Michaels, innmelding, eller pass?

Idag skal du få se et sprekt spill fra en lagkamp på BBO søndag. Men først litt om et meldeproblem Jan Emil Græsli presenterte på Facebook forleden. Innlegget hans fikk et stort antall kommentarer, og oppfatningene om hva som er riktig melding varierte.

Du sitter i ugunstig sone med dette:

Motstanderen til høyre for deg åpner med 1 hjerter. Hva melder du?

Det er fire muligheter:

Pass

1 spar

Dobler

2 hjerter (Michaels Cuebid, minst 5-5)

Ikke veldig mange mente dette er nok til Michaels i ugunstig sone. Det er klart at om makker ikke har noen som helst tilpasning blir Michaels 2 hjerter fort veldig feil om det spilles mot kompetente motstandere som klarer å straffe deg. På den annen side er det veldig gunstig å få sagt fra om to farger med minst fem kort med det samme. Hver gang vi har tilpasning blir det bra, og selv om det ikke er mange HP til sammen kan det som kjent bli veldig mange stikk når du har slike hender og god tilpasning.

Å si 1 spar er et litt tryggere alternativ. Noen argumenterer mot 1 spar med det vanlige: "Vil ikke ha utspill i spar (fra kongen dobbel)". Det er et alt for ofte brukt argument. For det første må makker ha en sparbeholdning for sparutspill som er dårlig, for det andre er det langt i fra sikkert makker får utspillet. I dette tilfellet er det ganske sannsynlig at makker ikke får utspillet da med renons i hjerter hos deg ligger det an til at motparten kommer i hjerterkontrakt. 

En god del spillere passer. De sover godt, sier de. Javel, men de går også glipp av noen gode spill med den litt passive holdningen i denne situasjonen. Pass byr meg litt i mot når jeg kan få meldt på et lavt meldetrinn med slike kort og vi kan ha en formidable tilpasning. Jeg ville nok lekt med tanken om å klinke til med 2 hjerter - Michaels - men antagelig falt ned på innmeldingen 1 spar. 

Dobler blir heller ikke min stil med femkorts major og kun 8 HP. Noen til vanlig fornuftige spillere argumentere dog for dobler. Min erfaring er at å doble opplysende med tofargede hender (to lange farger) sjelden løser noen problemer. Fordelen med dobler er at om makker har verken spar- eller kløvertilpasning har han kanskje en grei ruterfarge (hvis han ikke har alt for mange hjerter) og vi kan ofte redde oss inn i en ruterkontrakt. Men å doble med så lite HP kan godt bli feil om makker har gode kort og insisterer på grandkontrakt (for eksempel 3 grand) idet han forventer flere poeng hos dobleren. 

Å bevise hva som er best i det lange løp er ikke enkelt, eller det er vel heller bortimot umulig. Resultatet på et enkelt spill beviser ingenting. Av nysgjerrighet ga jeg meldeproblemet til fem internasjonale toppspillere fra forskjellige steder i verden. Svarene var faktisk mer entydige enn jeg trodde:

Fire meldte inn 1 spar. Alle nevnte Michaels-alternativet, men de var nokså enige om at det var ganske risikabelt. To av dem sa imidlertid de flippet mellom 1 spar og 2 hjerter -  Michaels. En av dem sa han kanskje i praksis ville brukt Michaels, men det ville muligens ha blitt påvirket av hvem han spilte mot.

En meldte pass. Han sa alternativet var 1 spar.

En av dem nevnte dobler, men slo det fra seg med argumentet om for få honnørpoeng, og faremomentet at makker ville meldte for høyt uten tilpasning i tro på mer honnørstyrke hos dobleren.

Så til spillet fra søndagens kamp mellom et lag fra Australia og Japans landslag. 

ØST

Ø/V er i ugunstig sone. Nord er giver og åpner med 1 spar.

Hva ville du meldt nå?

Situasjonen er også her at man har fått utleverte en bra tofarget hånd og er i ugunstig sone. Her åpner motstanderen til høyre med 1 spar. Forskjellen fra meldeproblemet vi nettopp så på er at å melde inn majorfargen vil i dette tilfellet bli på to-trinnet. Innmleding på trinnet med K-Q tynt femte og ikke så sterke kort i form av honnørstyrke er ikke å anbefale. Denne håndens styrke er fordelingen og at det er to mulige trumffarger. Har vi god tilpasning i en av dem kan det være mange stikk! Så innmelding i en av fargene er ikke særlig fleksibelt. Å melde inn 2 kløver synes jeg er et dårlig alternativ siden det veldig fort fører til at en eventuell hjertertilpasning forsvinner.

Michaels Cuebid beskriver hånden bra. Vi får meldt fra om to farger med det samme, med en melding. Det er jo gunstig! Det er dog klart at det kan bli kostbart om det ikke finnes tilpasning. Dette handler litt om å være optmistisk, eller ikke. 

Det er et poeng at det kan være litt tryggere å melde Michaels over motpartens 1 hjerter (2 hjerter som spar + en minor) fordi vi ofte kan buklande på to-trinnet i spar hvis vi er litt ute å kjøre. Michaels 2 spar (hjerter og en minor) over 1 spar gjør at vi må spille på tre-trinnet også hvis vi må spille i majorfargen vår kanskje med en nokså dårlig tilpasning.

I denne kampen spilte kun landslagsspillere. Ikke den absolutte verdenseliten, kanskje, men spillere som har mange opptredener i VM med brukbare resultater. Ved begge bord meldte øst inn 2 spar, Michaels Cuebid. Her er hva som videre skjedde der Australia satt Ø/V:

Liam Milne (vest) meldte 4 hjerter over syds 3 kløver som viste ruterfarge. Syd doblet 4 hjerter som ble kontrakten, og nord spilte ut en stor spar. Motspillet var nok ikke så skarpt her, og de kunne vel gjort det litt verre for spillefører enn de gjorde da nord skiftet til ruter som syd vant før han tok for kløver ess. Nå fikk Milne stjålet god kløverfargen, og han tapte kun de tre første stikkene. Ti stikk og en knallfet +790 til bokføring.

Det det andre bordet gikk det slik:

Her viste syd ruterfarge med 3 ruter, naturlig og krav. Vest sa naturligvis (?) 4 hjerter der også. Peter Gill (nord) har vært ute en vinterdag før og sett mange slik spill. Idet motparten har vist kanonfordeling (øst) og de melder utgang i ugunstig er det ofte et sånt spill hvor det er enormt med stikk i begge retninger. Gill foreslo derfor 5 ruter. Hvorfor vest doblet den kontrakten vites ikke, men muligens antok han at makkeren var sterkere i ugunstig sone. Og han hadde tross alt singelton kløver, så om makkeren satt med esset der og kanskje et inntak kunne det kanskje bli noen stjelinger og et par doblede?

Hvis forsvaret tar de to hjerterstikkene må spillefører for å vinne 5 ruter ta sparfinesse siden damen sitter femte i mot. Vest spilte imidlertid ganske naturlig ut sin single kløver og spillefører fikk det enkelt. Sartaj Hans vant med esset og tok tre runder trumf. Siden forsvaret ikke hadde noen stikk kunne han nå simpelthen spille A-K i spar fulgt av knekten som han kastet en hjerter på. De kunne deretter ta ett stikk i hjerter, men den godspilte spar 10 ga avkast for kløvertaperen. Elleve stikk, +550. Dermed vant altså Australia utgang i begge retninger, og det var verd 16 IMP.