Stenberg 2NT

Bruker du og makker "Stenberg" 2NT, eller Jacoby som det kalles i utlandet?

De fleste gjør det, og det er en god konvensjon å ha en krav-til-utgang melding som direkte svar på 1 i major. Da kan man ofte i fred og ro få undersøkt en hel del og fastslå om det er sannsynlig med slem, kanskje storeslem. Det er imidlertid veldig mange versjoner av konvensjonen, og hvilken struktur man har for de videre meldingene er viktig å avklare. 

Vi skal ta med et stort svingspill fra Realbridge Lag 2022, en turnering med veldig mange deltakende lag. Den foregår på tre nivåer. Mer om dette og link til kampene som blir spilt finner du her. 

Tilbake til Stenberg 2NT. Det er som nevnt mange måter å gjøre de videre meldinger på etter at det har startet 1 MAJOR -2NT. Noen har en melding (typisk 3 kløver) for å vise minimum så kan svarmelderen ta kapteinsbindet og spørre mer, for eksempel om åpneren har kortfarge. Det gjør svareren kun hvis slem fortsatt kan stå mot minimums åpning, hvis ikke melder han simpelthen 4 i majorfargen for ikke å fortelle noe mer om kortene til motparten. Hvis åpneren har ekstra verdier viser han det direkte. Og svarhånden kan uansett hva åpnerens melding viser i stedet for å ta kapteinsbindet vise mer om sine egne kort hvis han ikke er så sterk at han kan finne ut nok selv, men slem kan kanskje stå om kortene sitter bra sammen.

Det er viktig å bruke denne og lignende konvensjoner fullt ut bare om det er muligheter, ikke spørre og grave når informasjonen kn er til nytte for motparten. Ingen grunn til å vise hva du eller makker har hvis du allerede vet hva sluttkontrakten er. Da er det ingen grunn til helt unødvendig å sladre i kortene 

I dette spillet fra en kamp i Realbridge Lag 13.februar var konvensjonen nyttig, men spillet viser også at man må tenke seg godt om selv om det er veldig bra informasjon man får.

Dette er svarhånden (nord):

Makker har åpnet med 1 hjerter og du har svart 2NT - Stenberg. Litt senere har du fått mer informasjon. La oss si at du har fått vite at makker er renons i kløver. Dessuten får du - via Key Card Blackwood og deretter konge spørsmål vite at makker har trumfesset og ruter konge. Hva melder du?

Ruter konge er jo et viktig kort, det gjør at du har fem enkle ruterstikk. Og vi har ingen kløvertapere siden åpneren er renons. Ved ett bord i en lagkamp meldte nord 7 hjerter. Men da tror jeg han hadde glemt noe (med forbehold om at det er noe i makkerparets meldinger som betyr noe annet enn det jeg gjetter på).

Ruter konge, renons i kløver og trumfesset er ikke nok til at det blir tretten stikk i hjeterkontrakt her. Man blir ikke kvitt nok spar hos syd på ruteren! 

Om åpneren hadde hatt syvkorts hjerter ville det vært storeslem. Samme hvilken fordeling han da har i ruter/spar blir det nok stikk (nok sparavkast).

Ved det andre bordet i lagkampen på RealBridge stoppet N/S i 6 hjerter. Siden dette var i faresonen kostet spillet hele 17 IMP.

Et snodig poeng er at det er storeslem her, men ikke i hjerterkontakt med ti trumf til sammen. Men 7 ruter står!

I ruterkontrakt blir det greit, kløver kan trumfes hos syd, den korte trumfehånden, og hjerterfargen gir to avkast hos hovedhånden i den usannsynlige ruterkontrakten.

Jeg vil generelt ikke anbefale å lete etter slike superkontrakter, typisk med færre trumf enn i en annen farge, og kanskje i minorfarge fremfor majorfarge. Men med den informasjonen nord har her - makker har 5-6 hjerter med esset, renons i kløver, og ruter konge (som regel dobbel, tredje eller fjerde)-  så er det kanskje mulig å se for seg de to hendene mot hverandre? I så fall, med det bildet i hodet, er det kanskje mulig å komme på at 7 ruter må være enhelt fantastisk kontrakt?

Du kan jo se litt på hvordan ville du og din faste makker ville meldt. Og hva ville svarhånden ha fått informasjon om før den siste avgjørelsen, 6 hjerter/7hjerter tas.

 

 

Gull på Gullkysten

Etter to uker med store festivaler her "Down Under" blir det de nærmeste ukene mer norsk stoff her i bloggen. Men jeg runder av Down-Under turneringene med litt fra finalekampen i Gold Coast Teams i Australia.

Det ble en nordmann på toppen av pallen da Gold Coast Congress ble avsluttet lørdag. Undertegnedes lag vant en litt rotete finale, og på laget mitt spilte tre eks-New Zealandere, Nick Jacob, Liam Milne og James Coutts (de har flyttet til Australia) og to australiere, Tony Nunn og Paul Dalley.

Selv har jeg vært med på minst fem finaletap i denne turneringen, og to av dem med norske makkere (Jon Sveindal og Terje Lie). Kun en gang tidligere siden jeg havnet i New Zealand i 2008 har det blitt seier i dette australske mesterskapet. Så seieren på lørdag smakte veldig godt.

Jeg kaller finalen rotete fordi den var preget av store feil fra begge lag. Selv var jeg nesten svimmelt sliten de to siste dagene, ikke så rart kanskje siden det pågikk i åtte dager med spilling fra morgen til kveld. Og rett før denne festivalen var det NZ-Congress i syv dager. Men sliten tror jeg flere andre var og...

I det andre av fire sett likte jeg dette spillet godt:

Motparten spilte en nesten hensynsløs aggressiv stil, langt over det som er vinnende i det lange løp etter min mening. Men det kan være vanskelig å spille mot den typen bridge og.

Det merkelige er at åpningsstilen - intervallet fra de beste kortene de kan ha og de dårligste - er så vill at det av og til gjør makkerparet som sådan litt passivt når det er snakk om å sperrre som svarer og åpneren har brukbare kort for sin åpningsmelding. Da tør de ikke tråkke til, og ender opp med å slippe inn motparten når de kunne fulgt opp åpningsstilen med en kilevink i tillegg til åpningen. Det var flere eksempler på dette. I  dette spillet åpnet vest med en slags "Ekrens 2 hjerter" som viste begge major og maks 8 poeng. Her har jo vest en fin hånd for åpningen i sonen, men siden de gjør det så ofte med nesten ingenting (og kanskje 4-4 i fargene) selv i faresonen turde ikke øst å hoppe til 3 spar som virker opplagt. Han sa kun 2 spar. Makker Nick Jacob på syds plass doblet opplysende. Jeg sa 3 ruter som viste litt verdier, uten det ville det blitt Lebensohl 2NT. Syd sa 3 spar spørsmål om stopper, og 3NT ble kontrakten. 

Fra vest kom liten kløver i utspill til liten fra syd og knekten. På kløver tilbake la øst damen og kongen vant stikket. Det var syv stikk fra topp, og ett til i spar, men øst måtte ikke få fatt i kløverstikkene sine. Så den fargen måtte sitte 6-2 hvis dette skulle gå bra. Spar til kongen vant neste stikk, og det var åtte sikre. Nå måtte det sitte helt perfekt for å få tak i det niende. Det kom dog litt av seg selv. Fem ganger ruter fulgte og dette var igjen:

Nå var det bare å ta hjerter ess som tok med seg øst single dame, så mer hjerter. Uansett hva vest setter seg igjen med på det tidspunktet må han gi spillefører det niende i spar eller hjerter (hvis han for eksempel holder igjen en hjerter til vil hjerter knekt gi det niende). 

Ved det andre bordet spilte de 3 ruter med ti stikk.

I det neste spillet fra tredje sett var det nokså udramatisk ved vårt bord:

 

Makker (vest) åpnet med 2 spar som for oss viser sekskorts farge og fra ca. 7 gode til 10 poeng. Nord sa pass. Noen ville sikkert meldt inn 3 hjerter, men det er tøft å melde inn på tre-trinnet med en ordinær femkorts farge. Så 4 spar ble kontrakten uten at N/S meldte noe som helst.

Nord spilte ut sin single ruter og fikk seg senere en stjeling idet han kunne spille inn makkeren sin i hjerter idet han selv var inne på trumfesset. Mer enn tre stikk kunne de ikke få. Kløvertaperen forsvant senere på østs fjerde ruter, +620.

Ved det andre bordet ville den kanskje mest aggressive og kreative (?) spilleren på motstanderlaget skape noe, tror jeg. Han åpnet nemlig med 1NT med vests kort! 

For dem viser 9-13 og grandfordeling. Men 1NT fikk ikke den samme sperreeffekten som 2 spar, for nå valgte nord (Dalley) å gå inn med 2 hjerter. Øst doblet opplysende, og syd (Nunn) sa 4 hjerter direkte. "Grand"åpneren sa 4 spar, og etter pass fra nord og øst sa syd 5 hjerter. Ikke unaturlig doblet øst, men etter spar ut til esset og ruter med det samme fra nord fikk spillefører tak i elleve stikk ved å godspille den femte ruteren, samt at han underveis spilte liten kløver mot damen (øst måtte legge liten for ikke å gi spillefører to kløverstikk). Så med 5 hjerter doblet med hjemgang til Ø/V ved det ene bordet, og 4 spar med hjemgang til N/S ved det andre bordet ble det vunnet ugang i begge retninger, 14 IMP inn.