USA NATIONALS : Spingold er i gang

Vincent Demuy og Brad Moss (USA) vant Von Zedwitz Life Master pairs. Tor Helness-Martin Andresen endte omtrent på middels i finalen.

Lagturneringen Spingold har startet. Det spilles direkte utslagskamper, og mandag ble feltet redusert til 64 lag. Ingen av de høyt seedede lagene røk ut den første spilledagen. Det er noen norske spillere med, men ikke helt enkelt å få oversikten over hvem og på hvilke lag. Mest tro på av de norske har vi nok på Brogeland-Lindqvist som spiller på proff-laget Rosenthal. De er ranket som nummer 6.

Samtidig som hoveturneringen Spingold pågår spilles det en rekke andre turneringer. Antallet spillere som deltar i Las Vegas er imponerende.

Undertegnede og min australske makker Joan Butts spilte i går i den daglige Open Pairs og fikk endelig litt dreisen på det. Det ble en 3.plass blant 156 par etter en god siste sesjon.

Her et spill hvor det var vanskelig å se det optimale motspillet.


Du og makker har meldt dere opp i 6 spar, men øst stamper i 7 hjerter som dere dobler. 6 spar står som du ser enkelt, og 7 hjerter er en god stamp mot +1430 N/S. Det er parturnering, og heldigvis er det mange Ø/V-par som finner en sånn stamp. Derfor er det helt nødvendig å finne motspillet som gir maksimalt med betepoeng.

Min makker spilte ut spar ess fulgt av spar til min konge. Jeg visste ikke med sikkerhet at syd hadde kun en hjerter (husk østs hånd er skjult) og tenkte at å gi makker en ruterstjeling hvis hun satt med singelton var tingen, eventuelt to stjelinger hvis hun var renons i ruter og hadde to trumf. Kløver ess gir jo ett inntak til. Så ruter ess ble spilt fulgt av ruter til stjeling, men siden det var den eneste trumfen hun hadde ble det kun ett stikk til, kløver ess. Det ga kun +1100, og selv en bet til ville vært mindre enn vår mulige score i sparslem. Det ble likevel en del poeng for 1100, deling med en god del par, og bedre score enn de som ikke var i slem. Jeg tenkte ikke over det med det samme, men da spillstensilen ble utlevert så jeg av dataanalysen at det går an å få tak i +1400 mot 7 hjerter, og det er «par-score», dvs. det maksimale på spillet om alle spillerne gjør alt riktig.

Ser du motspillet som skal til for å få tak i en doblet bet til?

Det perfekte motspillet er ganske vakkert. Etter to runder spar må nord finne et skift som er nokså uvanlig mot en storeslem. Det må skiftes til ruter dame fra A-Q-10 femte! Øst må dekke med kongen, og syd stjeler. Nå må N/S ta kløverstikket, og enten syd fri seg med spar eller om nord vinner kløverstikket kan han fri seg med sin trumf. Da må spillefører senere tape to ruterstikk til, seks doblede bet, +1400 og en bedre parturneringscore da N/S i så fall slår en rekke par som har 1100.

Syd kan etter stjelingen ikke fri seg med spar dame uten å ta kløverstikket, for da trumfer spillefører og tar ut den siste trumfen før han spiller kløver. Om syd vinner det stikket må hun spille spar eller kløver til dobbeltrenons, og om nord vinner kløverstikket må han gi ruterfarvør eller spille kløver til dobbeltrenons. Alt i alt et veldig stilig motspillspoeng, men sannelig ikke lett å få til ved bordet.