Bortspill? (fra Ungdoms EM)

I dette spillet fra en av kampene under Ungdoms EM var det en del spillere som gikk bet i standardkontrakten 3 grand.

Var det bortspill?

Endel avhang faktisk av hvilke utspillsavtaler motspillerne hadde mot grandkontrakt. Det kan være litt tilfeldig hva som er best, og det kan være ganske små kort som får betydning av og til.

I dette tilfellet var det egentlig ingen sjanse for bet om utspillet var «norsk fordeling», forutsatt at spillefører så poenget. For de som bruker fjerde høyeste i utspill var det litt større sjanse for bet, og med det utspillet var det faktisk et litt ekkelt valg for spillefører.


La oss si nord spiller ut spar 3 (norsk fordeling) mot 3 grand og det går 10, knekt og dame. I andre stikk spilles ruter, og syd vinner med kongen. Derfra kommer spar 4.

Hva gjør du nå?

Da spillet forekom der jeg så på (BBO) stakk vest opp med esset. Han hadde oppdaget ett poeng, men oversett ett annet. Det han hadde fått med seg var at spar 9 var blitt et veldig stort kort. Nord har kun kongen som er større, og om nord har den andre ruterhonnøren er det helt trygt å stikke med spar ess og spille ruter for å sette opp fargen. Spar 9-2 er da en sikker stopper så lenge altså nord kommer inn.


Hvis nord kommer inn i andre ruterrunde er vest sin gjenværende sparkombinasjon en trygg stopper.

Men om syd kommer inn er det verre, gjennomspill av nieren er ubehagelig. Kanskje tenkte spilleren også på at spar 4 var den minste sparen som er ute, og om de spiller etter «vanlige» motspillsregler så sitter fort sparfargen 4-4 fra start (de fleste spiller den minste tilbake fra opprinnelig fire kort, norske fra gjenværende). Gjør sparen det får uansett ikke forsvaret mer enn to sparstikk og to ruterstikk, men om sparen sitter 4-4 spiller det ingen rolle hva vest gjør. Og om han tenkte på at syds spar 4 var den minste sparen som var igjen syd skulle vest selvsagt lagt liten fra hånden. For da må jo nord stikke over fireren, han har ikke mindre spar! Vest blir sittende igjen med A-9 som en fet dobbelstopper med nord inne, omtrent som om vest hadde A-Q og nord var inne!


Slik så hele spillet ut:

Da altså vest stakk opp med spar ess ble det galt idet syd var den motspilleren som kom inn i andre ruterrunde. Spar gjennom 9-2 gjorde at nord med K-8-7 gjenværende tok tre stikk – en bet i kontrakten. Siden syd spilte spar 4 tilbake - avslørende, den minste sparen - var dette et bortspill, spillefører hadde helt sikkert spill ved å legge liten siden nord da må stikke seg inn (spar 3 i utspill).  Kanskje var syd «lur» da han spilte spar 4 tilbake og ikke spar 5 som er standard, eller kanskje spiller akkurat det paret slik (?). Uansett så var den «lure» fireren egentlig en gave for spillefører som hadde sikkert spill ved å legge toeren fra hånden. Nord blir tvunget til å stikke over syds kort og vest har som sagt plutselig en sikker dobbel stopper i spar. Med spar 3 ut har spillefører også sikkert spill ved å legge liten om syd spiller femmeren, men da vet han det ikke sikkert for det er jo en spar igjen som er mindre enn femmeren, spar 4. Den kunne nord hatt. Men nord hadde allerede brukt opp sin minste spar slik som spillet var. Hvis han hadde hatt spar 4 til å legge under syds spar 5, og om nord har ruterinntaket blir det feil å legge liten fra vest i andre sparrunde. Da ville det vinnende spillet være å vinne med esset.

Dette var altså med den minste sparen i utspill fra nord, norsk fordeling, eller også for dem som spiller «invitt» (lavt kort fra honnør), men ikke fjerde høyeste. Med fjerde høyeste i utspill har motspillerne taket på det når det gjelder sparfargen. Det går spar 6, 10, knekt dame. Så ruter som syd stikker og spiller spar 5. Nå har nord en liten spar å legge under femmeren, så spillefører går bet om han stikker med esset for å satse på at nord har en ruterhonnør (9-2 er som sagt da en stopper om nord kommer inn). Men kontrakten kan vinnes da også om spillefører satser på at syd har tre spar og begge ruterhonnørene. Han kan lasjere andre spar, stikke den tredje og spille ruter. Det blir et litt spennende øyeblikk om hvem som vinner stikket i andre ruterrunde, men siden det er syd som etter dette ikke har flere spar igjen går det bra. Om spar sitter 4-4 er det uvesentlig hva spillefører gjør i andre stikk.med hensyn til det å vinne kontrakten, motparten kan ikke få mer enn to sparstikk og to ruterstikk.

At en utspillskonvensjon kan være avgjørende for om en kontrakt kan vinnes eller ikke hender. Men det er nokså tilfeldig hvilken utspillsavtale som er "vinneren" i et sånt enkeltspill, og slikt jevner seg nok ut over tid.