FEMUND BRIDGEFESTIVAL

I denne festivalen ble det spilt både par- og lagturnering.

I parturneringen deltok 31 par. Vinnere ble Kjetil Byrkjeland-Erik Granly (Otta BK).

Resultatene fra parturneringen finner du her.

I lagturneringen deltok 17 lag, og vinnere ble "Disco Ninjas" med Kjell Gaute Fyrun, Ove Andersbakken, Olav Arve Høyem og Aksel Hornslien

Resultater, butler osv. fra lag finner du her.

Vi tar med en slem fra lagturneringen. Det er en god slem, men det er ikke så lett å vinne den.


Hvordan spiller du 6 spar med hjerter ut til nords konge? Det ser ut som det bør gå greit ved rett og slett trumfe to hjerter hos nord. Kan det være farlig? Jo, selvsagt kan vest ha sekskorts hjerter så øst kan trumfe over den andre stjelingen, selv om spillefører er så forsiktig som mulig og ikke tar hjerter ess før han trumfer. Kanskje kan du trumfe med esset den andre gangen? Det går bra om bare ikke trumfen sitter 4-0.

Slik det satt var det fort gjort å gå bet:


Av åtte N/S-par som meldte slem var det kun tre som vant den. De som vant slemmen spilte den fra nord sin side. To av dem fikk det enkelt etter kløver ess ut, og den tredje som vant slem fikk liten trumf ut og vant første stikk med åtteren. Da kunne en hjerter trumfes lavt og en med esset uten at øst får trumfstikk.