Dagens spilleprøve, fredag 1.5.

Har du hatt følelsen av å være kortblind?

Det skjer som oftest hvis man er for fokusert på et problem i spillet og derfor overser noe annet som egentlig er mer eller mindre opplagt. Dagens spill bør ikke være så vanskelig, men det var en god spiller som «tryna» da det forekom i en parturnering.

Sorry, der var jeg litt kortblind, gitt...

I spill og motspill kan det være like mye fin bridge i delkontrakter som i utganger og slemmer. I lagkamp betyr småspillene mindre, men det er ganske typisk at de beste lagene vinner massevis av IMP på delkontrakts-nivået. Vunnet delkontrakt i stedet for en bet gir ofte 5-6 IMP, og selv om større svingspill forekommer kan delkontraktene bidra til at de som faktisk spiller kontrakten best, og er mest nøyaktige i motspill får overtaket i kampen. I parturnering betyr småspillene enda mer. Da deles jo like mange matchpoeng ut i alle spill, og ett overstikk i din lille 2-ruterkontakt kan gi 100% score mens en standard slem kan kanskje gi bare ca. middels fordi omtrent alle har meldt og vunnet den!

Et godt tips er å ta småspillene på alvor!

Her er en delkontrakt fra en parturnering, og det handlet kun om å ikke bli «kortblind» i det kritiske øyeblikket.

Syd åpnet med 3 kløver, kanskje ikke flertallet sitt valg med så tynn farge. Makkeren hadde bra kort, men besinnet seg og det gikk pass rundt. Vest spilte ut spar 2 (norsk fordeling). Øst stakk med spar ess, og da han så kongen komme på fra syd skiftet han til trumfesset og en til. Vest vant andre runde trumf med damen og tok også for kongen. I det stikket la øst ruter 7, ulike kort som styrke. Det er kanten, forsvaret har allerede tatt fire stikk og resten må tas av spillefører hvis det skal kunne noteres +110. Vest skiftet til ruter 6, din tur.

Det kan se ut som om ruter konge sitter bak, men er det sikkert? Øst la styrke ruter, men kan du stole på det? Nei, motparten sitter ikke der og hjelper spillefører. Om vest har ruter konge ser jo begge motspillerne at den sitter i saks, og da er det godt motspill om de greier å forvirre spillefører. Omtrent slik tenkte nok vår (anti)helt på syds plass, og han ville ikke la seg lure. Så han tok ruterfinessen som røk, en bet.

Du har kanskje sett hva spillefører «glemte», eller hva han ikke så fordi han var midlertidig kortblind. Hvis du har sett løsningen er det bra, men det nok litt er lettere å se slike løsninger når man får problemet presentert sånn som dette enn når man sitter ved bordet.

Etter spar ess, tre runder kløver og ruterskift ser det ut som en blokkering av hjerterstikkene, men det er en illusjon. Det er bare å stikke opp med ruter ess og ta for spar dame med avkast av hjerter ess. Deretter har du fortsatt spar knekt og konge-dame i hjerter som gir avkast for tre ruter hos syd.

Å oppdage hvordan unngå en blokkering av stikk kan av og til være vanskeligere når det handler om å kaste et ess.

Å gå den nitriste og unødvendige beita i 3 kløver(+50 til Ø/V) ga kun 18% score til N/S. En god del Ø/V-par gikk en eller to bet i udoblede sparkontrakter på to- eller tre-trinnet så N/S noterte ved de bordene +50 eller +100. Hvis syd ikke «sovner av» i det kritiske øyeblikket i sin 3 kløverkontakt, og noterer en søt +110 gir det nesten 90% til N/S!

Ruterutspill beter 3 kløver, men vest kan selvsagt ikke vite hvilken av fargene han har tre småkort i som er best å spille ut.