en av dem engelskmannen David Burn. Spillerne forteller også til tilskuerne hva de tenker før de melder og spiller.

I episode 4 ble det drama i første spill:

Zia sitter ikke hele tiden rolig og ser på når han spiller bridge! Her doblet han (øst) altså 3 grand!

Hva betyr en slik dobling for deg og din makker hvis ingen av dere har meldt?

For mange er en slik dobling utspillsdirigerende.  Men hvilken farge ber han da om i utspillet?

Noen sier med doblingen "spill ut din korteste majorfarge", andre sier "spill ut spar", og det er kanskje noen som også har regelen at dobler ber om hjerter ut.

Robson (nord) trodde doblingen ba om spar ut, og han mente redoblingen spilte ballen tilbake til Stamatov så han kunne avjøre om de skulle spille der, eller feige ut i en kontrakt på firetrinnet. Robsons resonnement var at grandåpneren kunne plukke ut i en annen kontrakt hvis han ikke stoppet spar.

Stamatov tenkte imidlertid ikke lenge før han passet, og Gold (vest) spilte ut spar knekt. Øst la liten, og Stamatov lasjerte. Neste spar gikk til esset fulgt av nok en spar til syds konge. Nå fulgte kløver ess og kløver til tieren, så liten ruter fra nord til åtteren og vests dame.

Spillefører har åtte sikre stikk, og han vinner den redoblede kontrakten om han får tak i tre ruterstikk. Inne på ruter dame skiftet vest til en liten hjerter, og spillefører føk opp med esset. Så tok han to store kløver til. Da viste det seg at øst hadde tre kløver fra start. Sammen med sekskorts spar begynner østs hånd å bli ganske tegnet. Stamatov hadde nok allerede plassert øst med hjerter konge, og idet Zia så fulgte med liten på ruter konge måtte fordelingen hans være 6-2-2-3! Det tok ikke lang tid før spillefører etter å ha innkassert ruter konge spilte ruter til tieren, og slik satt det:

Dermed ble det ni stikk (1+1+3+4=9), vunnet utgang redoblet i faresonen! Kjenner du scoren for 3 grand redoblet med ni stikk? Det er ett tonn, +1000!

Ved det andre bordet doblet også øst 3 grand! Men der plukket N/S ut i 4 kløver og tapte spillet uansett hvor mange stikk de fikk i sin kontrakt, 2-0 til Stamatov-Gold og Ø/V-paret ved det andre bordet som satt i mot kontrakten 4 kløver.

Det hører med til historien at N/S-paret som feiget ut i 4 kløver idet 3 grand ble doblet fikk tak i ett ekstra stikk i motspill i en delkontrakt i neste spill, og dermed var det faktisk uavgjort 2-2 etter to spill! I vanlig lagkamp (IMP) ville utslaget i det spillet vi her så på vært mye mer avgjørende enn i den intensen turneringformen Board-A-Match hvor hvert eneste spill teller like mye.