Klassiker, men ikke alt for vanskelig?

Under en treningskamp forleden dukket det opp flere klassikere, spesielt når det gjelder spilleføring. Vi tar med et spill som kanskje ikke inneholder noen komplisert tankegang. Likevel, en ser ofte at ganske gode spilleførere gjør feil i slike spill.  

Det er lagkamp, og du og makker har meldt dere opp i 6 spar med øst som spillefører:

Dette er en fin slem uten veldig mange honnørpoeng til sammen. Grunnen til at det er meget gode sjanser for tolv stikk selv om det mangler noe av de foreskrevne antall HP for slem er at det er fin tilpasning. Og det bør en kunne finne ut med et brukbart system.

Vests kort mot en vanlig åpningshånd er normalt nok til utgang, men ikke mer. Men siden øst har litt ekstra og singelton hjerter vokser vest sine korts verdi. En singelton i en rød farge er positivt set fra vest sitt synspunkt, da er alle vests honnører veldig virksomme. Og kløverkombinasjonen ypperlig. Hvis øst hadde hatt singel kløver ville det vært mer som skulle til hos øst for å dekke opp tapere i rødfargene, og da ville slem vært mindre sannsynlig. 

Å melde 6 spar med dette er godt meldt. Så gjenstår å vinne den, for det er ikke noen 100% slem. 

Du får hjerter konge i utspill fra syd. Hvordan spiller du?

Her handler det først og fremst om å unngå to trumftapere.

Men først, hvordan bør en slik sparfarge spilles om en ser kun på fargen isolert sett?

Svaret på det er avhengig av hvor mange stikk du behøvre i fargen for å vinne kontrakten sin. 

Hvis du går for maks uttelling i fargen isolert sett sier "læreboka" at liten til damen er best i fargens første runde. Det gir størst sjanse for fem sparstikk. Men det er ikke nok å kunne fargebehandling. Man må også se på hvilken kontekst fargen er i. 

Hvis du spiller slik (liten til damen) vil det ikke gå galt veldig ofte. Men om syd vinner med kongen over damen blir det et kjedelig valg neste gang om nord i fargens andre runde følger med liten spar. Du må velge:

1. Satt syd med K-J dobbel fra start? I så fall må du nå toppe ut knekten.

Eller,

2. Har syd fått for singel konge over damen? I så fall må du nå ta finesse over nords gjenværende J-x.

Siden du tåler en trumftaper, men ikke to (selvsagt) er det en safevariant her som tar med seg alle sitser hvor det er mulig å unngå to tapere.

Du må jo tape to sparstikk om syd har K-J-x eller alle de fire uteværende trumfene. Men med alle andre sitser er det 100% safe å spille esset først!

Husk du mangler kun K-J-3-2. Hvis enten kongen eller knekten faller under esset er det bare is og brus, du kan ikke tape mer en ett sparstikk. Og om begge følger med liten spiller du deg over til vest og spiller liten spar derfra. Om ikke syd har to sikre sparstikk fra start (altså KJ igjen nå) må nå nord følge med enten knekten eller kongen samme hvordan det sitter, for dte er kun de to sparene ute. Altså har du ingen problemer lenger. 

Siden dette er en godt meldt kontrakt synes jeg det i dette tilfellet bør spilles safe til og med om det er parturnering for å sikre seg slemmen som vil gi god score selv om du muligens går glipp av ett overstikk noen ganger. I lagkamp er det helt opplagt å spille på safevarianten og ikke tenke på det mulige overstikket og fargebehandlingen som er best om en tenker på beste sjanse for full uttelling i fargen. 

Derfor altså, i stikk to spar til esset. Slik satt det i treningskampen:

 

Her gir altså spillefører ved å spille trumfesste først på en måte opp tanken på et mulig overstikk og spiller slik for å sikre seg at det ikke blir to spartapere. Slik det satt ga det en ekstra bonus, for idet kongen falt var det bare å spille seg over til vest for å ta finessen over nords gjenværende knekt-x og notere alle tretten stikkene.